A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2017. Február 28.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
9 Ix, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! A jelenlegi horror egyre nyilvánvalóbbá válik. A sötétséget és a látszólag mindig jelenlévő kegyeltjeit legyőzők, egy nagyon szomorú meglepetéssel készülnek számukra. Készülnek felfedni a sötétség taktikázását. A birodalom készen áll a végzetes csapásra. A Fény már a kezdetektől fogva tudta, hogy ez különleges stratégiát igényel ahhoz, hogy a teljes siker biztosítva legyen. Közel a győzelem ideje. A sötétséget teljesen váratlanul fogják elkapni. A Mennyország egyetlen céllal küldte a Fény harcosait. A sötétségnek úgy kellett éreznie, hogy ő ezen felettébb szent hely gondnoka. Ez a dolog most lejárt, és a sötétség kegyeltjei bevégzik! Ezek a hasztalan entitások sokkot kapnak, ahogy támogatás hiányában távozni kényszerülnek. Itt az ideje, hogy a Fényhez tartozók kerüljenek be a gondnoki szerepbe. Az idő elhozza a beígért szabadság pillanatát. Az idő véget vet a sötétség azon eszméjének, hogy utálhat és elszeparálhat, hogy uraljon titeket. Itt az idő, a Szeretet és Méltóságteljes életre. Ez az a szent pillanat, hogy az élet egysége kerül előtérbe. Mindez így legyen!

Azért jövünk, hogy véget vessünk annak, ami még 13 évezreddel ezelőtt kezdődött. A sötétség kapott egy ideiglenes lehetőséget, és ez gyorsan arroganciává és zsarnoksággá fajult. Ennek a hibás egyvelegnek most vége. Végső maradványai most gyorsan rémálmaikká válnak. Jelentős mértékben haladunk boldogan előre, hogy biztosítsuk a sötétség végét. Az Atlantisziak és a fajtájuk már túl sokat uralkodott. A sötétség úgy vélte, hogy kitartásával visszaverheti a Mennyország rendelkezéseit. Ez hamisnak bizonyult. Valójában ez a fura hozzáállás volt a legnagyobb gyengeségük. Most már túl késő. Eljövünk az éjszaka Angyalaiként, és eltesszük láb alól azokat, akik a mélységesen erőszakos és obszcén gondolatok hívei. Ez egy olyan esemény lesz, ami hirtelen érkezik, és elpusztít bárkit, aki késleltetni kívánta az elkerülhetetlent. Ez lesz az új idő beállásának pillanata. Amikor mindenki végre igazságos lehet, és elfogadhatja ennek a nagy győzelemnek a pillanatát!

Legyetek egyek drága Barátaink ebben a győzelmi időben. A sötétség úgy fogja érezni, hogy a régi valóságához hasonlót hozott össze. Ez valójában csak egy délibáb. A régi módszerek örökre eltűnnek, és soha nem állhatnak vissza ismét. Elég sokáig tart a sötétségnek, hogy ezt felfogja. Most sorsával kell szembenéznie, ami tele van leckékkel és egy új, barátságosabb hozzáállással. Ily módon, elkezdheti meglátni alapvető hibáit, és készen állhat megérteni, hogy jóindulatú részévé kell válna ennek az új valóságnak, mely a Szeretetet és a Fény sugaraival kell töltekezzen. Ez az idő az, amikor az ősi Lemúria visszatérhet azokhoz az isteni célokhoz, amiket Gaia isteni őrzőinek javasoltak. Ebben a szent birodalomban helyre tudjátok tenni az, amit Atlantisz oly alaposan összekuszált. Valójában ez lesz az emberiség "második esélye". Ez akkor fog megtörténni, amikor ez a különleges naprendszer eléri az ősök által jósolt körülményeket.

