A Helyi Naprendszer Történelmének Leckéje
(A Local Solar System History Lesson)

Sheldan Nidle Rádióinterjú
A Sheldan Nidle-el készített rádióinterjú az alábbi oldalon meghallgatható:

http://www.webtalkradio.net/index.php/show-podcasts/36-talk-for-food-with-adam-abraham/1731

Web Talk Radio

A mai vendégem Sheldan Nidle, aki többek között a Your First Contact (Az Első Kapcsolatfelvételed) című könyv szerzője, és a Planetary Activation Organisation (Planteráris Aktiváló Szervezet) elnöke, aki olyan kérdésekre fog fényt deríteni, amelyek egy átfogó szemléletet adnak arra vonatkozóan, hogy honnan jöttünk, és mivé válhatunk, illetve mivé fogunk válni. Itt a kérdés megint az lesz, hogy tudatosan vagy nem tudatosan tesszük-e meg ezt az utat – amennyiben tudatosan és előrelátással tesszük meg, akkor boldogan, szenvedéllyel és szeretettel fogjuk ezt átélni, amennyiben nem tudatosan, akkor pedig félelemmel – a döntés a mi kezünkben van a jövőre vonatkozóan, amelynek során intergalaktikus lényekké válhatunk.

-	Sheldan, ismét köszöntünk a műsorunkban, - Sheldan már volt ennek a műsornak a vendége.

-	Én is köszönöm, hogy újra meghívtak.

-	A múlt alkalommal nem említettem meg a könyved, melynek címe „You Are Becoming a Galactic Human” (Galaktikus Emberré Válsz) – mely olyan témákat érint, mint milyen jövő vár mindannyiunkra, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb közösségnek, mely a Föld bolygón túl létezik. Beszélj egy keveset a Your First Contact (Az Első Kapcsolatfelvételed) című könyvedről!

-	A Your First Contact című könyv az előző könyvemnek a „You Are Becoming a Galactic Human” című könyvnek a frissített és kibővített változata. Tehát a könyvemnek az első részét, amely arról szól, hogy ki vagyok én, újra elővettem és kibővítettem, mert annak idején, amikor az első könyvemet írtam, még tanultam, hogyan is kell magamról beszélni. Mert még mindig az volt az érzésem, hogy „ki kíváncsi arra, hogy ki vagyok én?” Azután pedig, vettem a könyv többi részét, és most abban a tudatban, hogy szabadságomban áll bármit leírni, kijavítottam és kibővítettem. Kezdtem többet beszélni a modern történelemről, amit az eredeti könyvben nem tettem meg. Ott a történelmi áttekintés az emberiség történelmének kezdetétől a Földbolygón Atlantisz bukásáig tartó időszakot fogta át, és a második könyvemben ezt vettem kiindulópontnak, majd kibővítettem az eredeti könyvben már érintett történelmi tényeket.

-	Az iskolában tanított történelem maximum a Sumér Birodalomig, azaz 4-5 ezer évvel ezelőttig, tekint vissza, esetleg tárgyalja még az egyiptomiakat, míg az Atlantiszra és Lemúriára vonatkozó fogalmak szinte mitikusnak vannak ítélve vagy „kvázi” reálisnak tartják, és számos kérdőjel van az emberek általános gondolkodásában, pedig az emberiség történelme messze ezen túlra nyúlik, ugye?

-	Igen, valójában a Földön kívülről származunk, és a történelmünk 68 millió évre nyúlik vissza. A történelmünk nagy része a Földön kívül játszódott, mert például Lemúria korszaka 900 000 évvel ez előttre tehető, míg az általunk tanult történelem i. e. 6-800-ra nyúlik vissza, ami a Jégkorszakok utáni időszak volt. Mivel az Özönvíz körülbelül i-e. 7-8 ezerre tehető – és ez az áradás jelzi a Jégkorszak végét, mivel ekkor történt a bolygó egy jelentősebb felmelegedése, az éghajlattan szerint ilyenkor egy trópusibb jellegű éghajlat kezdett kialakulni, mely megfelelőbb arra, hogy civilizációk alakuljanak ki benne. Ha azonban az emberek történelmét tekintjük, akkor a történelemkönyvek szerinti történelem i.e. 50 ezerre megy vissza, és egy civilizáció előtti korszakról beszélnek. Ha elmész egy múzeumba, akkor olyan másolatokat vagy régészeti leleteket mutatnak be – például vannak olyan anyagok, amik a gyémántnál keményebb, edények, és tárgyak készültek belőle. Ez egy nagyon kemény kőzet, amelyet még a mai modern eszközökkel is nagyon nehéz lenne elvágni. Vannak ebből az anyagból készült golyók kiállítva, és az egyiptomiak úgy tartották, hogy ezek az ő őseik művei. Ezeket olyanoknak adják ajándékba, akit nagy becsben tartanak.

-	Tehát azt mondod, hogy ezeket még a mai eszközökkel is lehetetlen lenne elvágni - ezt mondod, ugye?

-	Igen, még mai nagyon éles, gyémántfúróval is lehetetlen megmunkálni. Ha egy mai művésznek azt mondanám, hogy készítsen nekem egy olyan edényt ebből az anyagból, ami olyan alakú, mint egy egyszerű cserépedény, akkor úgy nézne rám, hogy „megőrültél, ez évekbe tellene…” Ez az anyag egy vulkáni kőzet, tehát a vulkáni tevékenység során keletkezett láva megkeményedett, és ezzé a kőzetté alakult. Ha megnézzük az egyiptomi civilizáció művészeti alkotásait, láthatjuk, hogy a korábbi időszakból való alkotások messze felülmúlják a későbbi időszakból valókat, mivel a korábbi időszakban az előző civilizáció műalkotásait másolták, mely előző civilizáció volt a valódi civilizáció. A történészek erről az előző civilizációról úgy beszélnek, mint 1. dinasztia, 0. dinasztia vagy 0-1. dinasztia – és körülbelül ennyi szó esik róla. Egyszerűen nem akarnak arról beszélni, hogy esetleg létezhetett egy magasabb rendű civilizáció, mely a korai egyiptomi civilizáció előtt létezett volna. És persze vannak olyan csodálatos technikai vívmányok, például Indiában, az Indus folyó menti civilizációban, amelyek egy korábbi, fejlettebb civilizáció létére utalnak. (egy olyan civilizációra, mely az i.e. 6-7 ezerben létező, Mohenjo Daro-i civilizáció előtti időszakban volt). Tehát folyamatosan ott van egy nagy kérdőjel, hogy mi lehetett ezek előtt, mert különben nem merülnének fel mindezek a kérdések Indiában, Egyiptomban, Kínában, sőt még Amerikában is – olyan szupercivilizációk, ahol mindenféle hihetetlen dolgokat voltak képesek művelni – sőt még az ókori indiai kultúrában is beszélnek repülő járművekről. 

-	Persze, vannak erre utalások, például a Bibliában, és más forrásokban is, vagy például Héraklészról szóló történetekben is, ahol vannak olyan képek, amelyek űrhajókra hasonlítanak, sőt űrruhák is találhatók.

-	Sőt, az úgynevezett barlangrajzokon is láthatók olyan ábrák, amelyek, mintha űrhajók lennének. Egy szakértő, akivel ebben a témában beszélgettem azt mesélte, sőt egyszer beszélgettem erről egy bennszülött sámánnal is, hogy az ausztrál kormány sorozatos erőfeszítéseket tesz, hogy eltüntesse az erre utaló barlangrajzokat, melyek azt mutatják, hogyan jöttek a földönkívüliek és a Galaktikus Föderáció tagjai, és hogyan léptek kapcsolatba bennszülött őseikkel. Tehát ez bizonyíték arra, amiről beszélünk, bár próbálják elrejteni előlünk.

-	Miért lehet vajon az, hogy akár kormányzati akár katonai szinten, vagy tagadják ezeket a dolgokat, vagy egyszerűen még társalgási téma szintjén sem engedik meg felmerülni az előfordulásának lehetőségét?

-	Hát, amennyiben elismernék ezeket a tényeket, és elismernék, hogy az emberiség nem a Földről származik, hanem egyszerűen a saját intuíciója folytán vetődött erre a bolygóra, akkor az összes filozófia és vallás, amely meghatározza azt, hogy kik is vagyunk mi,

-	Kártyavárként omlana össze.

-	Így van.

-	És ebbe beletartozik maga a kormány is.

-	Igen, mindenestül összeomlana, ebbe minden beletartozik.

-	Van ennek egy olyan oldala is, hogy amennyiben nincs kellően mély tudásunk erről a témáról, akkor úgy viszonyulhatunk ehhez a másik civilizációhoz, mint ami felsőbbrendű hozzánk képest, valamint idegen számunkra – és hát a filmek általában arról szólnak, hogy a földönkívüliek el akarnak kapni bennünket, rosszat akarnak nekünk, és ezért állandóan lesben állunk, hogy nehogy árthassanak nekünk.

-	Igen, gyerekkoromban, amikor először kapcsolatba kerültem velük, akkor elsősorban azt hangsúlyozták a tanítóim, és azt tanították nekem, hogy ma az történik az emberekkel, hogy planetáris lényekből galaktikus lényekké válnak. Amikor ezt tudatosítjuk, akkor rájövünk, hogy galaktikus lények egész hálózata vesz körül bennünket, akik jóindulatúak és segíteni akarnak nekünk, és mindig is figyeltek bennünket. És ekkor kezdi az ember pozitív fényben látni a dolgokat, és úgy tekinteni a földönkívüliek és az emberek közötti kapcsolatra, mint pozitív dologra. Volt néhány negatív aspektus az idők során, de ez abból adódott, hogy korábbi sötét civilizációk titkos egyezségeket kötöttek a kormányainkkal, azonban nem erre kell fókuszálnunk (mert, ha erre összpontosítunk, akkor a félelem fog irányítani bennünket), hanem arra, hogy létezik egy jótékony civilizáció, a Galaktikus Föderáció, melynek mintegy 200 ezer tagja van, és ők azzal a céllal jöttek ide, hogy tanítsanak bennünket. Korábban ezt nem tehették közvetlen módon, ma már közvetlen módon is cselekszenek, mivel egy olyan technikai szintre jutottunk, ahol az ő beavatkozásuknak az lesz a célja, hogy a civilizációnkat és saját magunkat azzá tegyük, amivé valójában lennie kell.

-	Ebből több minden is következik, az egyik ami eszembe jut, a globális felmelegedés témája, és ez mindannyiunkat érzékenyen érint - az óceán vízszintjének emelkedése, az áramlatok a tengerparti városaink közelében, a bolygónk egészsége, a tengerek egészsége, és állandóan energiával kapcsolatos kérdések vannak napirenden, és egy ponton a mindabból következő nyomás, ahogyan eddig intéztük a dolgainkat, ahogy eddig cselekedtünk, valamint a feltételezéseink saját magunkról egyszer el fog jutni egy pontig, ahol szembe kell néznünk azzal, amit magunkról gondoltunk, és ami valóban van. Nem tudom, hogy konkrétan, hogyan fog mindez lejátszódni, de én úgy érzem, hogy szükségessé válik ebben a folyamatban egy jóindulatú mentor, tanító fogalma, - és számomra Isten a jótékony tanító, tehát ami engem illet, ez működik – hogyan látja mindezt a Galaktikus Föderáció, kezdünk megnyílni feléjük, hívjuk őket, kérjük a segítségüket?

-	Az utóbbi 40 évben, illetve az utóbbi 20 évben még erőteljesebben, az történt, hogy fokozatosan kezdtünk tudatosabbá válni, hogy milyen változások mennek végbe a civilizációnkban, kezdtünk tudatába kerülni annak, hogy hol a saját helyünk a galaxisban és a naprendszerben, és milyen szerepünk van saját bolygónk tanítóiként. Ez a folyamat egy fokozatos fejlődést jelent, mely fokozatosan elvezet a kapcsolatfelvételhez. A kapcsolat egy viszonylag tudatos csoport számára valósul meg, akik megértik, hogy kik ők (mármint a földönkívüliek), és kik vagyunk mi. Tehát mi mindannyian egy összetett megértési folyamaton megyünk át, mely robbanásszerűen történik. A globális felmelegedés egy nagyszerű eszköz ehhez, mivel egyre előrébb visz ebben a megértési folyamatban, felhívja a figyelmünket arra, hogy 1.) ez egy élő bolygó, 2.) mi vagyunk ennek a bolygónak a tanítói.

-	És gazdái …

-	Igen, és mint gazdái, tehát ne rontsunk a helyzetén, ne tegyünk ostoba dolgokat, hogy még rosszabb helyzetbe kerüljön - ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mintha lenne egy kutyánk, és állandóan piszkálnánk és lökdösnénk, míg végül már mozogni sem bírna…

-	Van valami időbeli kritérium, vagy egyéb körülmények? Azt említetted, hogy most már elegendő ember van felébredve- ezt én úgy értelmezem, hogy ezek szerint, nem kell az összes 6 milliárd embernek felébrednie?

-	Nem, arra van szükség, hogy legyen bizonyos számú kellően elkötelezett ember, aki fel van készülve a kapcsolatfelvételre. Ez akár holnap is megtörténhetne, ha akarnánk, és ha ők is egyetértenének ebben, mivel ez része az isteni Tervnek. Amit meg kell értenünk, hogy itt az egészet egy Isteni Terv kibontakozása támasztja alá, és ez gyorsítja fel a változások folyamatát. Ez azt jelenti, hogy sok ember „ébred fel”, ami azt jelenti, hogy egyre inkább tudatosan keresik, hogy kik is vagyunk valójában, túllépnek azokon a címkéken, amelyeket egy-egy valláshoz, nemzethez, párthoz vagy fajhoz való tartozás jelent számukra, és kezdik magukat úgy látni, mint olyan emberi lényt, aki egy olyan folyamaton megy keresztül, melynek során megérti, hogy ki ő, merre tart, napi szinten változásokat tapasztalva meg önmagában, és meg akarja tudni, hogy miről szól ez az egész. Amikor pedig UFO-król (azonosítatlan repülő tárgyakról) hallanak, melyek számomra egyébként igenis azonosított repülő tárgyak – mivel számomra ezek valóban ott vannak, valóságosak, azonosítottak -, tehát számomra erről a folyamatról van szó, egyre inkább tudatos közösséggé válunk, és ezzel egy időben ők is egyre inkább képesekké válnak arra, hogy megmutatkozzanak számunkra. Ezért van az, hogy évente exponenciálisan nő azoknak a száma, akik földönkívülieket láttak, például Phoenix-ben most tapasztaltak olyan jelenségeket, amit kettes számú égi fényeknek neveznek.

-	Ó, tényleg? Én most Kaliforniában vagyok, most jöttem el onnan, és akkor vannak ott az égi fények, amikor már eljöttem? Beszélnem kell velük, hogy ez így nem mehet tovább… Akkor is kuncogtam itt magamban, amikor azonosított repülő tárgyakról beszéltél, mert annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy azonosítatlan repülő tárgyakról beszéljünk, pedig hát azonosítottad őket, nem?

 - Így van.

-  A változások közül, amelyeken átmegyünk, beszéljünk most az élettani jellegű változásokról. Ennek a műsornak a keretén belül már nagyon sok olyan dologgal foglalkoztunk, amivel az emberek elkezdhetik megváltoztatni a fizikai állapotukat, méregtelenítéssel, segíthetnek a testüknek az öngyógyításban, és ez bizonyára kedvezően hat arra, hogy a test befogadja ezeket az új energiákat. Beszéltünk még a DNS szerkezetének megváltozásáról. Mi történik még?
-	Változnak a csakráink is. Sokan tanultak a 7 csakra rendszeréről, az indiai civilizáció hagyománya szerint (ez alatt nem az amerikai indiánokat értem, hanem az indiai hagyományt). A szívcsakra kettővé alakul, a rekeszizomnál is egy összetettebb rendszer jön létre, ami azelőtt nem létezett. Továbbra is létezik a napfonat és a két alsó csakra, de nagy változások mennek végbe a fejben is, mivel egy teljesen tudatos lénynek folyamatos kapcsolatban kell kapcsolatot létesíteni a spirituális és a fizikai világ között, és a fejben kialakul egy „antenna” A tobozmirigy (mely leginkább érzékeny, befogadó a fényre) és az agyalapi mirigy (amely az endokrin rendszert irányítja, és ezáltal minden hormonális működést irányít), ez a két mirigy összeolvad. A két testfelünk által képviselt jelleg, a jobb oldal által képviselt egyetemes férfi jelleg és a baloldal által képviselt egyetemes női jelleg összekapcsolódik: ez a kétféle energia összekapcsolódik, mint egy örvény. A tobozmirigy teljesen megnyílik, a támogatást pedig ehhez az agyalapi mirigy adja. Kialakul egy rendszer, ami olyan, mint egy képernyő. Ennek következtében az egész agykéreg teljes mértékben megnyílik, és mindenféle jellegű információ – a hang, a képi információ, amilyen mennyiségben mindez az internet világában ömlik ránk, most kezelhetővé és befogadhatóvá válik számunkra, az agyunk olyan lesz, mint egy számítógép, mert teljes kapacitásában képes működni, míg azelőtt csak 8-10 százalékában használtuk ki annak kapacitását (Einstein esetében mondjuk 12%-ban). És mindez most 100%-ban fog működni?

-	Mármint mindenkinél, nem csak egyes, kivételes személyeknél?

-	Igen, mindenkinél.

-	Abban az időben, amikor én felnőttem, a bolygók közötti kapcsolatfelvétel nagyon távoli és idegen dolognak tűnt, de az is igaz, hogy abban az időben, egy Kínába vagy Japánban élő emberrel találkozni - például nekem, aki Chicago-ban éltem – legalább annyira távolinak és idegennek tűnt. Elég nagy utat jártunk be! És nem csupán bolygó közi kapcsolatokban, hanem belső utunkat tekintve is azalatt a néhány évtized alatt, amióta itt élek! A változásokkal kapcsolatban, mi az amit még fontosnak tartasz elmondani?

-	Az egyik dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy az embereknek fontos megérteni azt, hogy ez az út, egyrészt a jóindulatról, másrészt pedig a tanítási-tanulási folyamatról szól.

- Arról van tehát szó, hogy az emberek egyre inkább informálódnak arról, hogy mi történik ezzel a bolygóval, és tudatosságban is fejlődnek. Erre a tudatosságra vonatkozóan egyik nagyon fontos dolog a rendelkezésünkre álló technika. Az embereknek rá kell jönniük arra, hogy támogatniuk kell ezt a technikát, és támaszkodniuk kell erre a támogatásra. Léteznek mágneses generátorok, amelyek tulajdonképpen Tesla többfázisú generátorának módosított változatai. Vannak egypólusú generátorok, amelyek Faraday egypólusú készülékeinek módosított változatai.

-	Mire fogják ezeket konkrétan használni? Meghajtóként, új közlekedési módszerekhez?

-	Az egyik fontos dolog ezzel kapcsolatosan az elektromosság. Azután felhasználhatók hatékonyabb motorok létrehozására. Mivel elektromossággal működnek, és a bolygó elektromágneses gravitációs mezőjén / a bolygó elektromágnesességén alapulnak, az eredmény az ingyenes energia. Amennyiben a mechanikai szerkezet megfelelően forog, akkor az  energiával látja el a motort, a motor pedig az autónk haladását vezérli.

-	Anélkül, hogy tehát bármit is el kéne égetnünk, ugye?

-	Így van, tehát üzemanyagcellák (fuel cell) helyett – amelyek hidrogént tartalmaznak, és ezért szerintem nem jelentenek megnyugtató megoldást (Aki látta Hindenburg tűzkatasztrófát New Jersey-ben az 1930-as években, az ismeri a hidrogén erejét; tudja, hogy a hidrogén 10-20-szor olyan robbanékony, mint a gázolaj.) Itt tehát áttérnek egy olyan anyagra, ami még sokkalta veszélyesebb, mint a korábban használt anyag. Abban az esetben tehát, ha egy olyan eszközt használnak, ami ingyen van, illetve az űr energiájának része, akkor ezzel megoldható az energiaválság. Nem kell többé aggódni üzemanyagcellák és hibrid járművek miatt.

-	Tehát gondolom, akkor nem lenne szükség üzemanyag-feltöltő állomásokra sem.

-	Nem, erre nem lenne szükség. Aztán léteznek technikai megoldások a környezetszennyezés kordában tartására is. Tehát az embereknek tudatába kell kerülniük annak, hogy mindezek a dolgok léteznek, azért, hogy kérdéseket tudjanak feltenni a kormányokhoz, hogy mi is folyik itt valójában. Nincs szükség arra, hogy további 5-6 évig üzemanyagcellákról beszéljünk, közvetlenül rátérhetünk az általam említett módszerek felhasználására. 

-	Ebben a témában, ha megértenénk, hogy ez a technológia rendelkezésünkre áll, és ez minden további nélkül  használható járművekben, akkor egyértelművé válna, hogy semmi szükség arra, hogy Irakban harcoljunk a kőolajért, több száz milliárd dollárt költve el erre. Mennyi kutatást lehetne finanszírozni ennek a pénznek akár a töredékéért?

-	Nem kerülne milliókba, sokkal kevesebből meglenne. Amit meg kell értenünk, hogy ezek a technológiák léteznek. Ha el akarjuk költeni a kezdő alapítványi pénzeket annak bizonyítására, hogy ezek a prototípusok működnek (és ismereteim szerint működniük kell), akkor utána gyorsan rátérhetünk a tömeggyártásra – és mindjárt nem lesz szükség olyan energiaforrásra, minta a kőolaj, hanem áttérhetünk egy olyan energiaforrásra, amely  teljes mértékben tiszta, 100 %-ban tiszta.

-	Említettél valamit az anti-gravitációs eszközökről…

-	Igen, azért nem akarnak ezzel a technológiával foglalkozni, mert akkor fel kellene fedezniük, hogy további hatásai is léteznek, például a gravitáció ellenében is felhasználhatók. Nagyon gyorsan anti-gravitációs hatást állíthatnak elő. Ezután tovább lehet lépni a következő szintre, ami a mágneses emelő eszközöket jelenti. Ez lesz tehát a következő lépés. A hatalom ezen a bolygón viszont nem akarja ezt. Meg akarnak tartani bennünket egy bizonyos tudatszinten, az informáltságnak egy korlátolt szintjén, és egy korlátozott technikai szinten, amit legfeljebb valami óriási veszély esetén lennének hajlandóak megváltoztatni. És természetesen, ha eddig a lépésig eljutunk, akkor az emberek fel fogják tenni azt a kérdést, amit a hatalom nem akar, hogy feltegyünk magunknak, mégpedig, hogy „ha az emberiségnek meg vannak a technikai eszközei, hogy megoldja a bolygó alapvető problémáit, sőt akár kimenjen az űrbe, és akár nagyon is a távoli űrbe, akkor miért nem tették ezt még meg más korábbi civilizációk, és látogattak meg minket a földönkívüliek?”, és így eljutunk a téma közzétételének kérdéséhez. Az történik tehát most, hogy egy nyomás van rajtunk, hogy előállítsák ezeket a technikai eszközöket, és nagyon sok nagytudású ember kezdi megérteni azt, hogy valóban meglátogattak bennünket földönkívüliek azzal a céllal, hogy ezt a tudást átadják nekünk. Amikor arról beszélünk, hogy a Galaktikus Föderációból meglátogatnak bennünket, nagy technikai változások történnek, és változások vannak tudatunkban, akkor ez azt is jelenti, hogy a civilizációnkban is változásnak kell bekövetkeznie. És ez az amiről minden nagy intuitív ember beszélt ezen a bolygón az utóbbi néhány évtizedben. Nagy tudatszintbeli változás zajlik, és nagy változások fognak végbemenni a civilizációnkban, és ezeknek be kell következniük.

