A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2017. Február 14.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban

Selamat Jalwa! Közös utazásunk következő részébe lépünk. A sötét összeesküvés biztonságban érzi magát, mint azt előző üzenetünkben is említettük, ugyanis sok kilépési megállapodás egyfajta ideiglenes biztonságot ad nekik. Valójában amint megtesszük az első lépést az összetett kiosztási műveletekben, szándékunkban áll véget vetni ezeknek a megállapodásoknak. Amikor ez megtörtént, a következő fázis hozza el az új Köztársaságot. Ez a tett véget vet a Federal Reserve-nek, és az USA Vállalatnak. Ez a művelet végül eltávolítja a jelenlegi Kongresszust, és megtisztítja az utat a NESARA kormányzás hivatalos kinyilvánításához. Ez a kormányzás akkor lehetővé tudja tenni majd az új békés valóság létrejöttét, és felállítja a terepet a hivatalos közzétételi bejelentés számára. Ez egy véget nem érő jóléttel és személyes szuverenitásotokkal teli valóságot fog biztosítani. Ebben a birodalomban minden bámulatos esemény meg tud történni. Veletek együtt mi is alig várjuk új pozitív valóságok teljes skálájának létrejöttét. 

Minden lassan egy felettébb sikeres konklúzióra jut. A felmerült problémák annak a sok átmenetnek a következményei, amiken ez a különleges bolygó keresztülmegy. Látjuk a hatalmon lévők nagy óvatosságát. Amint ez a bonyolult helyzet megoldódik, egy könnyebb és gyorsabb működési móddal térhetünk vissza. Addig csendes előrehaladásra lehet számítani. Számos elem áll össze, hogy lehetővé váljon a haladás, és a megoldások új idejét lehessen összehozni mindenki számára. A hatalmon lévők tettei felügyelve vannak, és hamarosan ki lesznek javítva. Amikor ez megtörténik, rengeteg letartóztatásra lehet majd számítani, és speciális eljárásokra, melyek izolálják a sötét összeesküvést ezektől a valóságoktól. Addig az összeesküvés érezheti, hogy magával ragadja a vihar. Valójában rettegésük ideje hamarosan elérkezik. Fontos egy új birodalmat formálni, mely mentes azoktól az akadályoktól, amiket az összeesküvés és bérencei állítottak fel. Közel a változás.

Az utóbbi néhány évtizedben az összeesküvés hatalma elkezdett lassan hanyatlani. A sötétség és kegyeltjei látszólag olyanok voltak, mint azelőtt. Míg végül finom változások módosították a terepet. Az Anunnaki, látva azt amit az Anchara kontinuum tett, hirtelen meg akarta változtatni a dolgok végkimenetlét. Ez a módosítás figyelmet követelt. A sötéségnek is összegeznie kellett, hogyan is illettünk mi bele ebbe az újonnan átrendezett hatalmi kirakósba. Flottáink távolról érkeztek, és gyorsan összetűzésbe is kerültek. Küldetésünk egy sor mennyei rendelkezés végrehajtására alakult. Ezek a rendelkezések azért voltak, hogy segítsék az emberiséget a megfelelő isteni időben visszatérni korábbi teljes tudatosságú galaktikus emberi állapotába. A régi valóság felelősei nem készítették elő az emberiséget messzemenően új képességei elérésére. Elsődleges céljuk a status quo fenntartása volt. Gyorsan el is vetették a birodalom gyors megváltoztatását. 

