A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2017. Április 11.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! Ennek a fura valóságnak az őrülete folyton újabb értelmezéssel áll elő a világ működését illetően. Zavaró számunkra felfogni az egészet. Ezért tartózkodó álláspontot veszünk fel, de még továbbra is a végső fázisában vagyunk annak, hogy lehetővé váljon az ígért pénzátértékelés és az USA Vállalat megszűnése. Ez a birodalom tele van állandó kelepcékkel, amik valahogyan mindig áldássá fordulnak át, hogy minden előre haladhasson. Arra számítunk, hogy hamarosan hallhatjuk, hogy a régóta várt kezdeti kifizetések végre megkezdődtek. Akik ennek felelősei, kitartanak amellett, hogy ennek a birodalomnak a jelenlegi félrevezetett álláspontja nem halogathatja tovább a pillanatot. Azt reméljük, hogy jó híreket kapunk, és tudjuk, hogy valami nagy dolog fog történni. Az utazásotokba állandóan belerondítanak az állítólag már tehetetlen sötét összeesküvés körmönfont sötét ügyletei. Szeretnénk már kinevetni színleléseit. Úgy hisszük, hogy jó sok csoda készül leereszkedni, és mindent megváltoztatni.

Figyeltük ezt a kollektív őrületet az utóbbi néhány évtizedben, és nehéz hivatalosan beavatkozni. Ez a birodalom olyan, mint egy modern "Alíz Csodaországban" valóság, ahol ami valósnak látszik, nem az, és ami képtelenség, hirtelen az tűnik csak az egyedüli igaz valóságnak. Vannak felvigyázóitok, akik szürreális módon cselekednek. Míg valami lehetetlennek tűnik, hirtelen az egyedüli valós úttá válik. Ennek ellenére történnek bizonyos dolgok ebben az összekuszált valóságban. Nem csoda, hogy a múltban elkerültük az ilyen tökéletlen világokat. Ennek ellenére elköteleztük magunkat, hogy megtesszük amit lehet ahhoz, hogy ez a birodalom emelkedjen tudatosságban, és megoldódjanak a jelenlegi nehézségek. Látjuk, hogy akik fel lettek hatalmazva ennek az új világnak a megteremtésére, közel állnak hozzá, hogy megtegyék dolgukat. Ezzel kapcsolatban úgy érezzük, hogy valami csodás készül történni!

Azok, akinek az élete szorosan összefügg a szent eljárással, tudják milyen mélyreható ennek az új valóságnak a megteremtése mindazok ellenére, amilyennek tűnik. Valami igazán csodás dolog születik. A sötétség kezd rájönni, hogy a régi valóságnak vége, és a helyébe egy olyan kerül, ami a közeljövőben két dologgal fogja megajándékozni ezt a birodalmat. Az első az új jólét, és annak isteni következménye, egy tudatosabb emberiség kiemelkedése. A második az a növekvő erő, ami ebben a birodalomban tönkreteszi és elpusztítja a sötétséget, és annak undorító módszereit. Ennek nyomán, az energiaemelkedés összekovácsolja a Fényt és annak igaz Szeretét, a becsületesség útját! Mindig legyetek tudatában Szívetek mélyén annak, hogy ez a képtelenségekkel teli mocsár tartalmazza az új csodás valóság magjait. Látszólag örökkévalónak vélitek ezen pont elérésének útját. Mindig legyetek tudatában, hogy ez az új szent erő épp kiformálódik és eljuttatja a földi emberiséget rendeltetéséhez, mennyei glóriájához.

Ennek a valóságnak az átalakulása véget vet a jelenlegi reménytelenségnek, és a helyébe a szabadság kerül, ami tartalmazza Szuverenitásotokat és annak útját, hogy elérjétek a Szeretet, a Fény, és az Öröm iránti szenvedélyeteket. Ez a  fényűzés lesz az új köztársaságotoknak és a mennyei kormányzatának különleges védjegye. A mindez mögött álló titkos erő növekszik, és a peremén van annak, hogy átalakítsa jelenlegi szükségtelen szenvedéseteket. Ezért ne gondoljátok, hogy a jelenlegi egészségtelen körülmények állandóak. A sötétséget és seregeit el kell söpörni. Üdvözöljük a veletek töltendő időnket! Ez lehetővé fogja tenni, hogy részt vegyetek mindenben. Meg kell kezdenetek a Földi Mennyországban töltött időtöket. Minden csoda általánossá fog válni. Halleluja! Halleluja!

Hurrá! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Örömmel töltekezve érkezünk egyszerűen csak azért, hogy milyen csodásan növekedtek és készítitek fel magatokat egy új valóságra. Ezt a jelenleg kialakuló földet hamarosan Megáldja a Mennyország, és ezért képes lesz a megfelelő időben mágikus módon megjelenni. A mi műveletünk ezeket a dolgokat előkészíti, és magunkat is felkészítjük ennek a belső fényűzésnek a megvalósulására! Ne zsörtölődjetek Drágáink! Ez az új birodalom abból a jelenlegi miazmából fog kiemelkedni, ami a rossz álmok ezen földjét borítja. Az a sorsotok, hogy hamarosan meglássátok ezeket a csodákat, és egy új valóság jelenjen meg! Tudjuk milyen könnyű rossz dolgokkal megzavarni a jó eljövetelét. Értjük, hogy a Mennyország miért álcázza mindezt olyannyira, ami teljes zavart kelt bennetek ott állva a dolgok kellős közepén. Ez az eljárás most kezd feloldódni, és olyanná válni, amit egyre jobban fogtok érteni.

Ez az eljárás lehetővé fogja tenni, hogy sokkal kézzelfoghatóbban lássátok a dolgokat. Ez úgy fog változni, ahogyan a tudatosságotok nő. Ebben az új tudatosságban sokkal jobban fogjátok érteni és látni, hogy mindennek hogyan kellett történnie. Gyakran nem könnyű új módon látni a régi eszméket. Már találkoztunk ilyennel, amikor elkezdtük a saját képzésünket, hogy jó és megbízható Felemelkedett Mesterekké váljunk. Ez része az észlelés új módjai kiáradásának, hogy megtanuljátok átrendezni régi valóságaitokat. Rendszeresen így téve, megtanultok dolgokat másképpen látni. Gyorsan megismertétek kollektív víziótok erejét. Most megmutatjátok magatoknak a következő lépést, miközben ezekkel a csodás víziókkal tovább erősítitek az új eszméket. Régi nézeteitek ezen újjászervezése létfontosságú a következő teendőhöz.

Gondoljatok erre a növekedésre egy új útként ahhoz, hogy felfogjátok kik vagytok valójában, és miért vagytok itt. Ez mint korábban azt már mondtuk, nehéz lehet, és némiképp zavarba ejtő. Legyenek ezek a közelgő idők egyfajta mércéi annak, ami előttetek hever. Használjátok ezeket a tanításokat fel arra, hogy segítsenek jobban megérteni, hogy a Mennyország mit akar igazán. Amint belül megértitek, a körülöttetek lévő fura miazmának hirtelen lesz értelme. Ezért fontos, hogy maradjatok nyugodtak, és ne próbáljátok erőltetni a dolgok megértését. A megfelelő időben a rejtett igazságok hirtelen egyértelművé válnak. Minden felfedi önmagát, és lehetővé teszi a jelenlegi stressz feloszlását. Ebben a tiszta pillanatban végre felfogjátok mindez miért is történt meg a maga isteni módján. A Mennyország módszerei időnként megtévesztők lehetnek. Mindazonáltal a világosság a megfelelő időben nyilvánvalóvá válik.

Ma folytattuk heti jelentésünket. A szándékunk ezeket addig folytatni, míg a Szellem és a Galaktikus Föderáció nyilvánosan a helyszínre nem érkezik. Ez a kedvező időpont minden egyes nappal közelibbé válik! Tudjátok Kedveseink, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Jóléte valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Vissza az előző oldalra


GALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció