A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2017. Január 3.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! Az örökösen változó "háborúfilozófiáról" szóló számos komoly vitát követően, a finanszírozó projektek tovább folytatódnak. Lényeges nézeteltérések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az új jólét utáni világot, hogyan kell majd kormányozni. Felmerült az átfogó világnézet hiánya, és még a mélyreható megbeszélések kezdetén, melyek tanúja volt az összes résztvevő, egy részletes napirend is kinyilatkoztatásra került. Jelenleg számos célban és időzítésében egyetértünk, hogy korrekt módon valósíthassuk meg azokat. Ez a prológus az illegális Egyesült Államok Vállalat alkalmazásában állók gyanús próbálkozásai miatt vált szükségessé. Az új kormány forradalmi, és olyan különféle egyének csoportja, akik nem mindig dolgoztak harmóniában egymással. Ez a szerves eljárás átment a saját csendes forradalmán és felemelkedésén. Megváltoztattunk sok alapvető eljárást, és kialakítottunk egy módszert a csoport számára, hogy sikeresen menedzselje ezt az összetett szituációt. Ez a stílus, mostanra igazán csodás megoldásokat eredményezett! Jelenleg az események általános menetrendjére készülünk elő, és biztosak vagyunk benne, hogy a legjobb még most fog jönni.

A végső megoldás kidolgozásáshoz részben hosszas eszmecserék kapcsolódnak. Most mélyen azt érezzük, hogy ez az új általános egyetértés a következő lényeges lépés ahhoz, hogy világotokat túljuttassuk az Anunnaki által produkált régi rendszeren, ami kizárólag csak kegyeltjei hasznára volt. Mi egy olyan globális társadalmat teremtünk, ami össze van hangolva az egyre növekvő új globális tudatossággal. Ez a jövőbeli birodalom bőséges lesz, szabad, és legfőképpen szuverén. Gondolkodásmódja képes lesz megérteni ennek az épp kialakuló társadalomnak az új céljait. Ez számos olyan variációt képvisel, amit a regionális kormányzás támogatni fog. Ez az eljárás lehetővé fogja tenni a közös tolerancia új szintjeinek kiemelkedését és virágzását. Ez minden egyes nap közelebb juttat benneteket a közzététel atmoszférájához. Ez már magában azt mutatja nekünk, hogy a boldogságotok milyen gyorsan módosítja birodalmatokat. Ez az amit ebben a világban örömmel látunk. A bemutatkozásunk, és az Agarthaiaké, a csodás végső fázisa lesz ennek a folytatódó változásnak. Gyorsan abba a fázisba kerültök, ami felgyorsítja egy igazán jelentőségteljes galaktikus társadalom kiemelkedését!

Ahogy nőtök tudatosságban és más módokon, az megváltoztatja ennek az örökké változó valóságnak a szemléletét. Az emberek Atlantisz végnapjain visszafejlődtek, aztán lassan az utolsó Aranykort követően, ismét fejlődni kezdtek. Ezt a 20. századi világ végtelen barbárságából a jelenlegi világba vezető haladás fémjelzi. Gondosan felügyeltük az előmenetelt, ahogy mi magunk továbbítottuk az isteni eszméket hozzátok. A Mennyország különleges testvériségként is hozzáadódott ehhez, hogy felgyorsítsa ezt a csodás folyamatot. Ezért a jelenlegi idő a Mennyország takarító művelete annak biztosítására, hogy a sötétség a megfelelő isteni időben elhagyja ezt a valóságot. Most ez bontakozik ki, és egyre növekednek azok az összetett eljárások, amiket ti "felemelkedési szindrómáknak" hívtok. Ezért ez egy különleges idő, hogy visszaszerezzétek Gaia és az ő ökorendszerei iráni őrző szerepetek. Ez egy felkészülés is arra, hogy elfogadjatok minket és Agarthai unokatestvéreiteket.

Ez az eljárás szoros kötelékben áll a tudatosságváltásotokkal. A Mennyország elhatározta, hogy megemeli szemléleteiteket ezen birodalmat illetően, és tudatossá tesz titeket arról, hogy milyen mindennel kapcsolatban álló projekt is ez. Már tanultatok erről a szent kapcsolatról a globális ökológiai haladás folyamán. Most tovább kell lépnetek, és fel kell fedezzétek azokat az isteni szabályokat, amikkel a Mennyország terjeszti és fenntartja az életet nem csak Gaia-n, hanem az egész galaxisban. Ahogy áthaladtunk ezen a galaxison, betekintést kaptunk abba a sok módszerbe, amikkel a Szellem fenntartja az életet. Ezek a szent módszerek még mindig bámulatba ejtenek minket. Ez az a bölcsesség, amivel akkor fogtok találkozni, amikor galaktikus emberré váltok. Nekünk kiváltságunk az élet látszólagos végtelenségének felfedezése. Mindegyik kapcsolatban áll egy speciális környezeti rendszerrel, mely az élet csodáit mutatja, és annak igazán végtelen diverzitását. Alig várjuk, hogy felügyeljünk benneteket, amint átutaztok ezen a fenséges valóságon.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Az utóbbi néhány évtizedben, egyfajta hullámvasút forgatókönyvnek voltunk tanúi. A mi szándékunk az, hogy ennek a csendes spirituális forradalomnak a célja előre haladjon. A Mennyország az ő végtelen könyörületével lehetővé tette társainknak, hogy egy igencsak szokatlan módon járjanak el. Így a különféle projektek a legfurább módokon haladtak előre. Dicsérünk benneteket, hogy fenntartjátok pozitív energiáitokat, annak ellenére, hogy az eredményeiknek még testet kell ölteniük. Fontos tudnotok, hogy a Mennyország velünk azon dolgozik, hogy lássuk, hogy ez a 2017-es gregoriánus év bizonyos mértékű manifesztációval kezdődik, aminek nyilvánvalóvá kell válnia mindenki számára. Időnként ez az eljárás elég zavarossá válhat. Társaink képesek voltak megszabadulni az összes múltbéli nehézségtől. Ezért végre megállapodtak azokban a feltételekben, amik lehetővé teszik annak a sok eszköznek a kibocsátását, amik a finanszírozás forrásai. Ez jelezni fogja azt a sok kritikus eseményt, aminek a beteljesülése közeledik.

A Mennyország nagy mennyiségű energiákat bocsátott ki az elmúlt év során ennek a naprendszernek a megtisztítására, és a valóságok különválasztottságának gyors megváltoztatására. Az elmúlt évezred során, ezt a naprendszert némiképp függőben tartották. A planetáris seregek és Angyal társaik a sötétség állandó beavatkozásai által blokkolva voltak. Ez az 1970-es évek elején a szoláris nova eseménnyel ért véget. A Vénusz, a Mars, és a Pax most készül fel fogadásotokra a közeljövőben. Ez a mennyei művelet egy másik jele annak, hogy az a késleltetés, ami felülírta ennek a valóságnak a körülményeit, a jól megérdemelt konklúzióhoz közeledik. Jelenleg a naprendszerbeli életöv nagyobb bolygói igencsak aktívak. Ez is egy jele a pozitív haladásnak. A Mennyország ISTENI AKARATA fog kiemelkedni. Ezért ez egy felettébb örömteli év lesz mindenki számára!

Ti a most Gaia-ra inkarnálódott Lények jelentőségteljes csoportja vagytok. A Mennyország egyedülálló megállapodásokat alakított ki veletek. A mi szent feladatunk azzal a kivételes és isteni keggyel szolgálni, ami lehetővé teszi számotokra, hogy beteljesítsétek azt az elsődleges okot, amiért itt vagytok. Ez a feladat szolgált egy lehetőséggel arra, hogy felfedezzük hogyan állunk kölcsönhatásban, és ez az eljárás állandó fejlődésben van, ahogy ahhoz a pillanathoz közeledünk, amikor mindezek a pontok kereszteződnek egymással. Ez vezeti be azt a tanítást, ami ellát benneteket ennek a társadalomnak a valódi történelmével, egészen Atlantisz bukásától kezdve. Olyan idő lesz ez, amikor képessé váltok megérteni, miért kell felvennünk ezt az új valóságot. Ez az Agrathaiakkal, és a mi spirituális és űrcsaládjainkkal való találkozáshoz vezet. Sok minden fog történni, és sok dolog kerül felfedésre. Legyetek Békében, és mindenek felett, bízzatok abban, ami rövidesen történni fog. Halleluja! Halleluja!

Ma újabb esélyünk van arra, hogy lássuk mi történik valójában ennek a felettébb szépséges gömbnek a felszínén. Maradjatok türelmesek! HOSSZÚ időt vett igénybe, hogy elérjük a jelenlegi állapotot. Számos esemény készül megnyilvánulni, és átalakítani az összes frusztrációt, ami a mai napig folyamatosan körülvesz benneteket. Tudjátok Kedveseink, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Jóléte valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Vissza az előző oldalra

GALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció