FÖLDI MENNYORSZÁG         AGHARTA - TELOS         AGHARTA - HOMORÚ FÖLD    

GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ         SZENT GERMAIN         AZ ÁLLATOK INKARNÁCIÓJA         GALÉRIA    

FRISSÍTÉSEK

 

A Galaktikus Föderáció

és a Spirituális Hierarchia Üzenete


2018. Április 3.


Sheldan Nidle által


(a Galaktikus Föderációval való közvetlen

összeköttetésen keresztül)


Selamat Jalwa! Örömmel informálunk titeket arról, hogy a Galaktikus Föderáció egyik terve sikeresen végbe ment. Az összeesküvés arrogáns módon azt hiszi, hogy legyőzhetetlen, és képtelenek megváltoztatni viselkedésüket, és minden erejükkel ragaszkodnak a hatalomhoz. Ez most megváltozik. Habár tudatára ébrednek, hogy elveszítik a Föld polgárai feletti erejüket, mégis makacsul a legvégsőkig harcolnak. A legtöbb Fénymunkás számára érthetetlen ez a helyzet, de emlékezzetek rá, hogy az összeesküvés génjeiben benne van, hogy mindenáron uralkodjon. Generációkon át uralkodásuk vitathatatlan volt. Senki sem volt, aki komolyabb kihívást jelentett nekik: bárki aki ilyet tett, csak nevettek rajta. Leginkább az összeesküvés nyugati frakciója az, mely ezt a valóságot akarja szilárdan fenntartani. Szerencsére a 3D-s valóságotok fejlődik, és egyre nagyobb az energetikája. A változás elkerülhetetlen. Ahogy a tudatosság nő, a valóság egyre dinamikusabbá válik.


Ez megnyitott olyan portálokat is, melyek által a csapatunk stratégiája be tudja tapasztani azon lyukakat, amiket Gaia egyre növekvő frekvenciája, valamint a mágneses és gravitációs mezők csökkenése okozott. Adtunk már részetekre egy mintát arról, hogy a föld két-pólusúról egy-pólusú környezetté változik át. A két-pólusú ökorendszer tart a korlátozott tudatosság rabjaként benneteket. Az egy-pólusú rendszer fogja fenntartani az új Egységtudatosságot. Ez az eljárás klímakutatóitok és geológusaitok által megfigyelt események által felgyorsult. A bolygótok egész mágneses és gravitációs mezeje átváltozik. Ez azt jelenti, hogy az áramlatok és az Aurora Borealis (északi sarki fény) délebbre költözik, és beterítik az egész felszínt. Geológusaitok kimérték az északi mágneses mező egészen az egyenlítőhöz történő vándorlását. Az Aurora Australis (déli sarki fény) pedig a föld belseje felé mozog a déli póluson. A tudósok nem tudják mik ezek a vándorló mágneses mezők, mert azt hiszik, hogy a Föld tömör.


A mágneses mezők változásai a Föld óceáni áramlásaira is hatással vannak, amik lehetővé teszik, hogy a tél dél felé vándoroljon. Ez az elsődleges oka a kiszámíthatatlan időjárási körülményeknek szerte a világon. Az Észak-Atlanti áramlat nem normálisan működik, és ez extrém időjárást eredményez - hidegebb telek, forrób nyarak - a bolygón mindenütt. A Csendes-óceáni áramlat úgyszintén rendellenes időjárási ciklusokat mutat. A Japán és a Humboldt áramlat már nem úgy működik, mint ahogy évszázadokon át működött. Ez nagyon zavarba ejtő tudósaitoknak.


