Ezt az oldalt a Legfelsőbb Teremtőnek, az Isteni Egynek ajánljuk, 
a Szent Teremtés Legtisztább Fényében

  Szeretettel és Fénnyel Üdvözlünk !

Utolsó Frissítés: 2023. 03. 19.

“ Most valósággá válik minden édes remény, mely ott ég a szívünk rejtekén. 
Az élet tárt karokkal vár, hogy szép lesz-e, csupán rajtunk áll. ” 
Antoine de Saint-Exupéry

Szeretettel Köszöntünk a Földi Mennyország oldalán!


A Földbolygó és a rajta élő Emberiség óriási változásokon megy át. Ezek a változások fizikai és lelki szinten egyaránt érezhetők. Az emberiség megteremtette a lehetőséget, hogy végleg leszámolhasson a szenvedéssel, boldogtalansággal, elnyomással és erőszakkal. Lehetőséget kaptunk egy Új Világ megteremtésére, melyben a Tiszta és Feltétel Nélküli Szeretet, Boldogság, Együttérzés, Bőség, Egészség, Biztonság és Jólét érvényesül, és ezt hívják Aranykornak, vagy más néven Földi Mennyországnak. Az emberek úgy döntöttek, hogy a Mennyországot itt a Földön kívánják megtapasztalni, és ez most sokkal lehetségesebb, mint valaha az emberiség történelmében. Az oldal célja az, hogy információt adjon a jelenleg is zajló folyamatokról, és segítsen megteremteni a Boldog Aranykort, a Mennyországot itt a Földön, mindannyiunk számára.


Az oldalon több fejezetre bontva található információk nagy része médiumokon keresztül, úgynevezett médiumi közvetítések által érkezik az emberiséghez. Ezek a médiumi közvetítések, melyeket röviden csak közvetítéseknek nevezünk, számos információt tárnak elénk a jövőre és a múltunkra vonatkozóan. Segítenek felkészülni eseményekre, betekintést adnak azok hátterébe. Ötletekkel, tanításokkal segítenek egy szebb jövőt felépíteni, valamint elkerülni az elkerülhető kellemetlenségeket. Mindezek által megtudhatjuk a Földön zajlott és jelenleg zajló események hátterét, életünk és tevékenységünk értelmét és azt, hogy kik is vagyunk és honnan jöttünk valójában. Megismerhetjük rejtett képességeinket, és felkészülhetünk a ránk váró csodákra, melyek végül elhozzák a Mennyországot a Földre, amire már oly régóta várunk.A Földbolygó szerkezete nagyban eltér attól, amit tanítottak róla, ugyanis üreges. Számos legenda és közzétett információk, fotók és ábrázolások szerint, létezik egy úgynevezett Belső Föld, mely az Északi és Déli Pólusokon, valamint barlangokon keresztül érhető el. Ezen rejtélyes Belső Földet Üreges Földnek, illetve legmélyebb részét Homorú Földnek nevezik, mivel a földkéreg túloldalán helyezkedik el, így a horizont ott felfelé görbül. A Belső Föld ad otthont az Agharta, vagy ismertebb nevén Agartha civilizáció számára. Az Agartha ennek a felemelkedett kultúrának a legáltalánosabb elnevezése. Ennek a csodás földalatti civilizációnak vannak városai, folyói, tavai, tengerei, óceánjai, erdői, hegyei, égboltja, stb... és legbelül még egy napja is van, melyet Központi Napnak hívnak. Ennek a napnak a tiszta fénye világítja meg a Homorú Földet, és állítólag ennek a napnak a fénye idézi elő a külső felszín Auróra, vagy más néven Sarki Fény jelenségeit azáltal, hogy a pólusok nyílásain keresztül kiszivárog a felszínre, melyet már számos felfedező is megpróbált bebizonyítani. Ezt a virágzó civilizációt a szeretet, a bőség, a jólét és az egészség jellemzi. Ez az, ami felé mi is tartunk... Ebben a fejezetben erről a varázslatos helyről tudhatunk meg információkat, valamint médiumi közvetítéseken keresztül megismerhetjük az ott élők szeretetteli üzeneteit. Ez a fejezet a TELOS és a HOMORÚ FÖLD című alfejezetekből épül fel.


12.000 évvel ezelőtt, Lemúria és Atlantisz kontinense, és szinte teljes lakossága elpusztult. Voltak azonban akik megmenekültek, ugyanis az utolsó pillanatokban sikerült a föld alá költözniük, ahol megépítették Telost, azt a várost ahol jelenleg is élnek. Telos a Belső Föld egyik külső városává vált. A Homorú Föld lakossága volt az, aki befogadta "túlélő" testvéreinket Lemúria kontinenséről, és megengedte, hogy a föld alatt találjanak menedéket maguknak. Megtudhatjuk, miképpen épül fel a Föld szerkezete és ez a varázslatos hely, és betekintést kaphatunk az ott élők mindennapjaiba. Üzeneteik által fogadhatjuk szeretetenergiájukat, valamint átfogó útmutatást kaphatunk jövőnkkel és lehetőségeinkkel kapcsolatosan. Az emberiség jövője az egységben rejlik, és ezeknek az elkülönült civilizációknak találkozniuk kell egymással, hogy egy Egységes Földi Civilizációt alkossanak ismét. Találkozásunk ideje hamarosan lérkezik. Mindössze az erőszakot kell kiűznünk a bolygóról, hogy életünk minden egyes pillanatát a Szeretet uralhassa, és akkor kollektíven átléphetünk abba az eddig  láthatatlannak vélt, boldogsággal, egészséggel, és jóléttel teli egységes földi birodalomba, amit Földi Mennyországnak hívnak. Ez a különleges hely, a mai napig a Föld belsejében található. Boldogságban és halhatatlanságban élnek, és alig várják, hogy mi is eljussunk erre a szintre. Üzeneteik segítségével betekintést kapunk közös múltunkba, valamint megtanulhatjuk, hogy miképpen is érhetjük el ezt az Aranykort, melyben velük együtt, örök boldogságban teljesíthetjük ki életünket a Föld bolygón.


A Földbolygó és lakossága egy olyan régen várt esemény előtt áll, melynek lehetősége mindannyiunkban mélyen belül nyugszik. Mélyen belül tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak mi vagyunk egyedül az Univerzumban. A Föld egy olyan folyamaton halad keresztül, mely előkészíti a lehetőséget arra, hogy hamarosan mindez, mindannyiunk számára nyilvánvalóvá váljon. Eljött az idő, hogy lehulljon a lepel eredetünkről, és hogy vendégül láthassuk Földünkön a más bolygókról és Univerzumokból érkező szeretettel teli Csillagtestvéreinket, és az ő segítségükkel egy magas tudatosságú, Új Galaktikus Társadalmat teremthessünk meg itt a Földön. A Galaktikus Föderáció egy olyan Fényszövetség, melyet több mint négymillió évvel ezelőtt, különféle csillagközi civilizációk hoztak létre ebben a galaxisban. Isteni céljuk az, hogy Fizikai Angyalokként segítsenek a Tejút Galaxis régen megjósolt isteni sorsának beteljesítésében. Az első kapcsolatfelvétel előbb, vagy utóbb mindenképpen megtörténik, és az erre való felkészüléshez nyújtanak segítséget a Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia üzenetei, melyek részletesen mutatják be azokat az éppen folyamatban lévő eseményeket, melyek velük és a Belső Földdel való első hivatalos találkozásukhoz vezetnek. Az élet teljesen meg fog változni a Földön. Az Új Világ Szeretettel, Jóléttel és Boldogsággal lesz teli. Ennek felépítésében pedig Csillagtestvéreinktől és a Föld belsejében élő barátainktól is megkapjuk a segítséget.

  


Szent Germain egyike azon Felemelkedett Mestereknek, akik a Földbolygó irányításával foglalkoznak. Transzcendens Isteni Hatalma miatt, megtestesülése során az európai csodaemberként is említették őt. Saját állítása szerint, Szent Germain grófként élt megtestesülésében Magyarországon, II. Rákóczi Ferenc fiaként született, majd szinte azonnal Franciaországba került. Élete során, rendkívüli befolyással bírt a világ nemes uralkodó családjaival kapcsolatban, és a világ helyes működésének, az általános jólétnek a helyreállításával foglalkozott és foglalkozik Felemelkedett Mesterként a mai napig. Kötődik Amerika múltjához, jelenéhez, és jövőjéhez is, mivel munkájának egyik fontos része, Amerika népének megtisztítása, védelmezése, és megvilágosítása, hogy a "Fény" Kelyhének Hordozójává váljon az Aranykorban. Még a jelen pillanatig is bedolgozik a kormányzati ügyek világába, és olyan jótékony változásokat idéz elő, melyek áldani fogják őt, és ezen keresztül az egész világot. Szent Germain rendkívüli bölcsességgel és tudással rendelkezett, élete során olyan csodákat hajtott végre, mint bizonyos dolgok manifesztálása, és képes volt bárhol hirtelen megjelenni, vagy eltűnni is. Az általa felölelt tudásnak egy részét ismerhetjük meg a róla szóló fejezetben. Ez a tudás az élet értelmének, a teremtés működésének és helyes működtetésének az alapja, melyet megfelelő módon elsajátítva és helyesen alkalmazva, az emberiség képes felépíteni az Aranykort, amiről az oldal minden egyes fejezete szól.


Ez a fejezet olyan híreket, információkat, képeket, ajánlásokat és további forrásokat tartalmaz, melyek szoros kapcsolatban állnak az oldalon közzétett üzenetekkel. Megtalálhatók közöttük érdekes történetek, más szerzők írásai és közvetítései, filmek, valamint sok más a témába illő link olyan oldalakra, melyek az oldalon közzétett információk további kiegészítőiként szolgálhatnak.

 

Az oldalon közzétett fejezetek egymást kiegészítő információkat tartalmaznak a Föld békéjének megvalósítása, valamint a Földi Mennyország, a megjövendölt Aranykor megvalósulása érdekében. Itt a lehetőség, hogy az emberiség szeretetből jött segítőkön keresztül kapjon információkat csodálatos Isteni tehetségéről, teremtő erejéről, és lehetséges jövőjéről, melynek kibontakozásához csupán szeretetre és elhatározásra van szükség. Napról napra, egyre több ember dönt úgy, hogy figyelmen kívül hagyja a zavaró és káros behatásokat, és elkezdi megismerni saját magát. Egészséges és boldog életre törekszik, melyben nincs helye a betegségnek, félelemnek, a másoknak való kiszolgáltatottságnak, és a szándék minden. Már tudósok is bizonyították, hogy gondolataink útján teremtjük valóságunkat. Ha szeretettel teli és pozitív gondolatokat tartunk fenn, akkor azok fognak fizikailag materializálódni körülöttünk. A félelemmel teli gondolatok csak szenvedést és betegségeket szülnek, és hátráltatják a globális és személyes fejlődésünket. Vegyük észre a szépet és hagyjuk el félelmeinket, aggodalmainkat, mert azok nem az Aranykor megvalósulását szolgálják. Amennyiben sikerül kizárnunk életünkből ezen káros információkat, és helyettük a boldogságra, örömre, a szépre, a jóra összpontosítunk, minél többen így teszünk, annál kevesebb szenvedést és bonyodalmat kell megtapasztalnunk.


Egy napon, a közeli jövőben minden megváltozik. A szeretet és boldogság fogja uralni a bolygót, és többé nem kell nélkülöznünk. Mindenkinek minden megadatik majd. A Földi Mennyország hamarosan felépül, csak rajtunk múlik, hogy előbb, vagy utóbb. A csodák már elkezdődtek, csak észre kell vennünk őket. És a Mennyország az észrevett csodákból épül meg itt a Földön!