-	Mindazok számára, akik ezt a témát furcsának és hihetetlennek tartják, azok számára vannak bizonyítékok – gondolok itt a Plútó bolygóra.

-	A Plútó bolygónak volt a leginkább excentrikus keringési pályája az összes bolygó közül. Minden bolygónak megvan a maga elliptikus pályája, amelyen a Nap körül kering. A Plútó azonban kétszer is kitért erről a pályáról, és emiatt vitát váltott ki a szakértők körében, hogy valójában a Plútó ténylegesen bolygó-e. Vita folyt arról, hogy A) mit jelent a bolygó fogalma? B) amennyiben ez a definíció igaz, hogyan illeszkedik ebbe a Plútó? Végül, körülbelül egy évvel ezelőtt született meg a „végső” definíció arról, hogy mi a bolygó. Ezután arra jutottak, hogy az excentrikus keringési pálya arra utal, hogy a Plútó korábban hold volt, azután pedig bolygóvá vált. A Plútó tehát a Neptunusz holdja volt, amely akkor jött létre, amikor több millió évvel ezelőtt háborúk zajlottak a galaxisban. Az Uránusz az egyetlen bolygó, amely a pólusain fekszik, és van egy óriási aszteroida öv, és valamilyen okból kifolyólag két másik víz-bolygó is van – A Vénusz, amelyet felhők borítanak, a másik pedig a Mars (amelynek sokkal kisebb az atmoszférája, mint a Holdnak). A Hold (mármint a mi Holdunk, beszéljünk most egy kicsit a mi Holdunkról a Plútó helyett), annyira excentrikus a pályáját illetően, hogy rá kellett jönniük a szakértőknek, hogy ez valamiben más. Amikor az Apolló emberei felmentek a Holdra és szeizmológiai méréseket végeztek a Holdon, felfedezték, hogy olyan hangja van, mint egy harangnak. Amikor ellenőrizték, hogy vajon milyen fémet jelenthet ez a csengés, akkor arra jutottak, hogy egy Titán héjról van szó. Ez a kéreg pedig csak egyféleképpen keletkezhetett, - mivel a természetben nem képződik titán héj – csak ha azt a titánt megolvasztották nagyon magas hőmérsékletű elektromos kohóban. A természet nemigen hoz létre ilyen óriási méretű szabályos formájú titán héjat, gömböt, ami méretben körülbelül a mai Hold háromnegyede.  Ez óriási méret. A mi bolygónkon ezt technikailag lehetetlennek tartanák létrehozni a mérete miatt.

-	Ez igen. Szeretem, amikor ilyen érdekes és információkban gazdag témáról beszélhetünk. Sheldan, beszélgessünk tovább a bolygókról. A Neptunuszt említetted, hogy az oldalán fekszik vagy az Uránuszt?

-	Az Uránuszt.

-	Adj kérlek egy gyors áttekintést a bolygókról és azok történelméről, amit eddig nem ismertünk!

-	Azt kell megértenünk, hogy egy egyedi naprendszer vagyunk - négy víz bolygónk van, vagy legalábbis 4 volt, ugyanis a Mars most már csak maradványa annak, ami valaha volt. Mára már a tudósok is elkezdtek együttműködni ebben a témában, így ők is megerősítik az állításomat. Azt fedezték fel, hogy a Mars felszíne alatt óceánok vannak, tehát „földalatti” óceánok létezésére számítanak a bolygófelszín alatt. Az a feltételezésük, hogy mindez azzal egy időben került oda, amikor az atmoszféra eltűnt. Az elképzelésük szerint a Mars gravitációs ereje nem volt elég erős ahhoz, hogy helyén tartsa a tengereket és az atmoszférát.

-	Tehát a légkör elúszott az űrben? Így értik?

-	Igen, ez az elképzelés. Számomra azonban ez – mármint, hogy a légkör ott volt hosszú időn keresztül, aztán pedig egyszer csak elúszik az űrben – nekem ez egy kicsit furcsa - kellett lennie valami komoly okának. Történnie kellett valaminek. Azt mondták nekem erről gyermekkorom óta, hogy amikor zajlottak a galaktikus háborúk, melyekben a mi naprendszerünk is részt vett, és eredetileg a Galaktikus Föderációnak voltak kolóniái a Marson, a Vénuszon és a Földön egyaránt, és ennek a háborúnak lett a következménye a Vénusz jelenlegi állapota.

-	Mármint a pokoli felszíne és légköre?

-	Igen. A tudomány valamely jelenség megtörténésének idejére a rádioaktív felezési idő módszerével következtethetnek. A tudomány pedig kezdi felfedezni, hogy a felezési idő nem mindig ugyanannyi, és előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben szinte lehetetlen meghatározni bizonyos eseményeket. Nagy vita folyik arról, hogy a 41-es szénizotópos módszer valóban olyan pontos mérési módszer-e. Szóval, egy háború zajlik a színfalak mögött, és mivel a National Science Foundation (Nemzeti Tudományos Alapítvány) és a Research Training Group (Gyakorlati Kutató Csoport) nem engedi ezeket a híreket kiszivárogni a nagyközönség felé, legfeljebb nagyon indirekt módon (egy-egy embert hallanak beszélni erről, vagy olvasnak róla néhány cikket az interneten). Tehát, amikor egy bolygónak, például a bolygón található kőzeteknek vagy tárgyaknak keletkezési idejét akarjuk meghatározni, fel kell ismernünk azt, hogy különböznek az idő tényezők. Az én általam használt idő tényezők mások, mint az övéké – és én a saját idő faktoraimat éppúgy pontosnak tartom, mint ők az övékét. Én azt mondom, hogy millió évekkel ezelőtt történt, ők pedig azt mondják, hogy évmilliárdokkal ezelőtt. Ilyenkor én szép csendesen azt mondom magamban, hogy „Majd el fogtok ti is jutni oda, ahova én.”

-	Tehát, most arról beszélsz, ami a Marssal történt – ez szerinted évmilliókkal ezelőtt történt, szerintük pedig évmilliárdokkal ezelőtt. Neked pedig az a véleményed, hogy idővel az ő álláspontjuk is közeledni fog , ahhoz, amit most te gondolsz erről?

-	Igen, így van. A Holdról szintén különböző az álláspontunk. Az ő elképzeléseik szerint a Hold kráter tevékenységből származik, annak következtében, hogy meteorok mentek neki. Én ezzel kapcsolatban más véleményen vagyok. Én ezt a történetet úgy hívom, hogy a Földbolygó teremtésének fikciója. A Hold eredetileg nem a mi holdunk volt.  Ez azon nyomban meg is dönti a a Hold keletkezéséről szóló elméletüket. A Hold valójában egy mesterséges műhold – emberi arányokkal és technikával, amely lehetővé tette, hogy legyen atmoszférája és legyenek tengerei. A rómaiak „mares”-nek nevezték el - és igazuk is volt - a középkorban ezeket vizeket. És ezek valóban óceánok voltak, és intuitív módon a helyesen mondták, eltalálták. Azonban különböző módon keletkeztek. Az egyenes csíkok, amik a felszínén láthatók olvadt kőzetből származnak, amelyek annak következtében olvadtak fel, hogy egy óriás fegyverszerkezet nekiütődött. 

-	Azok a karcolások, ugye?

-	Igen, és így tűnt el az atmoszféra egy része. Tehát nem aszteroidák ütköztek neki, hanem óriási fegyverek, amelyek neki mentek a Holdnak. De hasonló történt a Marssal is – A Mars felszínén látható nagy vulkáni hegyek és gödrök nem hosszú ideig tartó vulkáni tevékenység során képződtek, hanem annak a robbanásnak a maradványai, amelyek tönkretették a légkört és a vizet (az óceánt).

-	Igen, a Hold felszíne nagyon szabályos gömb alakú, és a keringése is?

-	Igen, körpályán kering, és mindig a Föld felé néz. 

-	Ez érdekes!

-	Valamiért sosem látjuk a másik oldalát.

-	Természetes jelenség ez így, vagy „odatették” valamiért (a Holdat)?

-	Így tették oda. Nekem egy teljesen más történelmét tanították a bolygóknak. Eredetileg két, természetes úton keletkezett holdunk volt, az egyiket ezek közül az atlantisziak arra használták fel, hogy elpusztítsák Lemúriát, és utána pedig vissza kellet tenniük. Ez az aszteroida övből visszamaradt bolygó volt.

-	Ezt a bolygót nevezték Maldek-nek?

-	Ez volt a legnagyobb az összes víz bolygó közül. Ezt kilőtték a keringési pályájára a Mars és a Föld körül, ez a Nap egy mesterséges bolygója volt. És ez lett a bolygónk második holdja, az első mesterséges holdja, de amúgy a második holdja, mert az elsőt elpusztították. Ezt a másodikat pedig akkor pusztították el az atlantisziak, amikor száműztek bizonyos személyeket Európába, akikről úgy érezték, hogy kezdenek veszélyt jelenteni számukra. Emezek pedig rájöttek arra, hogy mire készülnek ellenük, és végül ez a hold is összetört, mégpedig akkor, amikor megpróbálták elpusztítani Atlantiszt. Ennek a maradványai láthatók az azokban az aszteroida becsapódásokban, amelyeket a tudósok is felfedeztek, melyek valahol Florida alatt kezdődnek, egészen Washington Államig, majd azon is túl, egészen Kanadáig.

-	Tehát ezek olyanok, mint valami lövedéknyomok?

-	Igen, kis kráterek, a bizonyítékai ezeknek az eseményeknek, ami bizony már jó régen történt. Ez tehát egy új elmélete, jobban mondva tudománya annak, hogyan pusztult el ez a két hely - az egyik Atlantisz (melynek nyomai Észak-Amerikában találhatók) és Lemúria (amelynek maradványait pedig a Csendes-óceán mélyén találhatják, és amit azok, akik tanulták az óceán medencéjének földrajzát, szubdukciós zóna néven ismernek). Ez utóbbi mutatja, hogyan történt Lemúria pusztulása, tehát ütést kapott, ezután kitörtek a vulkánok, majd Lemúria elsüllyedt.

-	Mikor történt mindez? Százezer évvel ezelőtt? Kevesebb, mint százezer évvel ezelőtt, Több, mint százezer évvel ezelőtt?

-	Lemúria pusztulása 25 ezer évvel ezelőtt volt, és kb. 13 évezred telt el Atlantisz pusztulása és Lemúria pusztulása között. (i.e. 500 – i. e. 10 ezer között )

-	Vajon benne lesz-e ez valamikor egy földrajz vagy történelemkönyvben? Egy kérdés, amit az ember ilyenkor feltehet, hogy hogyan tudnak ezzel kapcsolatban együttműködni tudományos szinten?

-	Hát, az erre vonatkozó szakirodalom nagy része az elmúlt 5-10 évben íródott, homályos tudományos nyelvezettel. Illetve léteznek amatőr tudósok művei a témában, például az egyikben felfedeztem, hogy írnak ezekről, amit  aszteroidáknak gondolnak, és arról szólt, hogyan törhetett össze hold, és milyen hatásai lettek ennek. Amikor ilyesmit olvasok, nagyon izgatott leszek, mert azt érzem, hogy visszaigazolják mindazt, amit tanultam. Hiszen általában egy olyan tudós, aki igyekszik beleilleni a sorba, biztosan igyekszik bizonyítani, hogy értelmetlen dolgokat beszélek.

-	A tudományban egy tudós vagy elfogadja az aktuális trendet, vagy nem. Ha azonban egy olyan helyzetről van szó, hogy egy olyan személlyel van lehetőségünk beszélni, mint amilyen Te vagy, aki személyes tapasztalat által szerzett tapasztalatot ebben a témában, akkor számomra sokkal logikusabb hozzáállás, ha az ember nyitottan meghallgatja, befogadó az információra, és hagy neki időt, hogy kiderüljön, hogyan illik mindez be egy teljesebb képbe. Tehát, szerintem az lehet az értelme egy ilyen rádióműsornak is, hogy mi emberek, ennek a bolygónak a népessége, ne csak arra az időre korlátozzuk az ismereteinket, amit általában tanulni szoktunk, hanem nyitottá váljon egy korábbi időszakra is. És így feltehetjük azt a kérdést is, hogy csillagszülöttek vagyunk-e, vagy hogy egyedül vagyunk-e a világmindenségben. Szerintem nem vagyunk egyedül, legfeljebb korlátozott mértékben érzékeljük más lények létezését. Ha például 12 DNS sávból csak kettőt használunk, lehet azért nem vagyunk képesek látni dolgokat magunk körül. Ha jól értem azonban amit mondasz, akkor képesek leszünk érzékelni, látni, hallani ezeket a körülöttünk lévő dolgokat. Rajtunk múlik, hogy lehorgonyozzunk ezeken a szinteken.

-	Igen, ezt kell megértetnünk, hogy óriási, szinte korlátlan lehetőségek rejlenek bennünk, és ezek a lehetőségek jönnek most a felszínre. Mindössze elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, és így új koncepciók fognak bejutni az értelmünkbe és egész lényünkbe. 
Vissza az előző oldalrahttp://www.webtalkradio.net/index.php/show-podcasts/36-talk-for-food-with-adam-abraham/1731GALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/