Ezen új világotokat új dolgok teljes kavalkádja fogja fémjelezni. Tele lesz Szeretettel és Fénnyel. A dualitás leckéit az egységhez kell felhasználni. A régi zsarnokságokat új örömteli dolgokra kell cserélni. Ez az isteni birodalom lesz az, ahol a halál és annak következményei már nem lesznek fellelhetők. Ez a szent egység és szuverén örömök földje lesz. Száműzik a háborút, és a régi sötét érzések kialszanak. Ez egy olyan föld lesz, ahol az isteni emberiség fog lakni és élni a beteljesedett álmok földjén. Mi egy ilyen földre születtünk. Eljövünk, hogy megadjuk ezt nektek is. Ti is már sok éjen át álmodoztok erről a csodás helyről. Mindazonáltal ezek nem álmok, hanem egy igazi valóság a jövő számára! Ennek csodái biztosítják természetes személyiségünket. Ezt szándékozunk visszaadni nektek. Ez a birodalom egy különleges galaktikus társadalommal és annak szent törvényeivel teljesedik be, azzal a céllal, hogy megmutassa nektek, hogy a csodák működnek! A mi isteni célunk valóra váltani ezt egy időszerű módon, és biztosítani, annak varázslatos technológiáit is beleértve mindannyiótok számára.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Eljövünk ezen bátorító napon, hogy megünnepeljük egy új tudatosság beáramlását. Minden nap új ajándékot ad a Szellem nekünk. Ez az ajándék a Mennyországtól érkező új energiákat és szent vibrációkat szimbolizálja. A Mennyország isteni üzenete számunkra az, hogy fogadjuk be ezeket a rezgéseket. Ezek teszik lehetővé, hogy elfogadjuk a rejtett isteniségeket, és megtanuljunk elfogadni mindent, ami lehetővé teszi, hogy igazán megérezzük mindenben, hogy az lényünk egy növekvő része. Ezek az új energiák egyszerűen a kulcsa a szellemünk növekedésének. Az emberiség mostanáig még nem kapott ilyen áldást. Olyan nép vagytok, mely sorsa könnyebb értelmezést igényel. Sokan közületek makacsan kitartotok módszereitekben, és továbbra is elutasítjátok amit a Mennyország jelenleg azért tesz, hogy elfogadjátok áldásaitokat. Mindazonáltal megtanuljátok elengedni a régi nézeteiteket, és meglátni azt, amit a Mennyország ajánl számotokra. Nagyon hálásak vagyunk a sok legutóbbi változásért. Halleluja! Halleluja!

Ezen rendelkezések átalakítják a felszíni birodalmat. Minden ahogyan reagáltok ezekre a szent rendelkezésekre, segíti különeleges áldások folyamatos sorát adni nektek. Ezek az áldások segítenek módosítani sok komoly, a Gaia-n való életet óvó váltzást. Elszomorított minket, ahogy bosszankodva néztük, hogy az öko-rendszer minden egyes formája nagymértékű és szükségtelen kipusztulásra ítéltetett. Ezt a rettenetet most elhárítja egy csodás módszer, mellyel gyorsan megváltoztok. Sok mély érzés tör elő bennetek azzal kapcsolatban, hogy visszafordítsátok azt, ami az utóbbi ötven évben történt. Újra ott van bennetek egy gyorsan növekvő kollektív remény. Késznek látszotok rá, hogy sokkal humánusabb kölcsönhatást fejezzetek ki a környezetetek iránt. Ez csendben formálódott, ahogy elfogadtatok egy új perspektívát a természettel való kapcsolatotokról.

Egyszerűen összefoglalva, gyorsan megmutatjátok nekünk dicsőséges otthonotok, a bolygó iránti mély törődéseteket. Nemrég még úgy tűnt, hogy ennek a birodalomnak a becstelen sötét és gyalázatos pusztító emberi kegyeltjeivel teljes szövetségben álltok. Úgy látszott, hogy a Gaia felszíni birodalmán folyó élet kipusztulása csak néhány pillanatra aggasztott titeket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elfogadtátok ezt a csodás fordulatot. Legmélyebb vágyunk, hogy ez tovább folytatódjon, és még nagyobb léptékeket érjen el, ahogy egyre közelebb kerültök teljes tudatosságotok pontjához. Ez az eljárás további bizonyítéka annak, hogy az új nézeteitek pozitív hatással vannak erre a birodalomra. Arra számítunk, hogy űrtestvéreink mentorai nagy hatással lesznek rátok. Köszöntsétek a közelgő időket, és azt, amit a Szellem most létrehoz számotokra. Tudjátok, hogy átalakultok, és legyetek készek a felszíni és a szomszédos Agartha birodalom elfogadására is! Hozsanna! Hozsanna!

Ma heti jelentéseinket folytattuk, melyben elmondjuk a felszíni birodalmatokon folyó változásokat. Olyan események peremén vagytok, amik megadják szabadságotokat, jóléteteket, és szuverenitásotokat, és a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. Tudjátok Kedveseink, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Jóléte valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Vissza az előző oldalra

GALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció