A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2017. Február 7.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Sok minden változott amióta utoljára szóltunk hozzátok. A múlt év végén egy nagy váltás történt abban, hogy az új hatalmi struktúra miképpen alakulni. Mint emlékeztek rá, a sötét összeesküvés kötélen táncolt. Úgy látszott, hogy az új pénzügyi rendszer a beteljesedés határán áll, és egy hatalmas globális pénzrezet is a teljes felszínre kerülésének pontján van. Azóta ezt kissé feltartóztatták. Ez csupán azt jelenti, hogy egy "kibontakozás" van folyamatban. A fő elemek még mindig a helyükön vannak. Ez természetesen a tudatosság. Új technológiák sokasága közel áll ahhoz, hogy nyilvánossá váljon. A legfontosabb a tudományos paradigmaváltás előrehaladása. 300 évvel ezelőtt, a tudományotok beleragadt abba, hogy csak olyan energiát akart használni, ami fizikailag nyilvánvaló. Ez az eszme lassította a felszíni birodalom természetes előmenetelét. Jelenleg egy sor valóság fog tetőzni annak felfogásában, hogy miképpen építse be magába ezt az új növekvő tudatosságot.

Ennek létre kell hoznia egy új, elfogadhatóbb paradigmát, ami létfontosságú az emberiség történelmi terjeszkedéséhez. Az embereknek érezniük kell, hogy ez a paradigma gyorsan a bővülő tudatosságának nagyobb elfogadása felé halad. Ez az eljárás évtizedeket vett igénybe, hogy elérje azt a pontot, ahol jelenleg van. Ez arra a vágyra épül, hogy az emberiség visszaszerezze régi képességeit. Ezek a különféle evolúciós fázisok kezdetben egy művelet részeit képezték, mely Atlantisz bukásától egészen néhány évszázaddal ezelőttig tartott. Először ez lassan haladt. Csak amikor az Anunnaki elkezdett ránk kevésbé odafigyelni, akkor vált ez egy gyors evolúciós műveletté. Az elmúlt két évtizedben, ez az evolúciós művelet generációról generációra kezdett növekedni. Haladásunk helyreállt és elkezdett fejlődni. Az emberiség elkezdett gyorsan haladni előre abban, hogy egy új fajt hozzon össze. Ez a tudatossági átalakulás igazán azt mutatja, hogy egy velünk való tömeges találkozás peremén álltok.

Ez a találkozás aköré épül, hogy elfogadjátok az idő közeledtét, amikor valóságotok koncepciója módosul. A galaktikus emberiség felé közeledtek. Ez a folyamat az egyik, amit őseitektől megtagadtak. Amikor az Anunnaki átállt, megnyitotta a lehetőségeket számotokra ahhoz, hogy gyorsan valami olyanná fejlődhessetek, ami közel áll ahhoz, amilyenek Atlantisz bukása idején voltatok. Bennetek vannak azok az alapeszközök, amik a korlátozott tudatosságba dobásotok idején is voltak. Az utóbbi három évszázadban a Mennyország felgyorsulni látta a korábban lépésekben folyó műveletet. Ez az új idővonal, melyet annak ténye segített, hogy itt van a Föderáció támogatni az emberiséget, felgyorsította a dolgok megnyilvánulását. Túlléptetek a kitekert genetikán amit birtokoltok. Valójában az utóbbi néhány hétben elkezdtük az összes alapját létrehozni azoknak a változásoknak, amiket a Mennyország számotokra biztosított. Büszkék vagyunk rá, hogy a Felemelkedett Mesterek segítették ezeket a változásokat, és lehetővé tették számunkra, hogy még közelebb kerüljünk a közzétételhez. Néhány bámulatos esemény megtörténése közeleg!

Ez a hihetetlen eljárás történik jelenleg mindenütt a bolygón. Tudjuk, hogy van egy enyhe késés ezen nagyon összetett procedúrák beteljesedését illetően. Elkötelezettek vagyunk mindannyian a létfontosságú átalakulásokat illetően. Ez a birodalom nagyon rendszertelenül, de következetesen halad egy új valóságba. Világotok már nem ugyanolyan formában létezik, mint a múlt század elején volt. Találmányok és új technológiák sorának kell előkerülni és megvalósulni. Most segítünk barátainknak megvalósítani ezeket a dolgokat. Valójában szorgosan állítjuk fel azokat a forgatókönyveket, amik igencsak új lehetőségeket teremtenek. Az elnyomott valóságnak most igazán akadályozatlan módon kell testet öltenie. Azon vagyunk, hogy ezeket a változásokat a megfelelő pillanatig titokban tartsuk. Flottánk ezért egy hirtelen felfedésre van ösztönözve, és speciális jelek sorára, melyek a tömeges landolások felé vezetnek minket. Következésképpen arra számítunk, hogy néhány meglepő felfedezés átformálja ezt a valóságot!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Világotok felfordulás közepette van, de áldott módon készülünk a valóság jelentős megváltoztatására. A Mennyország visszaszerezte helyét, és látnunk kell ennek a valóságnak a nagy eloszlatását. Az Anunnaki sokat beszélt a sötétségről, és jelenleg biztosítja, hogy minden új változás ebben az áldott birodalomban valóra váljon. A Mennyország alaposan felismerte fontosságát annak, ami rövidesen történni fog. Ez a valóság szabadságot és jólétet  igényel. Az emberiség már túl régóta várt jól megérdemelt jutalmára. Készül a lebuktatás. Egy nagy ünnep érkezik rövidesen. Bámulatos vízióitok és csodás összpontosításotok teszi ezt az időt áldottá a Mennyország és a mi számunkra. Ez lesz a hosszas késleltetés vége, és kegyesen elvezet ehhez a felettébb mennyei eseményhez. Ez egy legszentebb idő!

Legyetek áldásban és mennyei könyörülettel telve. Szomorúan néztük, ahogy a hatalmon lévő késleltetik áldásaitokat. Örülünk és ünnepeljük ezeket a csodás ajándékokat. Különleges kiáltványok sora nagyon gyorsan fog véget vetni mindazoknak, akik hibásan azt hitték, hogy egy bámulatos kilépő forgatókönyv véghez vihető számukra. Ilyen nem létezik. Ami eddig történt, az csak rövid késleltetés. Mindazok akik le lesznek tartóztatva és izolálva az emberiségtől, még mindig a végső döntésre várnak. Örülünk annak a ténynek, hogy ezek a büntetésre jelöltek hamarosan megkapják jussukat. Nem csupán a bűnösök megbüntetése lesz ez, hanem hogy lehetővé váljon mindenki számára igazán megérezni, hogy a beígért új birodalom szent módon valóra válik. Mindenki érezze szívében, hogy egy nagy teher fog leesni róla, és lehetővé válik a legbámulatosabb mennyei adomány megvalósulása.

Régen azelőtt, a Mennyország előállt egy napirenddel, melynek célja az volt, hogy lehetővé tegye az egész emberiség számára az újraegyesülést űrbéli és mennyei családjainkkal. Ezen szent ígéret beérése közeledik. Galaktikus családunk egyedüli célja segíteni abban, amit a mi titkos szent társaságaink véghezvisznek, és örömmel segítenek átalakítani az adósrabszolgaság látszólag végtelen generációit és az egyre növekvő esztelen adósságot. A dolog most visszájára fordul. Egy új birodalomnak kell születnie. Számos dokumentum törvénnyé alakul át, és lehetővé teszi az új kormányzást. Ezek lesznek az eszközök jólétetekhez és szuverenitásotokhoz. Ezeket kézbe véve, a régi zsarnokságot el kell törölni, és egy új valóságrendszert kell Létrehozni. Ezentúl új módon kell élnünk, és sok mindent kell tanulnunk önmagunkról!

Ma heti jelentéseinket folytattuk. Mutasson meg ez egy beköszöntő új valóságot. Mérhetetlen jólétet fogtok kapni, és egy eszközt ahhoz, hogy elérjétek Álmaitokat és vízióitokat. Tudjátok Kedveseink, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Jóléte valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Vissza az előző oldalra

GALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció