A Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

2 / 1. rész
A Szíriuszi Tanács tagjaiként mi – Washta, Mikah és Teletron – szeretnénk elmondani néhány dolgot saját történelmünkről, mint galaktikus emberek, és a Galaktikus Föderációnak nevezett szervezetről, melyhez a Föld is nemsokára új tagként csatlakozni fog.

A Galaktikus Föderációt körülbelül 4,5 millió évvel ezelőtt hozták létre, hogy elejét vegyék annak, hogy az interdimenzionális sötét erők eluralkodjanak e galaxison és kizsákmányolják azt. Ez az interdimenzionális sötét erő a saját maga fajta komputer-szerű, érzéketlen (hideg-szívű) lényeivel hintette be a Tejútrendszert. Főleg hüllőféle és dinoszauruszféle alakban jelentek meg, mint ahogy azt korábban leírtuk. Ezek a sötét lények szétszóródtak szerte a galaxisban, és elkezdték sikeresen meghódítani csillagrendszerek ezreit. Azonban ezek a hüllők és dinoszauruszok végül elértek a galaxisnak egy olyan területére, ahol szabad akaratú, érzékeny emberi lények számos olyan galaktikus civilizációt hoztak létre, melyek technológiában felvették velük a versenyt.

Ami ezután következett, körülbelül 4 millió évvel ezelőtt, rövid, de igen barbár csillagháborúk korszaka volt, melyet rövidke békés időszakok szakítottak meg. Korlátozott mértékben ugyan, de ez a háború és béke mintázat a mai napig folytatódik. Ahogy a támadások folytatódtak galaxis-szerte, azok közülünk, akik a Dinoid/Reptoid Szövetség ellenségei voltak, egyre szervezettebbé váltak. Láttuk, hogy ki kell építenünk egy nagyon változatos és hatékony szervezetet, mely keretet nyújt mind a galaxis védelmi rendszerének koordinálására, mind pedig egy olyan fórum számára, mely lehetővé teszi a szükséges emberi és nem-emberi kulturális és kormányzati változásokat.

A Galaktikus Föderáció úgy tekint magára, mint egyfajta csillagrendszerek Egyesült Nemzeteire, melynek egyetlen célja létrehozni egy olyan szervezetet, mely lehetővé teszi, hogy a fény továbbra is folyamatosan áramoljon Tejútrendszerünkbe. Jelenleg több, mint 100 000 csillagrendszer és csillagszövetség tagja a Galaktikus Föderációnak, és az 1988 és 1993 közötti legutóbbi csatlakozások után a tagság létszámra megközelíti a 200 000-et. A teremtés e galaktikus fényének elsődleges alapja a szeretet.

A Galaktikus Föderáció egyik alapvető elve, hogy védelmi rendszert biztosítson a hirtelen és indokolatlan támadásokkal szemben. Ezen felül a Galaktikus Föderáció további fontos feladatai közé tartozik a kutatás, a technológia-csere és a kulturális kölcsönhatás is. Ennélfogva a Galaktikus Föderáció folyamatosan tudósokat és összekötő csapatokat küld űrmissziókba más csillagrendszerekbe, amelyek még nem részei a Galaktikus Föderációnak. Egy másik alapelv, melyet hangsúlyoznunk kell, hogy a Galaktikus Szövetség Föderáció, tanácsainak különféle szintjei által a bolygókat, csillagrendszereket és csillagszövetségeket tizennégy Regionális Tanácsba szervezte.

Mivel a Galaktikus Föderáció önmagát teljesen tudatos és békés civilizációk szervezetének tekinti, állandóan keresi azokat az elfogadható civilizációkat, melyek megfelelnek a tagság kritériumainak. Amikor egy bolygó vagy bolygócsoport egy csillagrendszerben eléri a technológiai és kulturális fejlődés előírt szintjét, és alapos tudományos elemzés és értékelés után kapcsolatba lépnek ezekkel a civilizációkkal. Ez a tudományos értékelés a kulturális, tudományos és spirituális alkalmasságnak egy végtelenül tágas spektrumát öleli fel.

