A Foton-öv Hatása az Emberi Testre és a 13-as Csakrarendszer
Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

2 / 1. rész
A Szíriuszi Tanács résztvevői ebben a fejezetben Washta, Sirai és Teletron. Sirai egy női szíriuszi kapcsolattartó a Spirituális Hierarchiákkal és exobiológusként és tanácsadóként ismert. Teletron a lírai/szíriuszi kultúra szíriuszi szakértője és hírneves galaktikus történész.

Ebben a fejezetben főleg arról lesz szó, hogy milyen hatással lesz a foton öv az emberi testre; és azt is elmagyarázzuk, mit fog ez jelenteni bolygótok és civilizációtok számára. Mint már korábban kijelentettük, az eljövendő foton öv eredményeképpen minden földi emberi lény fizikai teste teljes mértékben át fog alakulni. Az emberek vaskos, sűrű anyagi teste félig éterikus, vagyis kevésbé nagy sűrűségű testté alakul át. Jelenleg minden testtípust három nagyobb kategóriába sorolnak a szomatikus kutatásban dolgozó kutatók. Ez a három testtípus a következő:1) a vaskos avagy nagyon anyagi test (jelenlegi harmadik-dimenziós testetek fajtája), 2) az éteri test (mint az aurák, a szellemek vagy a magasabb dimenziós testek), 3) a teljesen spirituális test (az úgynevezett lélektest).

Az első típus – az anyagi test – az, amelybe e bolygó legtöbb földi embere be van zárva. Ez a testtípus egy hús és vér szervezetből áll, amely megöregszik, és végül meghal egy viszonylag rövid, öt, hat, hét, nyolc, esetleg kilenc évtizedig tartó periódus után. Az eljövendő galaktikus civilizációban megtörténik ennek a sűrű, anyagi testnek a transzformációja egy éteribb testté, melyet félig éterikus testnek nevezünk. Ennek a testtípusnak meglesznek azok a képességei és az a megjelenése, mint a jelenlegi anyagi testnek, ám azzal a számos tulajdonsággal, amelyet egy tisztán éteri test birtokol.

Ez az átalakulás azt jelenti, hogy testetek képes lesz megfiatalítani önmagát és gyakorlatilag kortalanná válhat. Félig éterikus testetek sok szempontból úgy fog működni, mint egy gondolatforma, mert az elmétek képes lesz olyan könnyen megváltoztatni a testeteket, mint ahogy megváltoztatja a gondolatokat. Mindazonáltal számotokra ez a test ugyanúgy fog kinézni és ugyanúgy fog működni, mintha még mindig az eredeti sűrű anyagi test lenne, amiben jelenleg éltek. Ezenfelül viszont ez az új test még egy drámai átalakuláson megy keresztül. Ez az alapvető módosítás a DNS-etek szerkezetére vonatkozik. 
Minden földi ember jelenleg olyan testben él, melynek csak két alapvető DNS-spirálja (hélixe) van, holott a „bukás” előtt a teljes tudatosság 12 hélixes állományával rendelkeztetek. Azonban mi segítünk, hogy DNS-spiráljaitok a kettőről újra tizenkettőre (vagyis hat párra) gyarapodjon. Ez a transzformáció visszaállítja a test eredeti sejtstruktúráját eredeti formájába, és lehetőséget nyújt, hogy testetek sejtjei könnyedén kölcsönhatásba kerüljenek a testetekben lévő interdimenzionális spirituális testtel (a lélekkel). Ez az új konfiguráció egy Dávid-csillag alakját követi, és lehetővé teszi, hogy mindegyik sejt könnyedén kapcsolódjon topográfiai ellenpontjához más dimenziós szinteken. Hogy az egészet röviden és egyszerűn mondjuk el, maradjunk annyiban, hogy e hat kapu-pont mindegyike egy olyan helyhez kapcsolódik, ahol multidimenzionális világegyetemünk bármely harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik dimenziós realitásának egy része metszi egymást. A sejtnek tehát lesz egy multidimenzionális skaláris-hullám antennája, mely könnyedén befog és azonnal feldolgoz minden fontos üzenetet, melyet a sejt és annak DNS-csomagja kap a lélektől. A skaláris hullámok olyan nem-hertzi hullámformák, melyek képesek terjedni a multidimenzionális valóság bármely formájában, és információt szállítani. Hasonlóképpen testetek csakraközpontjainak (energiaörvényeinek) egymáshoz kapcsolódása is meg fog változni.

JELENLEGI CSAKRARENDSZERETEK

A hindu vagy szanszkrit csakra szóból ezek az energiaörvények úgy fordíthatók le, mint „körök”. Ezek az energia-„körök” avagy csakrák testetekben most mint egy csupán hét energiaközpontból álló sorozat jelennek meg. Ezek a központok a törzs aljáról a fej tetejéig haladnak, és az alábbiakból állnak:

Az első csakra az úgynevezett gyökér-központ. Ez a test számára az alap, vagy az elsődleges elektromos földelés. Úgy köti a test elektromágneses rácsozatát a Földhöz, ahogy a tipikus rádiófrekvenciás vagy rádióelektromos áramkörökben a földelés. Ez a központ a törzs, a hátgerinc alján helyezkedik el.

A második csakra a nemi vagy szexuális központ. Ez a központ mint szexuális érzelmi központ működik a test számára (az élvezet és eksztázis magasabb rendű formáit képviseli), és a testben a nemi szervek táján helyezkedik el.

A harmadik csakra a solar plexus, a napfonat helyén található. A test alapvető érzelmi központjaként működik (gyűlölet, harag, öröm, nevetés), és a köldök, a lép és a máj területén helyezkedik el.

A negyedik csakra a szívközpont. Ez a csakra az intuitív vagy szeretet-központ (magasabb rendű érzelmek), a szív és a tüdők körüli területen található.

Az ötödik csakra a torokközpont. Ez a kommunikáció központja, és a torokban a gége területén található.

A hatodik csakra az úgynevezett „harmadik szem” vagy Ajna központ. Ez a központ az orr fölött, a szemöldökök között helyezkedik el és a sokféle látomásos és ahhoz kapcsolódó pszichikai képesség fogadásának és használatának központja.

A hetedik csakra a koronaközpont, és a fejtető hátsó részén helyezkedik el. Ez a központ szolgál a magasabb rendű énhez való kapcsolódásra.

Az aura, a test energiamezője körülveszi ezt a hét központot, és jelzi, milyen hatékonyan teljesítenek ezek a központok. Hagyományosan hozzárendelték a csakrákhoz a hét prizmaszínt, mindegyik csakrához egyet-egyet. Valójában az aura és annak színei visszatükrözik a csakra egészségét és egyidejűleg azt is jelzik, hogy hogyan működik a test egy bizonyos része.

ÚJ CSAKRARENDSZERETEK / A FÉLIG ÉTERIKUS TEST

Hogy jobban megértsétek ezt az új csakrarendszert, először azt magyarázzuk el, hogyan hatnak egymásra különféle csakráitok az új félig éterikus testetekben. Majd adunk egy teljes körű áttekintést az új 13 csakrából álló rendszerről. Ily módon teljes mértékben meg fogjátok tudni érteni ezt a most kialakuló testi energiaközpont (csakra-) rendszert.

Az új félig éterikus testetekben rengeteg variációs lehetőség merül fel arra nézvést, hogy miképpen működnek ezek az energiaközpontok és hogyan tudnak kölcsönhatásba lépni egymással. Ezért tehát vizsgáljuk meg, mik ezek a változások, és miképpen hatnak az új félig éterikus testetekre. Ahhoz, hogy megértsétek, hogyan is működik valójában az új csakrarendszer és hogyan élteti a testet, meg kell figyelnünk, hogyan működik valójában a kölcsönhatás a csakrák között.

Mivel az új csakrarendszer nyolcadik és hatodik csakrája fényérzékeny (az élet alapja a fény), a fény frekvenciái ezekben a központokban összerezegnek és szeretetenergiákat keltenek. Ennek hatására a nyolcadik és a hatodik csakra rezonál az ötödik vagy szívcsakrával. 

