A Küldetés: Lehetséges
Részlet a Sheldan Nidle Mission: Possible (Sheldan Nidle elmagyarázza, hogy  mi lesz valódi szerepünk és küldetésünk a Földreszállások előtt, során, és után.) című DVD anyagból. 

Kivonatok az alábbi DVD-ből: A Küldetés: Lehetséges
Sheldan Nidle és a Fény Galaktikus Föderációja bemutatjaEgy pillantás a Jövőnkbe...
Mi Lesz a Szerepünk és a Küldetésünk.
Űrhajók Típusai I(Szíriuszi Felderítőhajó)

Űrhajók Típusai II(Arkturuszi Felderítőhajó)

Űrhajók Típusai III (Orion Felderítőhajó)
Űrhajók Típusai IV (Orion Háromszöghajó)
Első Kapcsolatfelvételi Forgatókönyv

A Galaktikus Föderáció közzététele az új kormányok által.
Globális tévéközvetítések az első kapcsolatfelvételtről.
Oktatási projektek megkezdése a kapcsolattartók által. 
Tömeges földreszállások az előirt területeken.
Az időkeret közzététele, még mielőtt a Föld társadalma a Belső Földre költözik. 
Az Első Kapcsolatfelvételi Művelet Szakaszai 
Olyan eszközök betelepítése az Otthonokba/Irodákba, melyek Galaktikus Föderációs technológiát alkalmaznak.
A Mágneses Felemelő Technológia bevezetése.
Látogatások az Anyahajókra, hogy kifejtsék az új technológiákat és a menetrendeket.
Intenzív oktatás és képzési projektek a történelemről és a tudatosságról.
Felkészülés az első Kapcsolatfelvételre

Az Első Kapcsolatfelvétel megemeli a Szellemről szóló tudásotokat, és elvezet titeket oda, hogy megkérdőjelezzétek társadalmatok számos elfogadott "Igazságait".
Az Első Kapcsolatfelvétel több annál, hogy egy hatalmas flotta érkezik. Ez arról szól, hogy vége annak ahogyan önmagunkra tekintünk, és egy új paradigma kezdődik meg arról, hogy valóban kik is vagyunk. 
Az Első Kapcsolatfelvétel egy csodálatos jel arra, hogy valami igazán dicsőséges dologra váltunk!
Ez a változási folyamat az igényli, hogy merész lépéseket tegyünk, és az első kapcsolatfelvételről oktassuk közösségeinket.
Szükséges megértenünk, hogyan vannak kapcsolatban a mi változásaink a Földanya, a Nap, és a teljes galaxis változásaival.
Ez a változás hasonlóképpen van hatással a mi kollektív észlelésünkre arról, ahogyan ez a valóság működik.

A Tudatosságváltással való Munka

Gyorsan átváltotok egy hét csakrás energiarendszerről egy tizenhárom csakrás energiarendszerre. Ez újra kapcsolatba állítja testeteknek azon részeit, melyek vagy szunnyadó, vagy jórészt használatlan állapotban voltak. 
Egy példa erre a változásra azok az új csakrák, melyek most fejlődnek ki a fejetekben.
Ez gyakran vezet fájdalmakhoz, kellemetlenségekhez, fáradtsághoz, homályos látáshoz, fejfájáshoz, és akár alkalmi szívfájdalmakhoz is. 

A Régi és az Új CsakrákAz Új Fejcsakrák13 - Egyetemes Férfi
12 - Egyetemes Nő
11 - Korona
10 - Hipofízis
9 - Tobozmirigy
8 - Az Álmok forrása

A gyógyítóknak meg kell érteniük ezeket a változásokat, amikor a pácienseikkel dolgoznak.
Az idő hasonlóképp felgyorsul, ahogy a valóságrácsunk napi mágneses és elektromos változásainak száma emelkedik.
Ezek a változások egy eszköz. Használjátok azokat okosan arra, hogy keresztülvezessétek az emberiséget az eljövendő átmeneti szakaszokon.

Az Új RNS/DNS-etekGenetikai Mutáció

Átmenet az Új Valóságba

Közösségi projektekre van szükség, hogy kiterjesszük örömünket és oktassunk másokat a tudatosságváltásra, ami globálisan történik.
Szükség van forrás, találkozó, kommunikációs, és technológiai központokra, melyek elmagyarázzák az új valóságot a nyilvánosság számára.
Szükség van egy új médiára, mely képes felfedni és közzétenni azt, ami a Földanyán valóban történik.

A Föld Mennyboltjainak Kifejtése

(Szerkesztői megjegyzés: Régen a Föld külső felszíne fölött volt egy két részből álló Mennybolt, ami megvédte a felszínt a káros sugárzásoktól és a szélsőséges időjárástól. Többek között ez is vissza lesz állítva a Földfelszín helyreállítása során.) Részletesebb leírás “A Mennybolt Leírása”c. üzenetben
 
A Mennyboltok LeírásaFirmanent 2 (Mennybolt 2)
10 km - 11,5 km magasan a földfelszíntől

Firmanent 1 (Mennybolt 1)
4,5 km - 5,5 km magasan a földfelszíntől
A Mennybolt fagyott vízréteg (jég) volt, ami úgy nézett ki, mint egy kristály tiszta üveglencse. A napnak bizonyos időpontjain, amikor a fény visszatükröződött, egy tükörként szolgált, mely az alatta lévő világot tükrözte vissza. 
Világszerte Kristálytemplomok tartották fenn a Mennyboltokat.
 
A jelenlegi két-pólus rendszert a korábbi monopolár (egypólusú) rendszerre fogják visszaállítani.
A Föld változásai felhozzák Atlantisz és Lemúria elveszett kontinenseit.
A korábbi két hold rendszer vissza lesz állítva. A jelenlegi Hold a Bellona külső holdjává válik. 

A Föld Pólusváltása


A Déli Pólus a Föld Magjába Költözik

NORTHERN ENTRANCE (Északi Bejárat)
NORTH POLE OF GRAVITY (A Gravitáció Északi Pólusa)
EARTH’S CRYSTAL CORE (A Föld Kristálymagja)
SOUTH POLE OF GRAVITY (A Gravitáció Déli Pólusa)
SOUTHERN ENTRANCE (Déli Bejárat)
(A méretek mérföldben vannak megadva, 1 Mi = 1,6 Km)

A Belső Föld Keresztmetszetének RészleteCENTRAL SUN (Központi Nap)
OCEAN (Óceán)
OUNTAINS HIGHER THAN ON OUTSIDE (A Hegyek Magasabbak, mint a Külső oldalon)
CRYSTAL CITY CAVERN (Kristályváros Barlang)
CENTER OF GRAVITY 400 MILES DOWN (A Gravitáció Központja 400 Mi = 640 Km mélyen van)

A Ti Szerepetek Ebben az Átmenetben

Fontos megtartani az energiát a valóságváltás számára. Gondoljatok magatokra úgy, hogy a rács csomópontjai vagytok ezen váltás számára. 
Legyetek tudatosak arról, hogy ti vagytok a váltás. Maradjatok összpontosítottak, és használjátok arra belső energiáitokat, hogy segítsétek ezt az eljárást.
Támogassátok egymást. Fontos, hogy szeretetteli és elfogadó módon viszonyuljatok egymáshoz.
Legyetek tudatosak arról, hogy mi történik. Képesnek kell lennetek informálni és segíteni közösségeiteket, amikor az első kapcsolatfelvétel megkezdődik.
Nézzetek szembe félelmeitekkel és tanuljátok meg, hogyan hatnak azok rátok és másokra. Nyugodtaknak kell lennetek a káosz emelkedő viharának fokán.
Meg kell értenetek, hogy ahogyan ti változtok, a különböző bajaitok vagy rosszabbodnak, vagy megváltoznak, vagy eltűnnek.
 
A Csillagmagok Szerepe Ebben az Átmenetben

A ti szerepetek a Föld népe és a Fény Galaktikus Föderációja közötti közvetítők egyike lenni.
Elsődleges faladatotok a Mennyország által szolgáltatott energiákban való lehorgonyzás, melyek változást indikálnak és előkészítik a Földet az első kapcsolatfelvételre.
Meg lesztek kérve, hogy beszéljetek a közösségeiteknek arról, ahogyan az első kapcsolatfelvétel történik.
Ti egy ómene vagytok annak a sok fájdalomnak és kellemetlenségnek, ami a váltással van kapcsolatban. 
Az Élet egy Első Kapcsolatfelvétel Utáni Világban

Az Első Kapcsolatfelvétel Utáni Időbeosztás


Első Hét - Az Első Kapcsolatfelvételi Személyzettel és a Felemelkedett Mesterekkel való Kölcsönhatás
Első Hónap - A Technológiák Átadásának és az Oktatási Programoknak a Megkezdése
Második Hónap - A Szennyezettség Megtisztításának Elkezdése, és a Föld Öko-szisztémájának a Megújítása
Harmadik Hónap - A Teljes Tudatosság Tréningek Megkezdése, és a Belső Földdel való Újraegyesülés Elvégzése
Negyedik hónap - A Belső Földre és a Flottákra való Evakuálás Megkezdése

Az első lépés, hogy összeszokjatok a személyzetünkkel, és számukra is van egy kezdeti idő a veletek való kölcsönhatásra.
Az első hónap az elsődleges technológia átadásoknak, és egy fő globális oktatási program megkezdésének lesz szentelve.
A második hónap a különféle technológiák használatára szolgál, hogy megbirkózzanak ennek a világnak a szennyezettségi problémáival, és előkészítsék a Földanya öko-szisztémájának a megújítását.
A következő hónap egy teljes tudatosság tréning programnak és a különféle technológia átadások lezárásának lesz szentelve.
Az Agarthából érkező különféle delegációk szándékoznak beteljesíteni újraegyesülésüket veletek az első kapcsolatfelvétel utáni harmadik hónapban.
A negyedik hónap végi ütemterv a Belső Földre és a flottáink hajóira való tömeges evakuálás megkezdése.

A Ti Szerepetek Ebben az Új Valóságban

A pénzügyi jólét véget fog vetni az örömtelen nehézkes munka szükségességének. A ti szerepetek olyan dolgokat tenni, melyek örömöt jelentenek nektek.
Egy másik szerep, hogy gyújtópontok legyetek közösségeitek összehozásához.
Ez az eljárás magában foglalja a G.F. személyzet segítését, és olyan támogató csoportok létrehozását, melyek hasznát veszik közösségeitek adottságainak és tehetségeinek.
A változás módosítani fogja eszméiteket, teendőiteket, és kulturális szemléletmódotokat. Támogatást fogtok nyújtani a G.F. pszichológiai és szociológiai csapatoknak.
Az új technológiák azt igénylik, hogy ki legyetek képezve oktatási és személyes támogatást nyújtani közösségetek számára.
A G.F. személyzet foglalkozik a teljes tudatosság tréningek oktatásával, és szükség van olyan tehetséges önkéntesekre, akiket kiképeznek, hogy asszisztenseikként tevékenykedjenek.
Mivel a nemzet-állapot el fog tűnni, segítenetek kell egy "független" világba való átmenetben.
A G.F. csapatok rehabilitálni fogják azokat, akik börtönben, vagy elmegyógyintézetekben vannak.
Sokan közületek előre ki lettek választva arra, hogy Agartha kristályvárosaiban folytassanak tanulmányokat.
Azok közületek, akik a tudomány és a technológia területeivel foglalkoznak, ki lesznek képezve az új technológia karbantartására.
Egy hatalmas átképzési program el fogja mosni a korábbi régi kulturális és vallási elhatároltságokat az emberek között. 
Sokan közületek a G.F.-nek fogtok segíteni azzal, hogy bemutatjátok másoknak azt, ahogyan a Képlékeny Csoport Dinamika TM valóban működik. 
A Félelem Vége, és az Öröm Elterjedése

Az első kapcsolatfelvétel az a pillanat, amikor az utóbbi 13 évezrede tartó félelem egy hatalmas örömmé alakul át.
Ez az öröm egy olyan valóság végét jelöli, ami manipulálta érzelmeiteket, és elferdített fél-igazságokat felhasználva irányított titeket.
Ez az öröm jelöli egy olyan új valóság kezdetét, melyben természetes szuverenitásotok visszatért hozzátok.
Ez valójában egy olyan lehetséges küldetés, mely a Mennyország pártfogása és Lord Surea szent rendelkezései alatt megy végbe.
Elsődleges feladatotok a bennetek rejlő adottságaitokat felhasználni arra, hogy lehorgonyozzatok ebben az új valóságban, és terjesszétek szét az örömöt mindenhol a bolygón. 
Közeledik a pillanat az első kapcsolatfelvétel beteljesítésére, és egy örömteli új jövő megteremtésére a Föld emberisége számára.
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Mennybolt_Leirasa.htmlGALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció

A Küldetés:

Lehetséges

http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/