A Föld Elfeledett Történelme

Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

4 / 1. rész
Három szíriuszi tanácstag, Washta, Teletron szíriuszi történész és az emberi galaktikus civilizáció és kultúra szakértője, valamint Mikah szíriuszi történész, geológus és cet-biológus adja át ma nektek az információt.

Ebben a fejezetben, a Földbolygón valaha létezett összes civilizálódott társadalom teljes történelmi emlékképét mutatjuk be a kezdetek kezdetétől, körülbelül 35 millió évvel ezelőtt-től egészen napjainkig. Ezek a tanulmányok fontosak, mivel lehetővé teszik, hogy megértsétek, miért zajlanak a mostani galaktikus események és szituációk, és miért annyira mások ezek azoktól amik feltételezésetek szerint a múltban történtek. A legfontosabb dolog pedig az, hogy végre megismeritek bolygótok valódi történelmét, valamint az emberiség annak fejlődésében betöltött szerepét.

Hogy világosan elmagyarázzuk ezeket a galaktikus változásokat, több idősíkot fogjuk használni, hogy segítsük az olvasót a tájékozódásban, és átadjuk a lezajlott események sorrendjét. Kezdjük hát ezt a tanulmányt azzal, hogy átnézzük naprendszeretek történelmét a bolygótokon kialakult nem emberi civilizáció kezdetétől, az utolsó olyan földi emberi kolóniák kialakulásáig, amelyek lírai/szíriuszi behatás alatt álltak – a híres Lemuria elveszett kontinenséig. (Lásd a 11. ábrát: A Föld története 35 millió évvel ez előttől Kr. e. 900000-ig.)

Körülbelül 35 millió évvel ezelőtt az Idő Urai és naprendszeretek Spirituális Hierarchiája úgy döntöttek, hogy létrehoznak és éterikus létformát, akik a Föld és a környező naprendszer gondviselő fajaként tevékenykednek majd. Ennek az angyalszerű létformának, közbenső helyettesítőként kellett működnie, míg egy anyagibb jellegű érző főemlős kialakulása lezajlik, aki majd a Föld bolygó helyi oltalmazójává válik. És valóban, a következő 8 millió év során, egy főemlős-alapú létforma fejlődött ki a Földön, amely egy napon, átvehette a Spirituális Hierarchia által teremtett ideiglenes éterikus civilizáció helyét.

A Föld története 35 millió évvel ezelőtt-től Kr. e. 900000-ig: 

- 35 millió éve – éteri intelligens civilizáció
- 24 millió éve – dinoszauruszi/hüllő-invázió
- 18 millió éve – a korai cetfélék felemelkedése
- 10 millió éve – az Orion-forgatókönyv kezdete
- 8 millió éve – a dinoszauruszi/hüllő csoport elpusztítása
- 6 millió éve – a Föld felépül a támadásból
- 4 millió éve – megalakul a Föderáció, a Földet kiválasztják az emberi élet helyszínéül
- 2 millió éve – megalakul Hybornea
- 1 millió éve – Hybornea elpusztu
- Kr. e. 900000 – megalakul Lemuria

A bolygótokon létesítendő fizikai élet eredeti, isteni tervét a Teremtő alkotta meg, és az Idő Urai nagy változatossággal hozták létre. Sőt mi több, ezt a sokféleséget oly módon szervezték meg, hogy történetesen egynél több földi teremtmény is magasan érző szintre emelkedhessék, és meglegyen az a lehetősége, hogy a bolygó gondviselőjévé váljon. Majd 26 millió évvel ezelőtt két nem emberi űrbeli civilizáció közelítette meg a Földet, és alapított településeket rajta. Ez a két planetáris nem emberi civilizáció a hüllőfélék vagy reptoidok (a Nyilas csillagkép kevésbé ismert csillagairól) és a dinoszauruszok, vagy dinoid társadalom (az Orion csillagkép Bellatrix rendszeréből) voltak.

Ez a két civilizáció belépett a naprendszeretekbe és maguknak követelték azt, egy a közös teremtésmítoszaikból származó mindenre kiterjedő hatalom nevében, mely szerint az egész galaxis az ő tulajdonuk, amivel azt tesznek, amit csak jónak látnak. A Földön ekkor található éterikus létforma és azok angyali segítőik megengedték nekik, hogy letelepedjenek, majd elkezdtek azon munkálkodni, hogy végül változást érjenek el ezen két rosszindulatú civilizáció magatartásában. A következő 8 millió év során, ahogy a Spirituális Hierarchia egyre több és több szeretet-energiát küldött nekik, ez a két civilizáció szép lassan lehetővé tette, hogy bolygótokon az emlősök is érző lényekké kezdjenek fejlődni. Az első ilyen teremtmény egy szárazföldi korai cetféle volt (a jelenlegi delfinek és bálnák őse). Ők aztán kifejlesztettek egy primitív agrár-társadalmat, és egy nagyszerű képességet arra, hogy az elegendőnél több élelmet halmozzanak fel, amely elláthatja a másik két fejlettebb civilizációt is. Ez a korai cetféle-civilizáció ösztönzést és fejlett technológiát kapott, hogy élelem-előállító képességeit fejlessze. Könnyedén kielégítette a dinoid és reptoid civilizációk élelem-igényét, és sikeres, bár passzív kapcsolatban állt mindkettővel.