A fejcsakrák mint skalárishullám-antenna. A 8. és 6. csakra fogadja a 11. csakrától a fényenergiát és szeretet-energiává alakítja át. Úgy működnek, mint egy motor, mivel az 5. csakrába pumpálják a szeretet-energiát. Az 5. csakra (az Egyetemes Anya lelki komponense) olyan frekvenciákat keltenek, amelyek segítik a 7. csakrát, hogy beengedje a pránát a testbe, amelyet majd a 4. csakra irányít. Az 5. csakra rezgése a 7. csakrában harmonikus rezgéseket kelt. Ez létrehozza azokat a tónusokat, melyekkel a prána minden lélegzetvétellel bejut a 4. csakrába. A 3. csakra foglalja magába az ezüstszálat, mely a lélek-erő Egyetemes Atya komponense. A lélek-erő az Egyetemes Atyából és az Egyetemes Anyából áll. A 3. csakra a kundalini energia keletkezését és mozgását irányítja. Az 1. és 2. csakrák tartalmazzák a kundalini energiákat, melyek a fizikai vitalizációs energiák. A test felélénkítéséhez a pránát és a kundalini energiákat kell ötvözni. A belégzés a 7. csakrából az 1. csakrába hozza le a testbe a pránát. A kilégzéssel a kundalini az 1. csakrából a 11. csakrába áramlik.

A nyolcadik, hatodik és ötödik csakra rezonanciája abból az energiából jön, mely eredetileg a tizenegyedik csakrán keresztül érkezik, és harmonikus hatásokat kelt, melyek segítségével a hetedik vagy torokcsakra sikeresen alkot kiegészítő tónusokat hozzá. Ahogy ezek a tónusos energiák keresztülhaladnak a hangszálakon, a bejövő prána (a Földanyától származó életfenntartó energia) lefelé tud mozogni a negyedik csakrába vagy rekeszizom-központba. A rekeszizom-központ lehetővé teszi, hogy a prána kölcsönhatásba kerüljön a test sejtjeivel, és életerőt nyújtson a testnek. Ily módon képesek vagytok egy olyan csakramintázatot alkotni, melynek segítségével a test teljesen fel tud töltődni energiával.

Természetesen az alsó három csakra tartja a lélek-erő egy részét és az „ezüstszálon” keresztül beköti a napfonatba. (Az „ezüstszál” minden egyes egyedi lélek teljes vibrációs mintázata.) A lélek energiáinak ez a helyzete összeköti a lelket magasabb dimenziókból származó egyetemes forrásainak egyik felével (az úgynevezett Egyetemes Atyával), és ez a kapcsolat szabályozza a lélekenergia eloszlását a testben. E folyamat kulcsa a napfonat központ vagy harmadik csakra. A napfonat tartalmazza az „ezüstszálat” és összeköti azt az első és második csakrával. Ekörül található a test elektromos rácsozatrendszere, mely összeköti ez a szálat az ötödik vagy szívcsakrával. A szívcsakrában lelhető fel a lélek-erő másik fele, az Egyetemes Anya. Az Egyetemes Anya a lélek-erő azon másik fele, mely kialakítja a kreatív aspektust vagy a magasabb rendű én (valódi én) személyiségét.

Most hadd magyarázzuk el, miként fog mindez működni a nemsokára 13 csakrából álló rendszeretekben. Amint említettük, van egy harmadik csakraközpontotok az „ezüstszállal” avagy kapcsolattal a lélek-erőhöz. E csakra jelentőségének megértéséhez azzal kell tisztában lennetek, milyen belső összeköttetések vannak a test csakrarendszerén belül. A test legnagyobb energiafogadó központjainak egyike a hatodik csakrában található és a vállak hátsó felső részén helyezkedik el. Ez a belépési pont engedi be a lélek-erő egyik felét (az Egyetemes Anyát), melynek össze kell vegyülnie a lélek-erő másik felével. Ez a másik fél (az Egyetemes Atya) a harmadik csakrán keresztül érkezik, és kölcsönhatásba lép a prána központtal vagy negyedik csakrával. Ez a folyamat még mindig lezajlik a földi emberekben, jóllehet a negyedik csakra azon képessége, hogy könnyedén átalakítsa a pránát, nagymértékben elpusztult. A galaktikus emberekben ezt a képességet újrateremtjük és reaktiváljuk. 

A két legalsó csakra a kundalini energia (az éltető sejtenergia) tárolására szolgáló központ. Ezek a központok állandóan sugározzák magukból a kundalini energiát, melynek az a feladata, hogy ellenőrzése alatt tartsa a harmadik és negyedik csakra prána-átalakító rendszerét (a prána a bolygó életerő-energiája). Az összes prána a tizenegyedik csakrából mozog lefelé a harmadik csakráig. Itt találkozik az első csakrából felfelé mozgó kundalini energiával. Ezek az energiák egyesülnek a harmadik csakrában, majd felmennek a tizenegyedik vagy koronacsakráig. Az energia végül felmegy a tizenkettedik és tizenharmadik csakra, a galaktikus férfi és a galaktikus nő egyetemes központjain keresztül. Ily módon a test fenntartja férfi (jobb oldal) és női (bal oldal) mivoltát.

Az idegrendszer, a vérkeringés és a tudat tükrözi ezt a férfi/női kettősséget, és felhasználja ezeket az energiákat. E reakciók megfigyelésével kezditek megérteni, hogyan hatnak egymásra ezek a különféle életenergiák a galaktikus ember testében. Valójában azt kezditek megtanulni, hogy miképpen működnek a csakrák, hogy fenntartsák a testet, mint a fény, a szeretet és a teljes tudatosság eszközét.

Amint megjegyeztük, csakráitok a jelenlegi hét központból tizenegy emberi központtá lesznek átalakítva. Ez a további négy központ két interdimenzionális vagy éteri központtal lesz összeköttetésben, melyek az auramezőtök tetején helyezkednek el, és galaktikus férfi és galaktikus nő néven ismertek. Valójában tehát összesen tizenhárom csakrátok lesz. Kettő közülük teljes éteri formában létezik, tizenegy pedig fizikai lényetek részét képezi.

Az első csakra ugyanott lesz, ahol előzőleg volt, és továbbra is a gyökérközpont nevet viseli.

A második csakra szintén megmarad, mint a nemi vagy szexuális központ.

A harmadik csakra továbbra is mint napfonat központ szerepel.

A negyedik csakra az első nagyobb változás. Ezt most rekeszizom-központnak nevezzük. Ez az új csakra lesz a stressz, az erő irányításának központja, mivel ez lesz a prána avagy a test lélegzet-energiája  megfiatalításának gyújtópontja. A prána avagy a levegő energiája feléleszti a testet és eltávolít belőle minden káros, ártalmas elemet.

Az ötödik csakra lesz a szívközpont. Ez mostantól nem csupán az intuitív energia és az olyan magasabb rendű érzelmek központja, mint a szeretet, hanem ez lesz a központja a tiszta angyali szeretet kifejezésének is, mely mentes minden közönséges érzelmi kifejezéstől.

Mivel testetek egy tisztán anyagi formából egy valamiféleképpen éterikusabb gondolatformává alakul át, kivételes, végtelenül erős és életrevaló immunrendszere lesz. A hatodik csakra vagy csecsemőmirigy-központ lesz a központja mindezeknek a tevékenységeknek. A csecsemőmirigy jelenleg az emberi test leginkább félreismert mirigyeinek egyike. Ez a paradoxon a csecsemőmirigy sugárzásra való érzékenységével áll kapcsolatban. Bolygótok atmoszférájának nagy mértékű sugárzása, mely az öregedést okozza, akkor keletkezett, amikor a légkör kettészakadt a vízözön előtti történelmetek során bekövetkezett katasztrofális események miatt körülbelül 6000 évvel ezelőtt. Emiatt a sugárzás miatt a csecsemőmirigy az emberekben gyorsan visszafejlődik a korai gyermekkorra, és egy emberi szív méretű szervről akkorára zsugorodik, mint egy kisebb borsószem.

Ahogy az új emberi test egy galaktikus formába fejlődik a foton öv megérkezése után, a csecsemőmirigy a jelenlegi emberi szívetek méretéről csupán az emberi szív méretének egyharmadára fog zsugorodni. Ez pedig azt jelenti, hogy a csecsemőmirigy-központotok ugyanolyan aktív és életerős marad a felnőtt testben, mint amilyen az újszülöttében volt. Az emberi testnek azon képessége, hogy elhárítson minden betegséget és a környezetből eredő nehézséget emiatt módfelett erős marad, a csecsemőmirigy pedig nem fog zsugorodni az évek múltával. Más szavakkal, ez az új csecsemőmirigy-központ az öregedést gyakorlatilag nemlétezővé teszi a galaktikus emberek számára.

A hetedik csakra a torokközpont, ez a kommunikáció és a beszéd központja. Ez a terület régebbi képességei nagy részével fog működni, mivel ez a központ vezeti le a fejből eredő energiákat a test többi részébe.