A sűrűségben történő változás egy új valóságot teremt, ami egy óriási tűpárnához hasonlóan, lyukakat hoz létre a 3D valóságunk tér-idő szövetén. Ahogy a gravitáció szabálytalanná válik, az atmoszféránk is ezt teszi. Ahogy a tér-idő átváltozik, az új valóságokat teremt. Ez a tűpárna effekt az amire stratégiánkként utalunk, és ez szokatlan dolgokat produkál abban, ami a gravitációs és a mágneses mezőkben történik. Ez a stratégia felerősíti a felemelkedési tüneteket a fejben, a szívben, a torokban, és fizikai testetek sok más részén. Valójában az alsó csakrák elkezdenek a magasabb csakrákkal integrálódni. Ez a változások általi frekvenciakiterjesztés alakul most ki a jelenlegi valóságotokban. A dinamikánk minden részletet megváltoztat. Ahogy a tudatosság nő, a csakrák egyre aktívabbá válnak, és egyre többen ébrednek fel közületek. A folyamat során kezditek megkérdőjelezni a status quo-t, és az élet nagyobb megértését kutatjátok. Ahogy változtok elmétekben azzal kapcsolatban, hogy egymásra miként reagáltok, egy emberek által létrehozott hálózat alig várja, hogy meglelje az Igazságot. Egy olyan irányba fejlődtök, amit az összeesküvés megpróbált elhárítani, de már nem tudja. A felébredettek már nem tartják a helyükön a régi háborún, kapzsiságon, és versengésen alapuló valóságot. Az emberek szíve békét akar, bőséget mindenki számára, és együttműködést. A győzelem biztosított.


Sok Üdvözlet! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Ezen isteni időszak során, szeretnénk beszélni nektek a Megbocsátásról. Mint azt jeleztük korábbi üzenetünkben, a Megbocsátás a tiszteletről szól. Ez egy olyan idő, amikor két ember erőfeszítéseket tesz azért, hogy feltárják egymásnak lelkeiket a kedvesség szellemében. Ez egy olyan pillanat, amikor sokkal inkább a Teremtő isteni tervével összhangban élünk, mint az illúziók küzdelmei között. Isten Kegyelmével. Mindenkor fontos az isteni kegyelem szankciója alatt élni, mivel annak célja a vágyaitok összhangba állítása az Istenség áramlásával. Ráadásul ekkor különleges áldások sora záporozik bolygótokra ennek elismeréseként. Természetes a Mennyország számára ezen szent idő során ennek alkalmazása, hogy kifejezze Yeshua (Jézus), a Krisztus különleges áldozatát. Egy magasztos Lélekeszenciát bocsát ki az ő áldozata alkalmából. Ez egy különleges idő, amikor megünnepeljük a sok mennyei áldást, ami Krisztus nagy megvilágosodott Fényére lett átruházva, és azokra a hívekre, akik követték és megtartották ezt a hatalmas áldozatot. Ahogy átalakítjuk az Igazságot arról, hogy kik vagyunk, mindannyian a mi Teremtőnk krisztusi kifejeződéseivé válunk.


Yeshua tanításait az ő részleges életében megvilágosodott Lelkének az egyedülálló tudatossági szintje teszi különlegessé. Mindig fontos ezen isteni kegyen belül működni, mivel annak célja az, hogy hozzátok összhangba vágyaitokat az Istenség áramlásával. Mindannyian a Krisztus-tudatosságot fejlesztjük. Ahogy visszatekintünk és megvizsgáljuk az őt követő Mestereink életét, egyikük sem tudja teljes egészében ugyanúgy átadni Krisztus áldozatának értelmezését az emberiség számára. Az mindannyiunknak adott egy jellegzetes Fényt és lenyomatot, ami az egyik olyan eszköz, mely lehetővé teszi a tudatosság felemelését. Felettébb áldottak vagyunk azok végett, akik a nagy Krisztus-Fény lépteit és nyomdokait követik. Most tiszteletünket fejezzük ki az iránt, hogy az a ragyogó Fény ránk irányult, és végül az egész világra. Ezen okból tartjuk ezt szívünkben egy nagyon különleges időszaknak.


Ennek a megszentelt időnek az emlékére, vannak itt ketten közöttünk, Szent Germain és Quan Yin, akik egy 24 órás időszakig minden évben szüneteltetik a World Trust-ot, hogy megünnepeljék mindazt, amit ez az időszak jelent a felemelkedési eljárás számára. Mint azt korábban jeleztük, ez a Fény teszi lehetővé számunkra, hogy elhozzuk azokat a nagy Fényeket és a győzelmeket, melyek most készülnek megnyilatkozni. A tudatossági növekedésetek a Fénnyel összekötve, most készen áll valóra váltani egy dicsőséges Győzelmet minden Lélek számára, akik azon sötétség csapdájában vannak, mely hajdanán irányította ezt a bolygót. Ezért azt kérjük, hogy ennek az áldott időszaknak a kollektív energiáját használjátok fel arra, hogy emeljétek az egyéni és a kollektív tudatosságot. Amint felkészültetek rá, fogadjátok be a magasabb tudatosság Fényét, és használjátok azt fel arra, hogy segítsétek az egész emberiség emelkedését. A húsvét a tiszteletadás ideje a Krisztus-Fény jelentése iránt, és egy mód arra, hogy elhozzátok a tudatosság új napját az emberiségnek ezen a bolygón, és mindazoknak, akik a Tejút Glaxisban laknak. Ebben a rendkívül szent időben, tiszteletünket fejezzük ki ezen egyetlen nagy Fény múltbéli áldozatai iránt, ami egy példátlan globális felébredés útját fekteti le.


Ma megbeszélésünket a valóságotokról folytattuk, és arról, hogy az miképpen alakul át. Mindenütt bolygótokon káosz tapasztalható, ami jelenlegi valóságotok alkotórésze. Érthető módon csalódottak vagytok, és azon vélekedtek, vajon hogyan fog ez a kavarodás véget érni. Mi azon dolgozunk a Mennyországgal és Földi szövetségeseinkkel, hogy ezt a mérhetetlenül összetett műveletet időben elvégezzük egy isteni módon. Tudjátok Drágáink, hogy a Mennyország véget nem érő Jóléte valójában a tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Vissza az előző oldalra

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció

A Galaktikus Föderáció

és a Spirituális Hierarchia Üzenete


2018. Április 3.


Sheldan Nidle által


(a Galaktikus Föderációval való közvetlen

összeköttetésen keresztül)


Selamat Jalwa! Örömmel informálunk titeket arról, hogy a Galaktikus Föderáció egyik terve sikeresen végbe ment. Az összeesküvés arrogáns módon azt hiszi, hogy legyőzhetetlen, és képtelenek megváltoztatni viselkedésüket, és minden erejükkel ragaszkodnak a hatalomhoz. Ez most megváltozik. Habár tudatára ébrednek, hogy elveszítik a Föld polgárai feletti erejüket, mégis makacsul a legvégsőkig harcolnak. A legtöbb Fénymunkás számára érthetetlen ez a helyzet, de emlékezzetek rá, hogy az összeesküvés génjeiben benne van, hogy mindenáron uralkodjon. Generációkon át uralkodásuk vitathatatlan volt. Senki sem volt, aki komolyabb kihívást jelentett nekik: bárki aki ilyet tett, csak nevettek rajta. Leginkább az összeesküvés nyugati frakciója az, mely ezt a valóságot akarja szilárdan fenntartani. Szerencsére a 3D-s valóságotok fejlődik, és egyre nagyobb az energetikája. A változás elkerülhetetlen. Ahogy a tudatosság nő, a valóság egyre dinamikusabbá válik.


Ez megnyitott olyan portálokat is, melyek által a csapatunk stratégiája be tudja tapasztani azon lyukakat, amiket Gaia egyre növekvő frekvenciája, valamint a mágneses és gravitációs mezők csökkenése okozott. Adtunk már részetekre egy mintát arról, hogy a föld két-pólusúról egy-pólusú környezetté változik át. A két-pólusú ökorendszer tart a korlátozott tudatosság rabjaként benneteket. Az egy-pólusú rendszer fogja fenntartani az új Egységtudatosságot. Ez az eljárás klímakutatóitok és geológusaitok által megfigyelt események által felgyorsult. A bolygótok egész mágneses és gravitációs mezeje átváltozik. Ez azt jelenti, hogy az áramlatok és az Aurora Borealis (északi sarki fény) délebbre költözik, és beterítik az egész felszínt. Geológusaitok kimérték az északi mágneses mező egészen az egyenlítőhöz történő vándorlását. Az Aurora Australis (déli sarki fény) pedig a föld belseje felé mozog a déli póluson. A tudósok nem tudják mik ezek a vándorló mágneses mezők, mert azt hiszik, hogy a Föld tömör.


A mágneses mezők változásai a Föld óceáni áramlásaira is hatással vannak, amik lehetővé teszik, hogy a tél dél felé vándoroljon. Ez az elsődleges oka a kiszámíthatatlan időjárási körülményeknek szerte a világon. Az Észak-Atlanti áramlat nem normálisan működik, és ez extrém időjárást eredményez - hidegebb telek, forrób nyarak - a bolygón mindenütt. A Csendes-óceáni áramlat úgyszintén rendellenes időjárási ciklusokat mutat. A Japán és a Humboldt áramlat már nem úgy működik, mint ahogy évszázadokon át működött. Ez nagyon zavarba ejtő tudósaitoknak.


A sűrűségben történő változás egy új valóságot teremt, ami egy óriási tűpárnához hasonlóan, lyukakat hoz létre a 3D valóságunk tér-idő szövetén. Ahogy a gravitáció szabálytalanná válik, az atmoszféránk is ezt teszi. Ahogy a tér-idő átváltozik, az új valóságokat teremt. Ez a tűpárna effekt az amire stratégiánkként utalunk, és ez szokatlan dolgokat produkál abban, ami a gravitációs és a mágneses mezőkben történik. Ez a stratégia felerősíti a felemelkedési tüneteket a fejben, a szívben, a torokban, és fizikai testetek sok más részén. Valójában az alsó csakrák elkezdenek a magasabb csakrákkal integrálódni. Ez a változások általi frekvenciakiterjesztés alakul most ki a jelenlegi valóságotokban. A dinamikánk minden részletet megváltoztat. Ahogy a tudatosság nő, a csakrák egyre aktívabbá válnak, és egyre többen ébrednek fel közületek. A folyamat során kezditek megkérdőjelezni a status quo-t, és az élet nagyobb megértését kutatjátok. Ahogy változtok elmétekben azzal kapcsolatban, hogy egymásra miként reagáltok, egy emberek által létrehozott hálózat alig várja, hogy meglelje az Igazságot. Egy olyan irányba fejlődtök, amit az összeesküvés megpróbált elhárítani, de már nem tudja. A felébredettek már nem tartják a helyükön a régi háborún, kapzsiságon, és versengésen alapuló valóságot. Az emberek szíve békét akar, bőséget mindenki számára, és együttműködést. A győzelem biztosított.


Sok Üdvözlet! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Ezen isteni időszak során, szeretnénk beszélni nektek a Megbocsátásról. Mint azt jeleztük korábbi üzenetünkben, a Megbocsátás a tiszteletről szól. Ez egy olyan idő, amikor két ember erőfeszítéseket tesz azért, hogy feltárják egymásnak lelkeiket a kedvesség szellemében. Ez egy olyan pillanat, amikor sokkal inkább a Teremtő isteni tervével összhangban élünk, mint az illúziók küzdelmei között. Isten Kegyelmével. Mindenkor fontos az isteni kegyelem szankciója alatt élni, mivel annak célja a vágyaitok összhangba állítása az Istenség áramlásával. Ráadásul ekkor különleges áldások sora záporozik bolygótokra ennek elismeréseként. Természetes a Mennyország számára ezen szent idő során ennek alkalmazása, hogy kifejezze Yeshua (Jézus), a Krisztus különleges áldozatát. Egy magasztos Lélekeszenciát bocsát ki az ő áldozata alkalmából. Ez egy különleges idő, amikor megünnepeljük a sok mennyei áldást, ami Krisztus nagy megvilágosodott Fényére lett átruházva, és azokra a hívekre, akik követték és megtartották ezt a hatalmas áldozatot. Ahogy átalakítjuk az Igazságot arról, hogy kik vagyunk, mindannyian a mi Teremtőnk krisztusi kifejeződéseivé válunk.


