A Menny és a Föld Átalakulása

Sheldan Nidle: Your First Contact (Az Első Kapcsolatfelvételetek) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése (2000. év)

5 / 1. rész

Hello Fénytársak. Sandara vagyok, fő túravezetőtök a tudatosság bámulatos világain át vezető mini túrátokon. 

Egy csodálatos mondával kezdjük meg nagy utazásotokat. Ez felöleli a Tejút Galaxisban lévő érző élet eredetét, valamint azt a sok fizikai, mentális, érzelmi, és spirituális változást is, amit jelenleg tapasztaltok.

Drágáim, tudjátok a fizikai létezés sok elmondani való bölcsességgel rendelkezik. A Fizikai Teremtésre egy hosszú és nagyon kanyargós hegyi útként tekinthetünk. Ez az út tartalmaz hirtelen kanyarokat, valamint meredek emelkedőket és lejtőket is, de mind rendkívül gyönyörű látvánnyal teli. Tudjátok milyen nehéz jelenleg rajta tartani az úton szemeiteket, amikor a Föld mélyreható szépsége vesz körül titeket. Időnként szünetet tartotok utazásotokon, hogy megcsodáljátok döbbenetes pompáját. Ily módon, mi is szünetet tarthatunk és elragadtatva bámulhatjuk a mi ragyogó galaxisunkat. Most nézzetek át azon a szakadékon, ami a következő kanyar élénél van, és finoman fokuszáljátok elméteket a múltatok legtávolabbi részére. Ez az, ahol a Tejút Galaxisotokban lévő érző élet mondája valójában kezdődik. A Mennyország Nagy Kettőssége
A Fény Erői  és a Sötétség Erői
Galaktikus Spirituális Lények
Mennyei Fénylények és Sötét, Gonosz Lények

Sok millió évvel ezelőtt, a Mennyország Nagy Urai létrehoztak ebben a galaxisban egy szent kettősséget, ami előidézte a Fénylények, valamint a sötétség erőinek létrejöttét is. A szent Fény egy óriási villanásában, a Legfelsőbb Teremtő kibocsátott ebbe a galaktikus birodalomba egy mindenható "ördögi" entitást, akinek a megbízatása az volt, hogy megformálja a sötét erők egy jelentős sorát. A két szemben álló elem, a Fény és a sötétség megszületett, és azonnal egy látszólag végtelen küzdelemnek kötelezte el magát. Mégis, valójában ezeknek a találkozásoknak isteni céljuk van, és szintúgy egy isteni kimenetelük is.

A fogantatásuk pillanatában, a Legfelsőbb Teremtő (Lord Michael-en keresztül) megjövendölt egy időt, amikor a sötétség erőinek a megalkotója kibocsátana egy rendeletet az ő hatalmas teremtményeinek. A rendelet azt jelentené ki, hogy végül, egy állandó béke érkezik el galaxisotokba. Egy ilyen jövőbeli béke magába foglal egy a Fény erőivel való egyesülést, hogy az egy még nagyobb Fényt formáljon, melynek fényessége örökre meg tudja változtatni az egész fizikaiság módját.

A mi rendkívüli mesénk szívében, egy olyan különleges víz bolygó lakozik, ami körbejár egy kis csillagot, mely ennek a csodálatos spirál galaxisnak, amit a ti csillagászaitok az "Orion Karjaként" ismernek, a külső karjaiban található. Ez a különleges kék és zöld víz-világ, az ő több milliárd lakója számára, Földnek lett elnevezve. Ez a harmadik bolygó attól a kicsi sárgás-fehér csillagtól, amit ti a Napként ismertek.

Az Anchara (ahogyan ez a sötét Teremtő-Lény nevezte el magát) galaktikus otthonának világában megszületett entitások, nagy sötétségbe burkolóztak. Ezeknek az újonnan formálódottaknak azt mondták, hogy erőszakkal kell uralni ezt a galaxist, amennyiben az szükséges. Hogy segítse őket, Anchara megmutatta nekik a háborúzás módját, a csalás alkalmazásait, és a zsarnokság módszereit. Olyan hatásos fegyvereket adott nekik, melyek erős fényvillanásokat és mennydörgés fülsüketítő zajait adják ki magukból.

Akkor, kb. 35 millió évvel ezelőtt, Anchara gyermekei elkezdték feltárni galaxisbéli szektorukat, meghódítható világok után kutatva. A harcuk első tízmillió évében verhetetlenek voltak. Az útjukon széltében-hosszában ebben a galaxisban, minden szemben álló erőt ledöntöttek, eltapostak. Sok sötét birodalmat alakítottak ki. Napirendjük részeként, az ő Tudományos Birodalmi Testületük elkezdett sok alázatos rabszolga fajt létrehozni. 

Sok kisebb csillagrendszerben (melyeket akaratuk ellenére figyelmen kívül hagytak a sötét hordák), a Fény bizonyos fajai kifejlődtek. Ezek a nemes Lények, az ő isteni céljaikat, a Mennyország hatalmas Leszármazottjai által vezérelve, gyorsan több mint 250 csillag-nemzet erős ligájává nöttek. A Fény ezen első ligája titokban sok közeli csillagrendszerbe kiköltöztette erőit. Itt mintegy 25 millió évvel ezelőtt találkoztak először az Anchara számottevő erejével. Így kezdődött meg az a sok barbár galaktikus háború, amit a Fény kisebb erői, és a sötétség hatalmas hordái vívtak egymással. 

Serényen követte egyik véres csata a másikat. A csaták háborúkká, a háborúk könyörtelen hadjáratokká nőttek, pusztítva a galaxisotokat. Sok óriási üresség és hatalmas hasadékok maradtak fenn a tér/idő szövetében a csata nyomán, alattomos emléktárgyakként. A legelső helyek közül az egyik, melyből megfigyelhetők ezek a látványos ürességek, ott találhatók meg, amit ti Orion Konstellációnak hívtok. Ha belépnétek ide, ezek a nagy tér/idő repedések azonnal katapultálnának titeket a galaxis egyik részéből egy másikba, és esetenként akár átlökhetnének egy olyan távoli dimenzióba, melyből soha nem térhetnétek vissza. 

Mivel ezek az óriási ürességek elkezdtek elterjedni a galaxisotokban, a mennyei Közigazgatások egy isteni megoldásra szolgáló segélyhíváshoz folyamodtak. A megoldás megérkezett az Elohim számos Rendjétől, azoktól a szent Teremtő-Lényektől, akiket a Mennyország arra jelölt ki, hogy védelmezzék és fenntartsák ezt a galaxist. 

Az Elohim megoldása kettős volt. Az első, hogy újrarendezték a galaktikus tér/idő szövetet, ami által leállították annak szent anyagában lévő sok szakadást. A következő, hogy az Elohim létrehozott egy sor új inter-dimenzionális portált, mely lehetővé tette a tér/idő utazást. Ezek a megoldások segítettek megvédeni az ő szent és hatalmas munkájuk sérthetetlenségét és folytonosságát.

Ahogy a háborúk egyre erősödtek, a naprendszeretek számos követelés és ellen-követelés fókuszává vált mindkét oldalról. Lord Michael és Anchara jóslatai a Fényt és a sötétséget arra vezették, hogy olyan hely után kutassanak, ahol a Mennyország úgy dönthet, hogy véget vet ennek a szentségtelen háborúnak. Sok csillagrendszerrel harcoltak, de egyik sem látszott megfelelőnek. 

Végül a két ellenfél ráakadt a ti világotokra. Gyarmatokat hoztak létre és sok csatározás folyt. Hirtelen és látható okok nélkül, a harcolók bevetettek egy hatalmas villámforgatagot és tömeges rombolást. A Mennyország akkor elrendelt egy ideiglenes tűzszünetet a megkínzott naprendszeretek érdekében. Az Angyali Terület elhelyezett köré egy Vakító védő Fényköpenyt. Bizonyos békés utazókat kivéve, senki sem tudott átmenni ezen a szent fátyolon. Így a következő tizenötmillió éven át, a naprendszeretek magára maradt. 

Rövid konfliktusok ezen időszaka során, három olyan fő érző faj, ami el lett szigetelve az ő otthont adó világától, kolóniákat fejlesztett ki a Földön. Azon pozitív valóssággal körülvéve, amit a világotokat kitüntető Angyalok Tanácsai teremtettek, a gyarmatok lakói fokozatosan legyőzték kezdeti kölcsönös ellenségeskedéseiket, és több millió éven át harmóniában éltek. Az utóbbi időkben, sok korábbi galaktikus ellenfél a fajok közti harmóniának ezt a hosszú korszakát arra használta, hogy érvényre juttasson számos szent próféciát, aminek be kell teljesülnie. 

A legelső Fénylégió ideje óta, sok ilyen szervezet jött és ment. Mindegyik tartalmazta azokat a sajátosságokat, melyek sikeressé teszik különféle céljaik kivitelezését. Mi nem szándékozunk az ő összetett történelmükről részletes beszámolót adni számotokra. Mindazonáltal azt kívánjuk tudatni veletek, hogy a Fény útja régóta erős, összpontosított és elkötelezett maradt. Körülbelül négy és fél millió évvel ezelőtt, a Fény ezen bátor erői ismét összejöttek, hogy létrehozzák egy másik egyedülálló szervezet szent megalapítását: a Fény Galaktikus Föderációjáét.

Ez a tett, válasz volt egy merész lépésre. A sötétség előzetesen betört erői a harcra kész önálló birodalmaikat egy nagy testületbe szervezték, amit Anchara "Szövetségnek" neveztek el. Ez az új szövetség egy egységes csatatervvel megtámadta a Fény erőit. Ez egy jelentőségteljes manőver volt, mivel erősen tükrözte azt a szerveződéstípust, amit Lord Michael mennyei próféciáiban említettek.

Ez a két különböző erő összejött, hogy megvívja a rég megjósolt végső ütközetet a Fény és a sötétség között, ami a legbrutálisabb volt ebben a látszólag végtelen konfliktusban. A végső fegyverszünet előtti idő hossza akkor ismeretlen volt. Mégis létezett egy olyan gondolat, hogy ennek a szentségtelen háborúnak a vége karnyújtásnyira van. 

Egy papnő, aki a Szövetség felemelkedését vezette, hívta az ő teremtőjét, Ancharát. Megkérdezte, hogy mi kell legyen az ő sötét birodalmuk sorsa. Anchara egy próféciával válaszolt, "Nézd, az én népemnek egyet kell értenie. Az egyesülés előnyét kell élvezniük még a békés szent helyért folyó csaták előtt. Ez a sok csata rövidesen elkezdődik. Menj! Mond el a mesterednek!" Több mint 10.000 sötét territórium tanácsa lett ezáltal összehívva. A kulcsfontosságú cselekedet megtörtént. A Szövetség megalakult. 

A Fény Galaktikus Föderációját, a sok sötét hajó azon egyesített flottájára adott válaszként hozták létre, melyek azzal fenyegettek, hogy elsöprik a Fényt. A Fény győzedelmeskedett, mivel egy sor nagy mennyei próféciával látta el őket Lord Michael. Ezek a jóslatok azt állították, hogy az Orion galaktikus karjának a széle közelében lévő víz-világok a kulcsai, a számtalan csillagnemzet jövőbeli egyesítésének a galaxisotokban. Sok sötét és Fény hadiflotta elkezdett arra koncentrálni, hogy megszerezzék és megtartsák ezt a megjövendölt "szent" földet.

A galaktikus háborúk következő sorozata alatt, egy csillagrendszer, melyet egy kicsi sárgás-fehér csillag (a ti "Napotok") uralt, nagyon intenzív részletekbe menő vizsgálat alá került. Máshol a csillagrendszerek, javarészt nagy gázbolygókból és szinte víznélküli világokból álltak. Ez a bolygórendszer nagyon szokatlan volt abban, hogy négy jelentős víz-világot tartalmazott: a Vénuszt, a Földet, a Marsot, és a "Maldek-et". Ez a tény nagyon kívánatossá tette naprendszereteket az agresszív gyarmatosítók számára.

A galaxisotokban a víz egy pompás árucikk volt. Itt a négy nagy víz-világ, ami sűrű atmoszférát birtokolt, rendkívül bőséges volt oxigénben. Az összes növényfajta és állati élet a vízben, a szárazföldön, és az égen, vízben bővelkedett. Az összes másik között, ami a szomszédságban volt, ezek a világok látszottak a legáldottabbaknak. Az idő végül elérkezett a döntésre, hátha az isteni prófécia az ebben a galaxisban lévő kékes-zöld gömböt tartalmazta.

Szent hírvivőket küldtek a Fény összes világába, a Fény nagy felvonulását hozva létre a sötétség birodalmán át. Szent rituálék sorozatai közel másfél millió évig tartottak, amiket papok és papnők megfelelő rendjei hajtottak végre. A megfelelő isteni pillanatban, Lord Michael és aztán Anchara, megerősítette, hogy ezek a világok valóban a "Vég-Idő" próféciák színterei. Sok felfordulást nemzettek ezek a szent szavak. Nagy keresztes hadjáratok formálódtak, melyek figyelme ezen értékes víz-világokra irányult.

A következő félmillió év alatt, ez a négy bolygó a naprendszeretekben, a galaxisotok filozófusai, csatatervek, és a legmélyebb vágyak elsődleges fókusza lett. Sok nagy dal, poén, és könyv íródott ezen változatos témákban. Ahogy az isteni viták folytatódtak, mintegy kétmillió évvel ezelőtt, mindenki számára tisztává vált, hogy a négy víz-világ közül a legkedveltebb az a bolygó volt, amit ti Földnek neveztek. Ekkortól a legkívánatosabb ékkővé vált az egész galaxisban. 

A két háborúzó fél elküldte a szentjeinek legnagyobb rendjeit és legelkötelezettebb gyarmatosítóit a Földre, azzal a nagy céllal karöltve, hogy bármi áron sikerrel járjanak. Az Angyalok akkor eltávolították a nagy Fényfátylakat a bolygótok körül. Egy új naprendszer tárult fel, hogy felfedezzék. Mindkét galaktikus szervezet igényt tartott rá. Mindegyik oldal a naprendszeretek fennhatóságát egy létfontosságú összetevőjének tekintette bármely részleges vagy tartós békeszerződésnek. A küzdelmük több csatához és bántalomhoz vezetett. Szomorú, hogy a víz-világok többségét, melyek körülveszik a Földet, komolyan megrongálta az, ami következett.

Mintegy kétmillió évvel ezelőtt (a Fénnyel szembeni mély haraggal töltekezve), a Szövetség elpárologtatta a Mars óceánjait és atmoszféráit, és felforralta a Vénusz felszíni vizeit. Még a naprendszeretek külső bolygóit sem kímélték. Az Uránusz oldalra dőlése és a Plútó (a Neptun korábbi holdja) rendellenes keringése a Napotok körül, ezen értelmetlen csatákat dokumentálja. Később, hozzávetőlegesen 900.000 évvel ezelőtt, a Galaktikus Föderáció berobbantotta a Napotoktól lévő negyedik bolygót, ugyanis az volt a Szövetség főhadiszállása. Ez a meggondolatlan tett hozta létre azt, amit ma a csillagászaitok Aszteroida Övnek hívnak.   
TOVÁBB a 2. részre
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Menny_es_a_Fold_Atalakulasa_2.resz.htmlGALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/