Ez egy viszályt szított, mely a Fény számára előnyös megoldás felé vezetett. Ez a Szeretet és a Fény segítségével vet véget a sötétség és kegyeltjei hosszú zsarnokságának. Ez alapos átrendeződést teremtett, mely a sötét Anchara egyre növekvő gyengeségére utalt. Ez az eljárás átalakította a hatalmi struktúrát, és csodásan lehetővé tette a Fény és erői számára, hogy elérjék hosszadalmas győzelmüket. Ebben az egyre növekvő űrben, úgy tűnt a Fény egy olyan terv birtokában van, mely sikerre jut. Ez volt a siker megálmodásának, és a hozzá szükséges eszközökkel való előretörés ideje. Mi beléptünk ebbe az új birodalomba, és bölcsességünket, tudásunkat felhasználva, segítettük a Fényt, és a Belső Föld társadalmát is belevontuk ebbe a csatába. Ami most történik, az a mennyei támogatás, mely lehetővé teszi a Fényhez tartozók céljainak megvalósulását. Ez egy nagyon kedvező idő egy új és csodálatos birodalom kialakítására!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Ez az idő egy finom váltás az örökös zsarnokság alapú világról egy Szereteten és Fényen alapuló világra. Ez a finom módosulás, bár nem úgy tűnik, de meg fog történni. A hatalmi struktúra lassan megváltozott. A Mennyország tudja, hogy ez a hatalmas váltás miért igényelt első látásra fura és helytelen dolgokat. Akik ezt a birodalmat kontrollálják, rendelkeznek egy menetrenddel arra, hogy általános katasztrófákat teremtsenek. A Mennyországnak meg kell változtatnia ezt úgy, hogy egy alternatív útvonal legyen az alapirány. Ez gyakran időbe telik. Mindazonáltal ezek a változások a Mennyország legfelsőbb igazgatóinak tervei által áldott módon vannak kivitelezve. Felismerjük és köszönjük azt a hatalmas kegyet és mélységes Szeretetet, amit ez a szent rendelkezés igényel.

Ez az isteni eljárás oly módon folyik, hogy mennyei időben minden beteljesül. Akik elérik ezeket a nagy módosulásokat, a kellő összetettségének tudatában teszik ezt. Sok nagyon hosszadalmas és mindent magába foglaló rendeletet hajtottak végre, hogy lehetővé tegyék mindennek az isteni terv kívánalmai szerinti elvégzését. Nagyon büszkék vagyunk azokra közületek, akik segítettek nekünk beteljesíteni a fizikai valóság ezen szektorában végzendő ügyeinket. A hátralévő dolgok a Mennyország csodás látomásának megfelelően fognak beteljesülni. Ez a nagy projekt összekapcsolja ennek a tudatos birodalomnak a részeit. Ez egy nagyon nehéz, de mégis örömteli utazás. A következő része könnyen örömünkre szolgálhat. Mi Mesterek tudatában vagyunk ezen terv összetettségének és óvatosságának. Csak azt kérjük élvezzétek a csodáit. Sok bámulatos rész fog rövidesen történni.

Ez az idő igencsak egyedülálló ebben a nagyon összetett rendelkezésben. Mint azt már mondtuk, egy isteni utazáson vagytok, és ez hamarosan néhány nagyon fura fordulatot vesz. Létfontosságú, hogy tartsátok fenn öntudatotokat, és a legpozitívabb vízióitokat. A fő cél a jólétetekkel, szuverenitásotokkal, és isteni vezetéssel szolgálni. Ezt mi a szent titkos társaságaink, űrcsaládjaink, és spirituális családjaink segítségével végezzük. Ez a projekt, képzelhetitek, hogy milyen nagy váltás a ti jelenlegi valóságotokról egy olyanra, ami egy sokkal tudatosabb birodalom. Ez az a pont, ahol Agartha népe, és a galaxisból érkezők belépnek a képbe. Annyira izgatottak vagyunk attól, amit tettetek. Ne becsüljétek alá fontosságotokat. Ti vagytok azok, akik az utóbbi 13 évezred nehézségeit és nagy elnyomását túlélőkből megmaradtatok. Ti vagytok akik rövidesen az isteni időpontban visszatértek a teljes tudatosságba! Hozsanna! Hozsanna!

Ma folytattuk jelentéseinket a bolygón folyó dolgokról. Büszkék vagyunk rátok. A többség számára rendkívül furcsának tűnő dolgok ellenére, nagy hitetek és vízióitok lehetővé tették győzelmeteket! Tudjátok Kedveseink, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Jóléte valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Vissza az előző oldalra

GALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció