Kérdések és Válaszok 

Sheldan Nidle
Mi a célja a frissítéseidnek? Mit tesznek valójában értünk és miért van olyan sok belőlük?

A frissítések célja az informálás, aktiválás, felemelés, inspirálás és összeköttetés. Igen, néhány embert az aktivál, hogy olvassa a közvetített frissítéseimet és a könyveimet. A tényleges aktiválási eljárás nagyon finom, ami a spirituális amnéziádból való csekély kiemelkedéssel jár. Az aktiválás bármely frissítésemben vagy a könyveim oldalain, különböző kombinációk és egymást követő szavak alkalmazásán keresztül történik. Ezek olyan speciális rezgésmintát tartalmaznak, mely felállít egy rezonanciát az elnyomott RNS/DNS memóriádban. Ez a rezgésminta akkor fokozatosan segít aktiválni az emlékezetedet azokra az eseményekre és/vagy univerzális igazságokra, melyek sejtmemóriádban rejtőznek. Gyermekkorod óta nyomtad el őket. Amikor az idő, vagy a körülmények elérkeznek, ezek a mély emlékek elkezdenek megjelenni ismét. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy vagyok azon személyek közül, akiknek megadatott az emberek aktiválásának adománya ezen a csodálatos módon. 

Van sok frissítés, valójában hetente, ami megengedi az embereknek tudni, hogy van egy folyamatos oktató és aktiváló eljárás. Ez az eljárás folyamatos frissítéssorozatok kiadását igényli a nyilvánosság számára. Ennek a küldetésnek az elsődleges célja tájékoztatni titeket arról, ami történik, valamint segíteni a Galaktikus Föderációt a felkészítésetekben az első kapcsolatfelvétel lehetőségére.

Miből hiszed azt, hogy amikor az első kapcsolatfelvétel elérkezik, az emberek sokkal inkább készek és elfogadók lesznek, mint gyanakvók és lázadók?

Kettő részre bontjuk a választ. Az első, hogy a teljes folyamat a mi első kapcsolatfelvételünk számára a Spirituális Hierarchia által van hangszerelve. Úgy szervezik a kapcsolatot, hogy csakis a megfelelő isteni időben történjen. Ennek az ideje akkor fog megtörténni, amikor a lakosságunk megfelelően felkészült lesz spirituálisan, és a tudatossága szükséges mértékű lesz az isteni kapcsolatfelvétel számára. Ez az előkészítés éppen most történik a jelenlegi időszakban. Azok az emberek, akik most felébrednek, egy felkészítésen mennek keresztül, mely gyorsan fogja megszabadítani őket az első kapcsolatfelvétel potenciális negatív tényezőitől. Valamint, az első kapcsolatfelvétel rá fogja vezetni bolygónkat a Spirituális Hierarchia hihetetlen pozitív energiáinak hatalmas skálájára. Az első kapcsolatfelvétel egy visszatérés spirituális otthonunkba, és annak elfogadásába, akik valójában vagyunk. Vagyis felébredő fizikai Angyalok vagyunk, akik segíteni fogják a Spirituális Hierarchiát a Teremtés kibontakoztatásában a Fizikai Univerzumban. 

Másodszor, az első kapcsolatfelvétel véget vet galaktikus karanténotoknak. Az az idő arra, hogy véget érjen a spirituális amnézia, mely foglyul ejtette legtöbbeteket kora gyermekkora óta. Amikor ez az eljárás beteljesül, emlékezni fogtok mindarra, amit most elfelejtettetek. Legfőképp emlékezni fogtok annak a lélekszerződésnek a természetére, melyben megegyeztetek mielőtt a Földbolygóra inkarnálódtatok. Ebben a szentséges lélekszerződésben, a Spirituális hierarchiának engedélyt adtunk rá, hogy egy isteni beavatkozást kérhessünk. Ez az eljárás megfelel az első kapcsolatfelvétel egyik fő kritériumának, és biztosítja a Galaktikus Föderációt a mi  teljes együttműködésünkről ebben a dologban. Ez a kapcsolatfelvétel nem egy mentőakció. Sokkal inkább egy visszatérés az inter-dimenzionális valóságba, ahonnan jöttünk, és amelybe vágyunk, hogy visszatérjünk. Ez az újraemlékezési folyamat engedélyt ad nekünk, hogy legyőzzünk bármilyen ellenállást, vagy negativitást, melyet a mi korlátozott mentális szerkezeteink képesek lesznek a fejünkbe helyezni.
A könyveidben és az előadásaidon megemlíted, hogy a Föld egy példamutató bolygó lesz. Mit értesz "példamutató" bolygó alatt?

A kezdetektől fogva a Földanyát nagy megjövendölt végzettel áldották meg. Ez az isteni végzet mely az Arkangyalok által lett megjövendölve az volt, hogy a Földnek egy napon egy hatalmas galaktikus civilizációja lehet. Ez a jövőbeli galaktikus társadalom egy olyan isteni társadalom lenne, ami véget vetne a galaktikus háborúknak, és létrehozná az állandó galaktikus békét és egységet. Ez a galaktikus társadalom sok lélekből állna, hatalmas Lényekből a Tejút Galaxis minden részéről. Összejönnének és keresztülhaladnának egy nagy genetikai kísérlet végső színpadain. Az ő sikerük jelölné egy új kor felemelkedését a galaxisunkban.

A Földbolygó és ez a naprendszer ennek következtében egy találkozóhellyé válik a teljes galaxis számára. A Föld galaktikus társadalma egy minőségi példává válna arra, hogy a galaktikus civilizáció hogyan szolgálja a Teremtő isteni törvényeit. A Földanya és az ő szent gyermekei tanítanák a sok más csillagnemzedéket arról, hogyan a legjobb alkalmazni az Univerzum isteni törvényeit. A Föld egy hatalmas találkozóhellyé és kereskedelmi központtá válna mindenfajta innovatív árucikk kicserélésére. Ez az oka annak, hogy valóban egy "példamutató" bolygóvá válik. 

Kik a Kilencek Tanácsa?

A Kilencek Tanácsa a Nagy Kék Fény Nagy Kék Házának a fő képviselője. A Teremtés eme Nagy Kék Fénye közvetlenül Lord Siraya-ból érkezik. Ez először keresztülhalad a Kilencek Tanácsán, és onnan szétszóródik Oryon Magas Fénytanácsaiba. Onnan keresztülhalad az Arkangyalok, Angyalo, az Elohim és az Idő Urainak (a Mennyország származása) összes Nagy Szent Tanácsán, mely minden Teremtésben létezik. Isteni Fényességükben, a Kilencek Tanácsa hordozza Lord Siraya-nak, a Legfelsőbb Teremtő egy fő aspektusának a szent AKARATÁNAK hatalmas szentségű energiáit. 

A Nagy Kék Ház azon szent helyekből áll, melyekben az Isteni Teremtő megszentelt Kék Fénye világítja meg a Teremtés minden részét. A Tejút Galaxis esetében, ennek a szent és isteni Fénynek a lehorgonyzási pontja a Sirius csillagrendszer. Ez itt van a Sirius B naprendszerben, mely a Kilencek Tanácsának és Lord Siraya-nak a hatalmas Orákulum Templomában helyezkedik el. A Föld nagyszerű végzete a Sirius csillagrendszerhez való csatlakozás a 8 Eb évében (i.sz. 2013) és összhangba kerülni Lord Siraya és a Nagy Kék Fény ott felépített Nagy Orákulum Templomával. 

A Kilencek Tanácsa Lord Siraya legmélységesebb hírvivői. Ők hordozzák Lord Siraya isteni Fényét minden Teremtéshez. Az a szent feladatuk, hogy lássanak minden Teremtést az Isteni Terv által elrendelten kibontakozni. Az ő bölcsességükön és a mélységes tanácsukon keresztül, valamennyi Teremtés megszentelt tudása mindent érintve nyilvánul meg. A Mennyország összes isteni származása a Kilencek Nagy Tanácsának a lekötelezettje. 

Mi a fotonöv és mi történt vele?

A fő fotonöv a Fényenergia egy mérhetetlen inter-dimenzionális öve. Hatalmas torroid formájú, ami majdnem 26.000 év átmérőjű.  Ez az öv rendszeresen nagy hatással van bolygónkra és a naprendszerünkre. Általában ez 2.000 évet jelent számunkra, míg egyik fánk-formából ebbe a kozmikus torroidba megy át. Jelenleg benne vagyunk ebben a hatalmas résben, mely keresztülszeli azt egy kisebb fotonöv által. A fotonöv fánk-szerű részeinek a hasadéka sokkal nagyobb a Föld naprendszerének teljes keresztmetszeténél.

Egyetlen órával azelőtt, hogy naprendszerünk találkozott a fő fotonöv nullzónájával, a kisebb fotonöv, vagy gammadús hullámív 1987 nagy novájából egy óriási rést hozott létre a fő fotonövben. Ennek a két fotonöv közti ütközésnek a folyamán, a kisebb fotonöv életveszélyes gammasugár energiái jelentősen lecsökkentek, és teljesen szétszóródtak a Saturnus és a Jupiter bolygókkal való találkozásuk következtében. A megfelelő időben be fogunk lépni a fő fotonövbe és akkor csatlakozni fogunk a Sirius csillagrendszerhez.

A mi rituáléink és meditációink valójában megváltoztatták a forgatókönyvét a Föld Változásainak, hogy azok ne legyenek olyan kataklizmaszerűek? Ha a változások gyengébbek lesznek, akkor ez változtatni fog a Föderáció a földi lakosság egy részének evakuálására vonatkozó tervein?   

Igen, a ti csodálatos spirituális munkátok nagy mértékben támogatta a helyi Spirituális Hierarchiát az időzítés és a Földi Változások intenzitásának a megváltoztatásában. Mindazonáltal még mindig lesznek Földi Változások. Szeretett bolygótoknak meg kell változtatni a természetét és a jelenlegi felszíni topográfiájának az energiáját, és vissza kell térnie egy érintetlen állapotába. Annak amit tettetek, további időt ad bolygótok népességének a változásokra és a felébredésre. Ez a csodálatos valóság egy felettébb csodás ajándék, amit embertársaitoknak és a helyi Spirituális Hierarchiátoknak adtatok. 

Jelenleg a Galaktikus Föderáció tervei nem igazán változnak bolygótok népességének a közeljövőben végbemenő fizikai evakuálásával kapcsolatban. Ami változott, az a teljes forgatókönyv néhány szempontja. Ez az evakuálási forgatókönyv most egy jelentős módszernek látszik a Fény Galaktikus Föderációjának a Földbolygó teljes emberisége számára való bemutatására. Ami megváltozott, az csak a drasztikus Földi Változások intenzitása és időzítése.

Néhány PAG tag eléggé messze lakik és a heti találkozók nem nagyon kényelmesek számukra. Tudunk úgy PAG összejövetelt vezetni úgy, hogy fizikailag nem is találkozunk?

A válasz a kérdésedre igen. Az a kulcsa, hogy informálni kell minden PAG tagot arról ami történik, és a különböző projektjeitek haladásáról. A visszajelzéseitek érkezhetnek telefonon keresztül (konferenciabeszélgetések), online folyamatos e-mail tranzakciók által, helyzetjelentések és azonnali válaszok közvetítése által, vagy akár a PAG tagok kétheti találkozásai esetén is. Az a fontos, hogy legyen meg az információ állandó és kreatív cseréje a PAG tagok között. Remélhetőleg a jövőbeli technológiák jelentősen csökkenteni fogják a meglévő nehézségeket.

Sheldan, sok frissítésedben említed, hogy terjesztenünk kell a "Fény Hálózatát" a világban. Mi a meglátásod, ez hogyan történik?

A Fény Világhálója (World-wide Web) egy nagyon fontos fogalom. Ez az, aminek a Föderáció és szintúgy az Angyali birodalmak is nagyon nagyon részesei. Úgy érzik, hogy a tudatosság hálózata, ami ez a Fény Háló, két alapvető módon fog terjedni. Az első, hogy az emberek a munkájukra, melyet minden nap végeznek, úgy tekintenek, hogy az hozza el a tudatosságot a bolygóra, és segíti a Fény Hálózatának a történését. Akkor azok az érintett egyének, akik nagyon mély igényt éreznek a Fény Hálózatának a megvalósítására, egyéni energiákat fognak kapni, hogy ezt véghezvigyék. A második pont említi a mi saját felelősségünket. Nekünk fel kell venni azt az információt, mely megadatott számunkra, hogy különböző PAG csoportokat hozzunk létre bolygószerte, és összekössük a PAG-okat a legkorszerűbb technológiákkal és lehetséges tréningekkel. Ez a második rész az elsőből következően fog megtörténni. Amint az emberek sokkal érdeklődőbbé és felébredettebbekké válnak, és amint azok, akik látják mindazt ami már megtörtént, összejönnek, megvitatják azt, és szenvedélyükből, szükségükből teszik a dolgokat, akkor fog mindez megtörténni. Emlékezz, hogy minden dolog kulcsa a szándék, és nekünk meg van a szándékunk rá, hogy elérjük, hogy ez megtörténjen. És ha ez a két dolog úgy történik, ahogyan azokat állították, - valójában ahogyan most is történik - akkor igazán meg fognak történni. Nem kell aggódnunk, vagy kiborulnunk az időzítés fölötti pánikban. Nekünk éppen az isteni áramlást kell tennünk, azt amit legbelül jónak érzünk, és engedni kell hogy megtörténjen. Ez minden, ami szükséges. 
Mivel egy olyan világban élünk, ahol az időt 3-D tudományos fogalmaiban mérik, sokunk számára nehézséget jelent az idő és a Megfelelő Isteni Időzítés fogalma. Tudnánk tisztázni a Megfelelő Isteni Időzítés fogalmát és kifejtenéd miért olyan különböző a mi saját időmértékegységünkhöz képest?

A Megfelelő Isteni Időzítés alapvetően így hangzik: az az idő, mely felállítja a helyes áramlását a történéseknek a feltételezett megszentelt pillanatban. Amikor minden a Megfelelő Isteni Időzítésben, vagy Megfelelő Isteni Áramlásban van, ez akkor történik. Meg kell értenünk, hogy a mi idő fogalmunk valójában illúziórikus. A rövid, egymást követő rések, melyeket mi időként mérünk és értelmezünk, valójában nem az idő útja. Az idő áramlik, és ahogyan áramlik úgy mindössze egy "most-ot" hoz létre. Ez az "örök most" előre halad és létrehoz valamit a szekvenciális időben, melyet mi múltnak, jelennek és jövőnek nevezünk. A valóságban csak jelen létezik, és amikor a jelen összegyűlik és létrehozza a szükségét annak, aminek történnie kell, akkor ami istenien lett elrendelve, az fog megtörténni. Ez a különbség a megfelelő isteni idő és aközött, amit mi időnek gondolunk. Amikor megértjük ezt, és engedjük azt áramlani és eggyé válni a mi belső lényünkkel, akkor az összes aggodalmunk az idővel kapcsolatban megszűnik. 

Az univerzumban lévő földön kívüli élet keresésével kapcsolatos kiterjedt kutatás végett, amit a SETI Intézet vezet, a Galaktikus Föderáció már kapcsolatba lépett ezekkel a tudósokkal?

Amit a Föderáció tesz, az nagyon egyszerű. Azok a SETI csoportok, mint pl. a CSETI, stb., kapcsolatban vannak különböző formákban és módokon. Na most az eljárás nagyon egyszerű. Amit a Galaktikus Föderáció kíván tőlünk, az az, hogy bárminél jobban megértsük, hogy egy tudatossági energia érkezik. Az a tudatossági energia arra hat, aminek történnie kell. Ők magas tudatosságú lények. Mi alacsony tudatosságú lények vagyunk, akik tudatosságuk irányába haladnak. Ők értik, hogy minek kell megtörténnie. Nekünk ők - idősebb fiú és lánytestvéreink - azok, akik megpróbálják hasznosítani képességeiket arra, hogy egy új valóságot hozzanak elő. Ez a valóság túl halad bármin, amit mi ismerünk és értünk, és ők mind azt kívánják, hogy egyszerűen tegyük ezt, vagy - használjuk azt, ami az utolsó kérdésben elhangzott - alkalmazzuk a megfelelő isteni időzítést és a megfelelő isteni utat. Úgyhogy igen, néhány ember kapcsolatban van, míg mások nem. Ez éppen attól függ, hogy készek-e, és hogy hol tart a tudatosságuk.

Amióta azt mondják nekünk, hogy a testünk megváltozik, a legtöbbünk miért érzi olyan fáradtnak magát? Kifejtenél többet a testünkkel kapcsolatban?

Ami velünk történik, egy nagyon egyszerű felemelkedési folyamat. Mikor elérsz bizonyos szinteket a fénytested lehorgonyzásában, a sejtfelépítésed megváltoztatásában az RNS és DNS genetikai szintjeiteken - ezeken a szinteken a tested  túlságosan igénybe van véve.  Tekintsetek egy olyan kisgyermekként magatokra ismét - ez esetben egy totyogó, kevesebb, mint 3 éves gyerek -, aki megkísérel felnőni. És mit csinálnak a gyerekek? Egy csomót alszanak. Fáradtnak érzik magukat. Nekik sok energiájuk van, ami ekkor egy hatalmasat robban és látszólag elvész. Ez minden, ami történik. Nincs több, sem kevesebb. Csak haladj tovább és realizáld, hogy ez része a tudatosságban való növekedésed folyamatának, fizikai és spirituális lényetek előhozásának és integrációjának. 

A Fotonöv teljes becsapódása hogyan fog hatni a Föld nukleáris reaktoraira?

Korábban mikor a Fotonövről beszéltem, azt mondtam, hogy amikor a nukleáris energia kölcsönhatásba lép a Fotonövvel, ott rendszerint egy hatalmas robbanás van. Ezért a Föderáció Tevékenységének a kulcsa, - még mielőtt közvetlen kapcsolatba lépnénk a Fotonövvel - hasonlóan mint azelőtt, biztosítsuk, hogy ezek a nukleáris energiarendszerek, melyek akár katonai reaktorok, vagy polgári elektromos reaktorok, stb., de-aktiválva legyenek, és nem sokáig lesznek a teljes eljárás részei. Hát ne aggódjatok ezért. Csak tudjátok, hogy erről gondoskodni fognak amikor eljön az ideje.

Néhány ember azt mondta nekem, hogy ez év áprilisában lesz a sötét erők egy inváziója. A Galaktikus Föderáció tudatában van ennek a helyzetnek és hogy miképpen hatna ez a tömeges földreszállásra?

Időnként lesznek bizonyos sötét energia átvonulások. Ezek az energiák részei annak a teljes folyamatnak, mely megengedi a Fénynek és a sötétségnek ezt a részleges áramlását a világunk körül. Mindazonáltal - és ez a fő pont - ami jelenleg és mostantól történik, az hogy ennek a sötét energiának nem lesz engedélyezve, hogy nehézségeket okozzon világotokon, mint azelőtt tette. Egy dolgot tehet: keresztülhalad rajtunk, leckéket ad nekünk, és aztán távozik. Mivel most ez az izzó fény egy bolygója. Ez a változás bolygója. Ez az átalakulás bolygója. Ebben a pillanatban, egy bábban vagyunk és éppen átváltoztatjuk magunkat a teljes tudatosságú létezésbe, amivé szándékoztunk lenni. Ezért nem fog ez kihatni a földreszállásra, vagy a felemelkedési eljárás bármely aspektusára, ami folyamatban van.

Fel kellene készítenünk fogadóbizottságokat, hogy üdvözöljék a nem-érző lényeket és a Galaktikus embereket? Meg fogják adni nekünk a szabályokkal, etikettel és a diplomatikus udvariassággal kapcsolatos szükséges információkat?

A megfelelő időben el lesz mondva nektek, hogy minek kell készen állnia, szintúgy a protokollt, stb. Ne aggódjatok ezért. Most amit egyszerűen tennetek kell, az a "létezés". Tegyétek azokat a dolgokat, melyek szükségesek tudatosságotok előhozásához. Tegyétek azokat a dolgokat, melyek szükségesek, hogy pozitívak maradjatok. Tegyétek azokat a dolgokat, melyek szükségesek az egymás közti kapcsolatok és hálózatok fenntartásához. Amikor eljön az idő az üdvözléshez, el fogják nektek mondani, mit kell tenni, mit kell mondani, hogyan kell fogadjátok egymást, stb. Ne aggódjatok most ezért. Csak maradjatok pozitívak, haladjatok előre, építsétek együtt a Planetáris Aktiváló Csoportokat, a más csoportokkal való hálózatot, a teljes Planetáris Aktiváló Szervezet hálózatát. Legyetek egyek önmagatokkal és másokkal és haladjatok előre. Ez az, ami most a legfontosabb.

Vissza az előző oldalraGALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/