Bolygótok és az azt körülvevő naprendszer felmentést kapott a Galaktikus Föderáció tagsági követelményei alól, köszönhetően a Szíriuszi Kormányzótanács és a Spirituális Hierarchiák erőfeszítéseinek. A Spirituális Hierarchia emlékeztetett minden Galaktikus Föderációs Tanácsot naprendszeretek különleges helyzetére, egyfelől, mert fontos modell-naprendszer, másfelől pedig ott van az alapvető elsődleges ok, az emberi faj érzékenysége. Ez az érvelés végül megdöntötte a karmikus törvényeket, melyeket naprendszeretek plejádi uralma hozott Atlantisz bukása után nagyjából tízezer évvel ezelőtt, és lehetővé tette az engedély megadását a Föld számára, hogy teljes jogú tagságot nyerjen a Galaktikus Föderációban földi idő szerint 1993. március 5-én. A teljes jogú tagság ezen engedélyezése lehetőséget nyújtott a Galaktikus Föderációnak, hogy legálisan megalapíthassa mentőmisszióját és formálisan felhatalmazza az Első Kapcsolatfelvételi Csoportot, hogy elkészítse az első kapcsolatfelvétel és a Földön való landolás diplomáciai szabályzatát.

Mivel a Galaktikus Föderáció most készül első kapcsolatfelvételére a Földdel, meg kell ismernetek a Galaktikus Föderáció funkcióit. E funkciók bemutatásához a Galaktikus Föderáció fő szervezeti felépítésének táblázatát használjuk. Mint említettük, a Galaktikus Föderáció fő célja, hogy előmozdítsa magasan fejlett érzékenységű, fény-orientált galaktikus civilizációk megteremtését szerte a galaxisban. E cél három fő részre oszlik: az első az űrmisszió, a második az összekötő csoportok, a harmadik pedig a részlegek közti fórumok (e csoportok tartalmazzák a különféle Galaktikus Föderációs Regionális és Helyi Föderációs Kormányzó Tanácsokat).

Jegyezzétek meg, hogy az első összetevő – az űrmisszió – két részből áll. Az első rész a tudományos és felderítő csapatokat foglalja magába, a második pedig a védelmi erőket. A tudományos és felderítő erők célja eredendően háromféle.

Először is, a Galaktikus Föderáció hiszi, hogy a fény és szeretet szétterjesztéséhez a galaxisban speciális spirituális tudomány használata szükséges, és a felfedező csapatokat azért küldik ki a galaxis ismeretlen régióinak vizsgálatára, hogy befogadható új tagokat találjanak.

Másodszor, a tudományos misszió ugyanezen összetevőit arra is használják, hogy felmérjék és értékeljék a potenciális új tagokat a Galaktikus Föderációba való befogadásuk céljából. Ez az aspektus fontossá vált az elmúlt hét földi évben, mivel a Dinoid/Reptoid Szövetség korábbi tagjai kérték, hogy vessenek véget a velünk való ellenségeskedésnek, és egyesek még a Galaktikus Föderációba való felvételüket is kérték. Ez az elképesztő esemény annak bizonyságául szolgál, hogy missziónk, hogy szétterjesszük a fényt a galaxisban, sikerrel jár, és hogy az ősi próféciák a jelenlegi teremtés céljáról most beteljesülnek.

Végül, ez az misszió arra is szolgál, hogy ápolja a kapcsolatot azokkal a semleges csillagrendszerekkel, melyek jelenleg nem kívánnak csatlakozni a Galaktikus Föderációhoz, ám technikai és szervezeti támogatásunkat kérik. E küldetéseket azért visszük véghez, hogy segítsük a jóakaratot, mely jelenleg fennáll e csillagrendszerek és a Galaktikus Föderáció között.

Ezenfelül a tudományos és felderítő csapatok felmérnek minden csillag rendszert lakóinak teljes tudatossága fejlődésére és technológia-használatára vonatkozóan. E kritériumok segítségével a Galaktikus Föderáció planetáris tudósai javaslatokat tehetnek a megfelelő tanácsok felé a Galaktikus Föderáción belül, hogy egy bizonyos csillagrendszer vagy bolygó valóban készen áll-e a Galaktikus Föderációba való felvételre. A védelmi erők egyik feladata az ő kíséretük. Itt egy kulcsfontosságú megállapítást kell tennünk. A tudományos és felderítő misszió ellenőrzi a számukra kijelölt védelmi erők használatát.

Ezt a védelmi erők bevetéséről szóló szabályt eredetileg a számos barbár háború idején hozták, melyeket a Galaktikus Föderáció jogérvényességének fenntartása érdekében vívtak. Tudjátok, felfedezték, hogy nagy gondok lehetnek abból, ha a katonai kontingens függetlenséget kap a tudományos ágazattól. A Galaktikus Föderáció elsődleges célja, hogy a fényt és a szeretetet terjessze az egész galaxisban, nem pedig a háborút. E magasztos cél eléréséhez szükséges volt, hogy a Galaktikus Föderáció űrmissziói a védelmi erők támogatását élvezzék.

A védelmi erők célja, hogy megvédje a tudományos missziót a sötét erők támadásaitól. Valahányszor a Galaktikus Föderáció egy új területre lép, állandóan azoknak a galaxisunk távoli részein élő dinoszauruszféléknek és hüllőféléknek a megfigyelése alatt van, akik még mindig szembehelyezkednek a Galaktikus Föderáció területének bárminemű kiterjesztésével, vagy új tagoknak ebbe a szervezetbe való felvételével. Ezek az ellenséges dinoszauruszfélék és hüllőfélék bármilyen galaktikus szövetségi föderációs tudományos küldetés ellen szabotázsokat és támadásokat kísérelnek meg intézni. Ennek következtében a Galaktikus Föderáció helyesnek látta, ha mozgósítja a védelmi erőket, hogy védjék meg a tudományos missziót mindennemű potenciális támadástól.

A második galaktikus föderációs divíziót összekötő csoportoknak vagy összekötő csapatoknak nevezik. Ezek létfontosságú kulcsai a Galaktikus Föderáció sikerének. Az összekötő csoportokat kommunikációs hálózati munkásoknak nevezhetjük, és a Galaktikus Föderáció ezen részlegének több mint kétmilliárd dolgozója van! Az összekötő csoportok fő funkciója, hogy elsődleges információs hálózatokként működjenek. Ők nyújtják a Galaktikus Föderáció minden részlegének a szükséges információkat, hogy azok intelligens döntéseket hozhassanak. Ezek nélkül az éles elméjű döntések nélkül a Galaktikus Föderációnak azon képessége, hogy életképes entitás legyen, gyorsan elillanna. Az összeköttetés a Galaktikus Föderáció minden szintjén megtalálható, a legkisebb planetáris kormányzótanácsoktól kezdve a fő Galaktikus Föderációs Tanácsig. Az összekötő csoport elsődleges feladata e kommunikációs hálózatok biztosítása és fenntartása. E hálózatok létfontosságú információkat tartalmaznak, melyeket a helyes kulturális árnyalatokkal és a megfelelő nyelvezettel kell átadni. Ezek az összetett tevékenységek azért sikeresek, mert az összekötő csoportok olyan jó körülmények között és olyan jól megalapozottan dolgoznak, hogy szervezetük pozitív eredményeket biztosít.

Ezek a különféle összekötő szervezetek sokrétegű hálózatok hatalmas összességén belül működnek. E hálózatokat eredetileg az úgynevezett interdivizionális, azaz részlegek közötti tanácsokba vagy fórumokba osztották szét. Ezek a tanácsok alapvetően három szinten működnek.

A legfelső szint maga a fő Föderációs Tanács, mely a Vegán, a Líra csillagcsoportban található. A második szintet a különböző Regionális Tanácsok alkotják. Jelenleg 14 ilyen Regionális Tanács van a Galaktikus Föderációban, és a legfontosabb, ami bennünket illet, a mi Föderációs Regionális Tanácsunk, melyet Szíriuszi Regionális Tanácsnak hívnak. A ti naprendszeretek végül ehhez a Regionális Tanácshoz fog csatlakozni, mint annak teljes jogú tagja.