Ez a három civilizáció évekig élt együtt, és magas fokú együttműködést tudtak kifejleszteni minden szinten. Virágzott a kereskedelem, és úgy tűnt, a bolygó a legjobb úton van afelé, hogy a civilizált létformák és bolygó-gondviselők figyelemre méltó sokféleségét érje el. Körülbelül 10 millió évvel ezelőtt, e három civilizáció az űrutazás és az interdimenzionális időutazás fejlett formáin alapuló technológiák megalkotásán fáradozott. Ugyanebben az időben, más csillagközi rendszerekből származó lények kezdtek a naprendszerbe érkezni azzal a céllal, hogy a bolygótokon létező három civilizációval kereskedelmi kapcsolatba lépjenek. Ezek a csillagközi lények elmesélték más csillagrendszerekben is, hogy az életformák milyen hihetetlen sokfélesége létezik a Földön, és hogy három egyedülálló mértékben különböző civilizáció működik itt együtt.

Naprendszeretek híresé vált páratlan szépségéről, változatosságáról és együttműködő létformáiról – és számos legenda és prófécia keringett a galaxisban arról, ami történt. Ezek az elbeszélések az Orionon lévő Dinoid/Reptoid Szövetség számos csoportját ösztönözték arra, hogy ellátogassanak naprendszeretekbe, mert igen erősen úgy érezték, hogy a dinoid/reptoid civilizációknak nem volna szabad együttműködniük másokkal az ő jóváhagyásuk nélkül – és bizonyos Dinoid/Reptoid Szövetségen belül kötött egyezmények miatt, melyeket egymás között korábban felállítottak.

Ezért tehát egy a Bellatrixról és az Orion más csillagairól származó csoport megérkezett, és elkezdte felderíteni, hogy mi történt naprendszeretekben. Amit láttak, az sokkolta őket, hiszen ellentmondott alapvető teremtésmítoszuknak, mely egész szövetségük lényeges alapja volt. Ez a legalapvetőbb mítosz az alábbiakban foglalható össze:

Abban hittek, hogy amikor kialakult az élet ebben a galaxisban, a Teremtés Ura azt mondta minden dinoid/reptoid civilizációnak, hogy őket saját képére és hasonlatosságára teremtette, és megadta nekik a jogot, hogy e galaxisban minden teremtett élet felett uralkodjanak, és tetszés szerint használják fel őket. Sőt mi több, minden dinoid/reptoid civilizációnak azt mondta, hogy ne engedjék meg egyetlen alacsonyabb rendű létformának sem, hogy galaxisunk létformáinak oltalmazóivá szerveződjenek. E felsőbbrendűségi kiáltvány alapján, a Dinoid/Reptoid Szövetség 16 millió évig terjesztette saját erőszakosságát és terrorját szerte a galaxisban. Azonban a Föld három civilizációja nem csak hogy létezett, de egyenrangú is volt az Orion csillagközi kultúrájával.

A két nem emberi csoport megvizsgálta ezt a zavaró eltérést, és úgy döntöttek, tesznek valamit ezzel kapcsolatban. Ezért tehát az Orionról származó dinoid csoport nyomást kezdett gyakorolni a földi dinoszauruszfélékre, hogy saját állományukon belül állítsanak fel egy különlegesen kiképzett, felfegyverzett csapatot, akiknek egyetlen célja az emlős (korai cetféle) társadalom elpusztítása volt. Ez az emlős csoport azoknak a mai cetféléknek (delfineknek és bálnáknak) a szárazföldi fajtája, akiket ma bolygótok óceánjaiban, öbleiben és folyóiban találtok.

Hatalmas tömegtudatosságuk és fejlett pszichikai képességeik által, a korai cetfélék vezetősége ráeszmélt arra, hogy valami veszélyes dolog van készülőben az Orionról származó dinoid csoport és a bennszülött földi dinoszauruszok között. A korai cetfélék vezetősége attól félt, hogy ez egy olyan háború kezdete lehet, mely civilizációjuk végső pusztulásához vezet majd. Hogy teljesen bizonyosak legyenek benne, hogy ez a hitük igaz, összegyűjtötték a nagy látnokaikat, és megerősítést kaptak tőlük, hogy a dinoszauruszok és a hüllőfélék erőszakos tervet szőnek ellenük. Látnokaik és klánszervezeteik tanácsadói között tartott megbeszéléseik során, számos lehetséges megoldásra jutottak, melyeket meg kellett beszélniük a Föld Spirituális Hierarchiájával, még mielőtt megvalósítanák őket.

A megbeszélések tárgyát a következő pontok képezték: Mik a Bellatrixról származó csoport szándékai ezen naprendszert illetően? Másodszor, milyen hatással bír a bolygó fejlődésére, ha a másik két civilizáció (a dinoszauruszfélék és a hüllőfélék) megsemmisítik a korai cetféléket? Harmadszor, ha más civilizációk is részesei lennének ennek az összeesküvésnek, hogyan reagáljanak erre a problémára a cetfélék? Kapnának-e angyali jóváhagyást a cetfélék, hogy egy nagyobb megelőző csapást intézzenek, amennyiben a fenti feltételezés igaznak bizonyul? A Spirituális Hierarchia elmondta a cetféléknek, hogy ez mind igaz. Következésképpen még mindig volt elegendő idő felkészülni a megelőző csapásra, mivel a dinoszaurusz és hüllőféle civilizáció vezetésének jelentős hányada ellenezte a cetfélék elleni gyors támadást.

A Föld dinoid/reptoid vezetésének passzív helyzetéről szóló újabb tízezer évnyi folyamatos szónoklat után, az orioni dinoid csoport végül meggyőzte a földi dinoszauruszokat, hogy dolgozzanak ki egy a cetfélék elpusztítását szolgáló módszert. Az Orionról, főképpen a Bellatrixról és az Orion-övet alkotó csillagokról származó dinoid csoport felfedett egy stratégiát, mely sikeresen végett vetett volna a cetfélék civilizációjának. A kiválasztott módszer a pszichológiai haditechnika egy fejlett formája volt. Ez az eszköz viszonylag rövid idő alatt az összes cetféle azonnali halálát okozta volna, de a lakóhelyüket és más civilizációs formákat aránylag sértetlenül hagyott volna. Ily módon, aljas tervük további haszonnal is járt volna számukra. Lehetőséget nyújtott volna a dinoid csoportnak, hogy bolygótok növényvilágát és más létformáit saját különleges igényeiknek megfelelően módosítsák.

Amikor a korai cetfélék és bölcs öregeik látták, hogy az alávaló, ellenséges terv nemsokára meg is valósul, megértették, hogy a két másik civilizációval való együttműködésről szóló demokratikus elképzeléseiknek véget kell vetni. Zsenialitásuktól vezérelve, kiterveltek egy sikeres véget a két támadó civilizáció számára. A korai cetfélék stratégiája az volt, hogy pusztító célokra használják fel a hazájuk szívében elhelyezkedő fúziós generátoraikat. Ez a szülőföld az a terület volt, amely ma Közép-Ázsiától Kelet-Európa középső részéig nyúlik. Úgy határoztak, hogy ezen fúziós generátorok felrobbantásával, lehetségessé válik egy olyan világméretű katasztrófa előidézése, amely elpusztítja a másik két civilizációt. Mielőtt azonban ezt végrehajtották volna, engedélyt kellett kérniük a Föld Spirituális Hierarchiájától, hogy teljes jóváhagyást nyerjenek a feladatra. A korai cetfélék vezetése azt is elmagyarázta Gaia Úrnőnek, hogy miképpen módosítanák őt a Dinoid/Reptoid Szövetség rettenetes tervei.

A Föld Spirituális Hierarchiái megegyeztek abban, hogy az orioni dinoid csoport terve valóban nem elfogadható e bolygó történelme számára. Gaia Úrnő tehát megadta az engedélyt a cetféléknek, hogy végrehajtsák tervüket, és beindítsák a láncreakciót fúziós generátoraikban. A cetfélék kijelöltek egy dátumot erre az akcióra, mivel tudták, hogy a dinoszauruszok még mindig a kedvező pillanatra várnak. A cetfélék felfedezték, hogy mikor is jönne el ez a pillanat, és úgy döntöttek, hogy tervüket lassan hajtják végre, hogy a dinoszauruszok nehogy gyanút fogjanak, és emiatt felrúgják eredeti ütemtervüket. A cetfélék stratégiája az volt, hogy még a másik két civilizáció, a dinoszauruszok és a hüllőfélék tervének véghezvitelére kiválasztott időpont előtt öt évvel  robbantják fel fúziós generátoraikat.

Tudván, hogy bőven van idejük sikeresen keresztülvinni tervüket, a cetfélék szervezetei úgy döntöttek, hogy társadalmukat két részre osztva hajtják ezt végre. Civilizációjuk egyik felét evakuálták volna a naprendszeren kívülre, míg a többiek elhagyták volna a szárazföldet, és az óceánokba mentek volna, ahol menedékre leltek volna. Ezt a tervet végre is hajtották, és a fúziós generátorokat az ütemterv szerint fel is robbantották. A dinoszauruszfélék és hüllőfélék 98 százaléka elpusztult, a maradékuk pedig a Mars és a Jupiter között található, Maldeknek nevezett nagy bolygóra menekült. A cetfélék körülbelül fele (nagyjából 30 millió egyed) a világ óceánjaiba menekült, és teljes tudatosságuk segítségével fokozatosan átalakították magukat egy négymillió éves periódus alatt, valódi vízi teremtményekké. Civilizációjuk fennmaradó része pedig a Pegazus és a Cet csillagzataiba menekült, ahol visszatérésüket várták ebbe a naprendszerbe egy később megjövendölt időben.

TOVÁBB a 2. részre
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Fold_Elfeledett_Tortenelme_2.resz.htmlGALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/