A nyolcadik csakra az álmok forrásának központja nevet viseli. Sokan úgy tekintenek rá, mint egy régi, elcsökevényesedett csakrára. Nagyjából a koponyaalapnál helyezkedik el, közvetlenül a nyak felett. Ez a csakra annak a sokféle álom- és látomásállapotnak a szabályozásához szükséges, melyeket egy teljesen tudatos lény elérhet.

A kilencedik csakra a tudatosság ellenőrzőközpontjává fejlődik, és teljesen kialakul a galaktikus emberben. Az agy alsó központi részén helyezkedik el, és az úgynevezett primitív vagy ősi agyból és az agyalapi mirigyből (hipofízisből) áll. A galaktikus emberben ez a központ lehetővé teszi, hogy a test úgy reagáljon a fényre és sugárzásra, hogy képes legyen megfiatalítani magát. A hatodik csakra vagy csecsemőmirigy-központ és a kilencedik csakra vagy hipofízis-központ kölcsönhatásban állnak egymással a test meggyógyítása és felélesztése érdekében.

A tizedik csakra harmadik szem vagy látomásközpontként lesz ismert, mert ez hozza be a magasabb fényfrekvenciákat. Ez a csakra összekapcsolódik a nyolcadik csakrával, hogy lehetővé tegyék az elme számára a látomások és más, magasabb rezgésállapotokból származó üzenetek értelmezését.

A tizenegyedik csakra veszi most magára a koronacsakra szerepét. Itt kapcsolódik az anyagi test a spirituális energiához, hogy élettel töltse meg a testet. A korona az a hely, ahol a test auramezői összegyűlnek és komolyabb kapcsolódást tesznek lehetővé a tizenkettedik és tizenharmadik csakraközpontokhoz. Ez az utolsó két csakra a galaktikus férfi és a galaktikus nő, ugyanis ezek tartalmazzák az ideális női és férfi prototípust.

Nézzük most meg, hogyan működik a kapcsolat e három csakra (a tizenegyedik, a tizenkettedik és a tizenharmadik) között. A tizenegyedikből kiindulva, ha egy háromszöget rajzolunk, a tizenkettediket és tizenharmadikat egy egységgé köthetjük össze. Meghúzhatunk további vonalakat is a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik csakrák között. Ez az összeköttetés az agyban egy skalárishullám-antennát képez (nagyfrekvenciás nem-hertzi rádiószerű multidimenzionális életerő-energia vevő és továbbító). Ez az antenna lehetővé teszi a test energiája számára, hogy életenergiáját kisugározza mások felé, és egyben vegye mások energiáit. Ilyképpen az agy felső (11., 12., és 13.) és alsó (8., 9., és 10.) központjai olyan módokon fognak tudni egymással kommunikálni, amit jelenleg még nem vagytok képesek felfogni.

A csakrarendszert érintő számos változásnak köszönhetően az agynak sok olyan területe, mely az atlantiszi genetikai kísérletek során elcsökevényesedett, visszatér eredeti formájába és alakjába. Két generáció múltán az embereknek nagyobb koponyaüregük lesz, mely a teljesen tudatos emberi lények öröksége. Ez lehetőséget nyújt skalárishullám-antennátok teljes körű kihasználására, és mindennemű pszichikai energiáitok megfelelő módon történő feldolgozására. Valójában a földi embereknek ezután nem csak az elsődleges vagy ősi látásuk lesz meg, hanem egy teljes „második látás” is, mely sok úgynevezett pszichikai képességet biztosít, úgymint a telepátia, telekinézis, tisztánlátás, tisztánhallás.

A mérhetetlen elektromos és tudatosságbeli változás miatt, amelyeken minden emberi lénynek keresztül kell mennie, a Galaktikus Föderáció tanácsadók, más személyzet és fontos tudományos és gyógyító technológiák tömeges landolását tervezi levezényelni – legkésőbb hat hónappal a foton öv érkezése előtt. A Galaktikus Föderációnak ezek az erői el fogják mondani nektek, hogy mi fog történni, és azt is, hogy mindez miképpen érint majd benneteket. A Galaktikus Föderáció személyzete arra is meg fog tanítani benneteket, hogy hogyan kommunikáljatok más földi emberekkel és velünk, galaktikus emberekkel. A kommunikációs készségek lényegesek a veletek és a planetáris társadalommal nemsokára megtörténő események szempontjából.

Amint bevezetést nyertek a személyes tudatosságotokon belüli kommunikációba, gyakorolnotok kell az önkontrollt és semleges képfeldolgozást kell gyakorolnotok, hogy ne ártsatok magatoknak. Ugyanis körülöttetek mindenhonnan áramlanak majd mások gondolatai, benne vágyaikkal, kívánságaikkal, imáikkal, felindultságukkal és aggodalmaikkal – röviden, a pozitív és negatív érzelmeikkel. Ezért tehát meg kell tanítanunk benneteket arra, hogyan irányítsátok ezeket az új energiákat és hogyan legyetek konstruktív elemei ennek az új tudatosságnak. A második dolog, amit meg kell tanulnotok, az etikett, annak szabályai, hogy miképpen lépjetek kapcsolatba egymással. Ez valami olyasmi, amit a legtöbb földi ember jelenleg nem ért meg. Ezt az etikettet el fogjuk magyarázni nektek, ezáltal pedig majd képesek lesztek a benneteket körülvevő fizikai és spirituális világok erőit teljes mértékben megérteni. És csakis ekkor válhattok bolygótok igazi gondnokaivá.

Mint azt már korábban mondtuk, egy harmadik dimenziós létezésből egy ötödik dimenziós (félig éteri) létezésbe vándoroltok át. Egy olyan világba léptek be, ahol minden elme egy közös tudatosságon osztozik, és az emberi lényeknek nincs meg többé az a külön világuk, ami most fennáll. Egy olyan tudatosságba léptek be továbbá, amelyben az emberek olyan dolgokat vihetnek végbe, melyet jelenleg természetfelettinek tartanátok. Ezért tehát minden földi embernek fel kell fognia, milyen képességekkel bír, és mit is jelent a létezése.

Ezt az oktatási munkát fogja a Galaktikus Föderáció megosztani veletek a foton öv érkezése előtt. Amint egyszer megtanultátok irányítani újfajta tudatosságotok folyamatait, szükségessé válik megértenetek, hogyan kontrolláljátok és használjátok a gondolatformákat, hogyan kommunikáltok azokkal akik már meghaltak, és hogyan használjátok ezt a tudást önmagatok és mások megsegítésére. Ezt az egész folyamatot a foton öv érkezése előtt bolygótokon földet érő tanácsadók fogják megtanítani nektek. Ezen oktatás folyamán az emberek meg fogják látni, hogy a népességnek mint óriási összekötött tudatossághálózatnak kell működnie.

Miután megismertétek a galaktikus emberi mivolt néhány alapvető minőségét, egy könnyebb testben lelhetitek örömötöket, és abban, hogy gondolatformákkal megfiatalíthatjátok testeteket és legyőzhetitek az öregedést. Meglesz az a képességetek is, hogy önmagatok lényén belül kommunikáljatok, és ugyanígy más emberekkel, növényekkel és állatokkal is, beleértve magát Gaia Úrnőt is. Tökéletesen kapcsolatba tudtok lépni azokkal is, akik korábban meghaltak, és azokkal is, akiket ma angyaloknak, arkangyaloknak nevezhetnénk. Röviden, egyszerre lesztek fizikai és spirituális lények.

Amint mindez megtörténik, az emberiségnek tudnia kell, hogy eljött egy új kor, és ez az új valóság a Föld Spirituális Hierarchiájának és a Galaktikus Föderációnak köszönhetően mindenki számára lehetségessé vált. Ezért tehát örüljetek annak, ami történik veletek! Ahhoz, hogy tisztán megértsétek a ma eseményeit, létfontosságú, hogy megtanuljátok a Föld és naprendszeretek igaz történetét. E könyv következő fejezetei feltárják a Föld rejtett történelmét, és magyarázatot adnak arra, hogy ez a titkos információ milyen kapcsolatban áll azzal, ami manapság veletek történik.

Az e fejezetben foglalt anyaggal kapcsolatban rengeteg kérdés merülhet fel. A következő szakaszban Virginia „A foton öv hatásai az emberi testre” témakörében tesz fel kérdéseket Washtának.
TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Foton-ov_Hatasa_az_Emberi_Testre_es_a_13-as_Csakrarendszer_2._resz.htmlUzenetek_-_A_Lirai-Sziriuszi_Civilizacio_3._resz.htmlUzenetek_-_Isten_es_a_Gondviseles_1._resz.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/