A regionális tanácsok a különböző nehézségek fórumául szolgálnak. Segítenek irányelveket felállítani a saját régiójukban és utolsó bírói fórumként is szolgálnak bármely probléma esetén, mely csillagrendszerek vagy csillagszövetségek között felmerülhet. A kulturális és technológiai csereforgalom eszközéül is szolgálnak e tanácsok. Ily módon a Galaktikus öderáció Regionális Tanácsai eszközt nyújtanak a technológiai engedményezés félreértéseinek megtárgyalására, és a szellemi tulajdon kereskedelmének lebonyolítására is.

Léteznek még helyi vagy csillagrendszeri kormányzótanácsok is. Ti földi lények, és társaitok a naprendszeretekben, végül egy helyi csillagrendszeri kormányzótanácsot fogtok alakítani. E csillagrendszeri kormányzótanácsok két típusból állhatnak: egyfelől egy egyszerű csillagrendszeri kormányzótanácsból vagy helyi kormányzótanácsból, másfelől egy csillagszövetségi kormányzótanácsból, mely 20 vagy több egyesített csillagrendszeri kormányzótanácsot foglalhat magába. A legnagyobb csillagszövetségi kormányzótanács a Szíriuszi Regionális Tanácsban, melyhez csatlakozni fogtok, a Plejádi Csillagszövetség, mely majdnem 50 különböző csillagrendszert ölel fel.

A Galaktikus Föderáció e különféle szintjei között zajló interakciók természete nem egyszerű. Fontos megértenetek, hogy az összekötő csoportok segítenek a Galaktikus Föderációnak kapcsolatban maradni azzal, ami egy bizonyos csillagrendszerben vagy a galaxis egy bizonyos szektorában történik. Ennélfogva a különféle összekötő csoportokat beleszőjük a tanácsok e különböző szintjeibe, és az egész művelet külső szélén az űrmissziókba és a védelmi csapatokba is.

A Galaktikus Föderáció nem azért van itt, hogy kihasználja a földi embereket. Sokkal inkább azért, hogy előléptesse őket a magasabb tudatosság felé, és megmentsen egy ostromlott bolygót. Azért vagyunk itt, hogy segítsük egy új emberi szellem megszületését és az egész emberi fajt előremozdítsuk, hogy valódi nekik szánt szerepüket, mint gondviselő fajét újra felvállalhassák. Ebben a megnövekedett tudatosságban a földi emberek visszanyerik a galaxis szerte szétszóródott más galaktikus emberekkel való kapcsolatukat. A sok nehézség után, amin keresztülmentetek, megérdemlitek, hogy megtapasztaljátok az élet és a szeretet dicsőségét, nem csupán mindennapi életetekben, hanem kiterjesztve ezt a pozitív energiát más emberekre és érző lényekre szerte a galaxisban és szerte a teremtésben.

Tekintsük most át az első kapcsolatfelvétel megteremtésének teljes folyamatát, a Földet véve például. A Galaktikus Föderáció naprendszeretekben betöltött szerepe megváltoztatásának gondolata az 1950-es években kezdődött, egy speciális összekötő és kulturális csoport megalakításával, melyet az általatok Agarthának vagy Shamballának nevezett birodalom oltalma alatt szervezett földalatti emberi civilizációk számára jelöltek ki. Ez egy hatalmas civilizáció, mely bolygótok felszíne alatt létezik. Ez a bizonyos összekötő kulturális csoport később azt a feladatot kapta, hogy valósítsa meg a Galaktikus Föderáció első nagyarányú kapcsolatteremtését, hogy felébresszék földi emberi kapcsolattartóikat. Ezeket a kapcsolattartókat eredetileg tudományos hátterük miatt választották ki, és amiatt, mert remény volt rá, hogy kommunikációs csomópontként fognak működni egy lehetséges média-kapcsolat számára – módot adnak a Galaktikus Föderáció üzenetének terjesztésére.

A Galaktikus Föderáció további összekötő és kulturális csoportokat is elkezdett fejleszteni, hogy megkíséreljék legyőzni a bolygótok felszínén élő kormányokkal és nemzeteitek fő szervezetével, az ENSZ-szel való kapcsolatteremtés nehézségeit. Ezt a tevékenységet az 1960-as évek végén kiterjesztették az arra a tényre való felkészülésre, hogy a felszíni civilizáció környezetvédelmi szempontból elpusztítja a bolygót, és ezért egy lehetséges kisebb mérvű kitelepítés válik szükségessé, mely magában foglalta az emberiség Földre való visszatelepítésének tervét is. Abban az időben alakult meg az Első Kapcsolatfelvételi Csoport – egy olyan csapat, melynek nagyon korlátozott felügyeleti szerepe volt csak.
Az 1980-as évekre a Galaktikus Föderáció elkezdte látni, hogy lényeges fontosságú, hogy ne úgy tekintsenek arra, hogy mi történik a Földön, mint a pusztulás és megsemmisülés folyamatára, hanem úgy, mint az átalakulás és a növekvő megvilágosodás folyamatára. E fejlődések következésképpen megteremtették egy új típusú szervezet létrehozásának szükségességét. Ezt az új szervezetet is Első Kapcsolatfelvételi Csoportnak nevezték, és eredetileg az 1980-as évek első felében alakult meg. Küldetését messzemenően kiterjesztették azokhoz a koncepciókhoz képest, amelyek alapján az Első Kapcsolatfelvételi Csoportokat az 1950-es, 1960-as és 1970-es években létrehozták. A jelenlegi Első Kapcsolatfelvételi Csoport életképessége és ereje azon a reményen nyugodott, hogy valóban lehetséges egy nagyarányú, tömeges első kapcsolatfelvétel megteremtése. Ezt a reményt az eljövendő foton öv lehetséges előnyei táplálták, és a Szíriuszi Regionális Tanácsban fejlődő megállapodás azt illetően, hogy az újonnan növekvő tudatosság felhasználható a katasztrófa-forgatókönyvben foglaltak megvalósulása ellen.

Ugyanebben az időben a szíriusziak egy új fejleményről értesültek. A cetfélék és Gaia Úrnő Spirituális Hierarchiája igyelmeztette őket, hogy változtassák meg a kapcsolatfelvételi  forgatókönyvet olyanra, ami tömeges felemelkedési folyamatot is magába foglal. Ez az új valóság arra késztette a szíriusziakat, hogy széles körben lobbizzanak a Szíriuszi Regionális Tanácsban, hogy megváltoztassák a tömeges landolással kapcsolatos álláspontot. Az álláspont változása az 1980-as évek végén kezdődött meg. A szíriusziak arra is engedélyt kaptak, hogy megváltoztassák a Nap polaritását és felkutassák a felemelkedési folyamat első jelentkezésének, megjelenésének módszereit. E kutatás keretében sok tudományos csoportot hoztak el naprendszeretekbe, hogy új módon becsüljék fel a bioszférát – oly módon, amely lehetővé teszi, hogy naprendszeretek visszaalakulhasson olyanná, amilyen Lemuria idejében volt. A restauráció e koncepciója ezután elsődleges irányelvvé vált minden tudományos és űrmisszió számára, amelyeket bolygótokra küldtek.

E módosítás eredményeképpen megalakult formálisan egy Első Kapcsolatfelvételi Csoport az 1980-as évek végén – teljes jogkörrel egy „a Föld hazatérését üdvözlő misszió” ellátására. Új vezetőt jelöltek ki, akinek nevét csak közvetlenül a kapcsolatfelvétel előtt fedik fel, és az ő, az elmúlt két év során végzett kitartó előrehaladásának eredménye az a tömeges landolási művelet, melynek végrehajtására most készülünk.

A Földet felmérték az 1990-es évek elején, hogy felkészüljenek a Galaktikus Föderáció Első Kapcsolatfelvételi Csoportjának hazatérést üdvözlő missziójára. Ezt a műveletet két okból végezték: először is azért, mert a Galaktikus Föderáció számára lényeges, hogy tudja, kik és mik vagytok, másodsorban pedig azért, hogy segítsék az Első Kapcsolatfelvételi Csoportot küldetésének teljesítésében, hogy visszaállítsa a Földet azokba a viszonyokba, amelyeket a Spirituális Hierarchia megkívánt. Ezért bevontak ezekbe a kimerítő részletességű tanulmányokba tudományos csoportokat, akik helyesen fel tudták becsülni, milyen javításokat és módosításokat kell elvégezni, hogy a Földet visszaállíthassák eredeti, ősi állapotába.

Az Első Kapcsolatfelvételi Csoportnak létre kellett hoznia egy ötven lényből álló Parancsnoki Tanácsot, amelynek feladata e sokféle tennivaló felügyelete volt. A Parancsnoki Tanácsot megfelelő bizottságokba szervezték, melyeket a tudomány, a technológia stb. különféle aspektusai szerint jelöltek ki, ahogyan azt a megfelelő Galaktikus Föderáció Regionális Tanácsa megkívánta. A Szíriuszi Regionális Tanács teljes jogkört biztosított a az összekötő csoport számára minden területen a naprendszeretekben, beleértve a Föld bolygót is, és segítséget nyújt naprendszereteknek is azzal, hogy biztosítja a védelmét. 

Első rész: Összeköttetés a Föld Spirituális Hierarchiájával.

A küldetés első része egyszerűen a Gaia Úrnőben végbemenő változások felügyelete. Gaia Úrnő egy túlnyomórészt harmadik dimenziós Spirituális Hierarchiából a magasabb dimenziók kiegészítő erői segítségével átalakult egy ötödik dimenziós Spirituális Hierarchiává ugyanezekkel ez erőkkel. E változás miatt az Első Kapcsolatfelvételi Csoport kijelölt egy bizottságot, mely most ezt a planetáris spiritualitásban bekövetkezett változást ellenőrzi.

Második rész: A bolygó környezetvédelmi helyreállítása.

A küldetés második része a bolygó felszínének és belsejének felmérése. A folyamatban lévő tudományos misszió segített felállítani azokat a tudományos folyamatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy visszaállíthassuk a bolygótokat abba az őseredeti állapotba, melyet a Spirituális Hierarchia megkívánt.
A Galaktikus Föderáció hiszi, hogy a Földön fennálló jelenlegi kormányzási rendszert lényeges fontosságú átalakítani egy nem hierarchikus struktúrába, mivel a teljesen tudatos emberek együttműködők, és demokratikus úton akarják majd magukat kormányozni.

Harmadik rész: Kulturális segítségnyújtás és a landolások.

A küldetés harmadik aspektusa kulturális jellegű, és magában foglalja a mostani kapcsolatfelvételi folyamatot is. A kulturális missziót két célból hozták létre.

Először is, a földi civilizáció nemsokára egy teljesen tudatos emberi lényekből álló civilizációvá fog fejlődni. E lények egy gondviselő faj tagjai. Szükségük van tehát segítségre és támogatásra az átmenet során, amikor egy olyan civilizációvá válnak, melynek megvan mind a technológiája, mind a kultúrája, amely ezt az elsődleges funkciót tükrözi.

Másodszor, ez a cél egy galaktikus emberi kultúra létrehozását igényli a Földön, ám némi módosításokkal ahhoz a korábbi kultúrához képest, melyet Lemuria idején hoztak el a bolygótokra. Ezt a kultúrát lírai/szíriuszi civilizációnak nevezzük. A fejlődésnek ez a vonala össze sem hasonlítható azzal, ami jelenleg a Földön van. Ezért úgy döntöttünk, hogy a Szíriuszról származó speciális kulturális bizottságok és összekötő csoportok töltik be ezt a szerepet.

Negyedik rész: A Föld bioszférájának ökológiai peremfeltételei.

Az Első Kapcsolatfelvételi Csoportnak adott misszió negyedik része, hogy megteremtsék bolygótok szükséges ökológiai peremfeltételeit. Ehhez vissza kell menni az időben, és össze kell hasonlítani a múltat a jelennel. Ennek eredményeképpen a bolygótok felszínének megváltoztatását szolgáló hihetetlenül jól kidolgozott programokat állítottak fel. Ezek a programok most folyamatban vannak, és sikeresen vissza fogják alakítani a Földet eredeti állapotába. Ehhez mind a cetféle gondviselő faj, mind Gaia Úrnő ragaszkodik, és meglesz az ő akaratuk.

Ötödik rész: Összeköttetés a Galaktikus Föderáció és a Föld  számára.

Az Első Kapcsolatfelvételi Csoport missziójának ötödik és egyben utolsó aspektusa, hogy összekötő csoportokat biztosítson a Galaktikus Föderációs Tanácsok és a ti nemsokára felemelkedő új galaktikus civilizációtok között. Ez a misszió éppen most alakul. Az Első Kapcsolatfelvételi Csoport reményei szerint a tömeges landolást megtörténtekor azok, akik a speciális csoportok tagjai, biztosítani tudják a szükséges összeköttetést és támogatást, hogy segítsék a bolygótokon jelenleg élő embereket.

Az Első Kapcsolatfelvételi Csoport küldetése általában tehát az, hogy a Földön minden ember számára megadott teljes tudatosság elérkezéséhez asszisztáljanak. Célja továbbá, hogy lehetőséget nyújtson azoknak, akik a teljes tudatosság állapotában vannak, hogy kialakítsák megfelelő kormányzati struktúráikat. Ez a kormányzat a fény és növekedés kormányzata lesz, nem pedig hierarchikus és tekintélyelvi célokat szolgáló vezetés.

A tömeges landolások idején ideiglenes kormányzótanácsot állítunk fel, mely négy csoportból áll. A csoportok a következők: 1. Metatron Úr Központi Nap Tanácsának kiválasztott tagjai, 2. Agartha (Shamballa) Kormányzó Tanácsának számos tagja, 3. kiválasztott kulturális átviteli és összekötő tanácsadók a Szíriuszról, mint a Galaktikus Föderáció képviselői, és 4. planetáris pártfogó csoportok. Ezek a különféle csoportok átmeneti kormányzótanácsként fognak szolgálni, amelynek egyetlen célja, hogy felkészítse a Föld emberi népességét annak új kormányzati formájára. Metatron Úr Központi Nap Tanácsa mondja majd ki a végső szót, hogy mikor kerülhet e tanács helyébe egy állandó tanács, az isteni tervben foglalt időzítés és az isteni jogrend alapján.

Jelenleg a Galaktikus Föderáció a végső terv részleteinek kidolgozásán fáradozik – az Első Kapcsolatfelvételi Küldetés helyén és idején, és a kapcsolatfelvétel utáni fejlődésén. A Galaktikus Föderáció missziója békén és szereteten alapszik. Ennélfogva mindannyian, akik a Galaktikus  Föderáció tagjaiként jövünk, úgy leszünk itt a Földön, mint idősebb testvéreitek, akik ezt a mentőmissziót szeretettel, törődéssel és gondoskodással szándékozzuk véghezvinni.

Amit a Galaktikus Föderáció Első Kapcsolatfelvételi Csoportja tőletek kér, kedves olvasó, hogy fogadjátok el annak tényét, hogy az emberi tudatosságban óriási változás készül megtörténni. Ti, földi emberek, útra keltek azon bámulatos végzetetek felé, melyet nagyszerű vallásos munkáitok próféciái megjövendöltek számotokra. Mint teljesen tudatos lények, a gondviselés hármasságának részeivé váltok, melyet korábban leírtunk e könyv oldalain. Kérjük, legyetek tisztában ezzel a felelősséggel, és kezdjétek el annak tantételeit gyakorolni.

Végül azt kérjük, kezdjetek el megalakítani planetáris pártfogó csoportokat, melyek oly lényegesek programjaink sikeréhez, hogy segítsük és támogassuk mind bolygótok, mind saját magatok átalakulási/felemelkedési folyamatát. A változás nagyszerű és izgalmas ideje következik bolygótok, és minden rajta élő lény számára. Olyan idő, amelyet rövidesen öröm és spirituális beteljesedés tölt el! Mi, a Galaktikus Föderáció tagjai boldogok vagyunk, hogy tudjuk, ti, hogy bolygótok és naprendszerbeli társaitok a legcsodálatosabb sors küszöbén álltok!

Az e fejezetben foglalt anyaggal kapcsolatban rengeteg kérdés merülhet fel. A következő szakaszban Virginia  „A Galaktikus Föderáció” témakörében tesz fel kérdéseket Washtának.
TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Galaktikus_Foderacio_2._resz.htmlUzenetek_-_A_Foton-ov_Hatasa_az_Emberi_Testre_es_a_13-as_Csakrarendszer_2._resz.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/