Yeshua tanításait az ő részleges életében megvilágosodott Lelkének az egyedülálló tudatossági szintje teszi különlegessé. Mindig fontos ezen isteni kegyen belül működni, mivel annak célja az, hogy hozzátok összhangba vágyaitokat az Istenség áramlásával. Mindannyian a Krisztus-tudatosságot fejlesztjük. Ahogy visszatekintünk és megvizsgáljuk az őt követő Mestereink életét, egyikük sem tudja teljes egészében ugyanúgy átadni Krisztus áldozatának értelmezését az emberiség számára. Az mindannyiunknak adott egy jellegzetes Fényt és lenyomatot, ami az egyik olyan eszköz, mely lehetővé teszi a tudatosság felemelését. Felettébb áldottak vagyunk azok végett, akik a nagy Krisztus-Fény lépteit és nyomdokait követik. Most tiszteletünket fejezzük ki az iránt, hogy az a ragyogó Fény ránk irányult, és végül az egész világra. Ezen okból tartjuk ezt szívünkben egy nagyon különleges időszaknak.


Ennek a megszentelt időnek az emlékére, vannak itt ketten közöttünk, Szent Germain és Quan Yin, akik egy 24 órás időszakig minden évben szüneteltetik a World Trust-ot, hogy megünnepeljék mindazt, amit ez az időszak jelent a felemelkedési eljárás számára. Mint azt korábban jeleztük, ez a Fény teszi lehetővé számunkra, hogy elhozzuk azokat a nagy Fényeket és a győzelmeket, melyek most készülnek megnyilatkozni. A tudatossági növekedésetek a Fénnyel összekötve, most készen áll valóra váltani egy dicsőséges Győzelmet minden Lélek számára, akik azon sötétség csapdájában vannak, mely hajdanán irányította ezt a bolygót. Ezért azt kérjük, hogy ennek az áldott időszaknak a kollektív energiáját használjátok fel arra, hogy emeljétek az egyéni és a kollektív tudatosságot. Amint felkészültetek rá, fogadjátok be a magasabb tudatosság Fényét, és használjátok azt fel arra, hogy segítsétek az egész emberiség emelkedését. A húsvét a tiszteletadás ideje a Krisztus-Fény jelentése iránt, és egy mód arra, hogy elhozzátok a tudatosság új napját az emberiségnek ezen a bolygón, és mindazoknak, akik a Tejút Glaxisban laknak. Ebben a rendkívül szent időben, tiszteletünket fejezzük ki ezen egyetlen nagy Fény múltbéli áldozatai iránt, ami egy példátlan globális felébredés útját fekteti le.


Ma megbeszélésünket a valóságotokról folytattuk, és arról, hogy az miképpen alakul át. Mindenütt bolygótokon káosz tapasztalható, ami jelenlegi valóságotok alkotórésze. Érthető módon csalódottak vagytok, és azon vélekedtek, vajon hogyan fog ez a kavarodás véget érni. Mi azon dolgozunk a Mennyországgal és Földi szövetségeseinkkel, hogy ezt a mérhetetlenül összetett műveletet időben elvégezzük egy isteni módon. Tudjátok Drágáink, hogy a Mennyország véget nem érő Jóléte valójában a tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Vissza az előző oldalra