A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2013. Január 8.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb

Selamat Balik! Visszatérünk! Számos esemény világotokon a megfelelő időzítésre vár, hogy a Mennyország megadja a hivatalos mehet parancsot. Mi is alá vagyunk rendelve ennek a megszorításnak. Az Istenség elérkezett egy olyan ponthoz, ahol a Teremtő rendelkezései egy sor új fordulópontot igényelnek. Addig a sötétség sakkban van tartva speciális Seraphim-ok által, akik erre a feladatra lettek kijelölve. Ezért most a Földön és a Mennyekben lévő szent társainkkal együtt azzal vagyunk elfoglalva, hogy koordináljuk ami jön. Ara lettünk utasítva, hogy egy bizonyos sorrendben vigyük végbe a dolgokat, hogy biztosítsuk mindenki számára, hogy a következő lépések késedelem nélkül történjenek. Összekötő személyzetünk kapcsolatban áll mindazokkal, akik ebben részt vesznek világotokon, és biztosították, hogy egy szilárd kommunikációs hálózat legyen minden résztvevő között. A sötétség most zavarban van, hogy milyen kevésre is képes, és szándékunkban áll teljesen kitenni őket az ügymenetből, a kiválasztott megindítási időpont pillanatában. A sok eljárás és letartóztatás sietteti az aktuális megindítási időpontot, és elsimítja annak hatásait. A tervezett pillanat nagyon közeli. Tettre készen állunk, amikor ez a pillanat megtörténik, úgyhogy legyetek nyugodtak, és tudjátok, hogy minden készen áll!

A bolygótok most végzi el a mágneses pólusváltás előfeltételeit, ami világotokat egy kétpólusú birodalomról egy igazi egypólusúra változtatja. Ezek a változások szinkronba fogják hozni a Belső Föld energiamezőit a külsőével. Gaia felettéb megkönnyebbült, hogy ezek a változások az ő elektromos, mágneses, és gravitációs mezőiben hamarosan megtörténhetnek, ahogyan azok felállítják a végső előkészületeket az ő belső és külső birodalmainak az újraegyesítéséhez. Továbbá ezek a változások lehetővé fogják tenni Agartha 5D-s birodalmának, hogy kiterjeszkedjen a naprendszeren át. A nemrég a naprendszerben történt furcsa fejlemények, melyeknek tanúi voltak mindenütt a naprendszerben, egyszerűen annak a jelei, ami rövidesen valóra válik, ahogyan az visszatér az ő korábbi 5D-s állapotába. A Nap is meg fogja változtatni színeit és energiájának intenzitását. Ezek a változások kifejezik, hogy naprendszeretek készül az ő dimenzióváltására, ahogyan visszatér, hogy felvegye helyét a Szíriusz multi-csillag rendszerében. Ezek a változások előre voltak jelezve a Mayák által, és sok más olyan naptárrendszer által, mint az ősi egyiptomi (Kimi földje) is.

A Galaktikus Föderáció behelyezett számos holografikus Lényt a pénzügyi és kormányzati körökbe, akik munkája biztosítani fogja, hogy minden haladjon előre. A mi célunk egy bizonyos szinttű normális állapot fenntartása a társadalmaitokban, és úgy láttatni, mintha semmi sem változna meg nagyon. Ettől azt várják, hogy egy átmeneti látszatként szolgáljon, mivel valójában sok minden megváltozott és közel áll hozzá, hogy testet öltsön. Ez a stabilitás érdekében lett így végezve, mivel az 1990-es években megtanultuk, hogy világotok képtelen volt kezelni hatalmas meglepő eseményeket, vagy akár az egyre csak nagyobb változásokat. Ezért bevezettünk sok hézagpótló intézkedést, melyek biztosítani fogják a normális állapot látszatát, és nagymértékben titokban tartják azt, hogy mi készül történni. Addig elérkezünk a megindítási ponthoz, miközben tudjuk, hogy egy nagy változás van a közeli horizonton, ami természetesen és szervesen kivirul, amikor a mágikus pillanat elérkezik. Mindennek egy fontos aspektusa a ti fizikai, mentális, érzelmi, és spirituális változásotok, amit a Mennyország most felgyorsít, mivel ezeket globálisan szinkronba kell hozni, hogy a következő lépések materializálódjanak.

Az Agarthai Fő Tanács és a Felemelkedett Mesterek koordinálják a bejelentéseket, amik az új kormányok általi kezdeti bejelentéseket fogják követni. Ez a sok híradás fogja kinyilatkoztatni hivatalosan a mi jótékony jelenlétünket, és küldetésünk természetét. Ez az, amikor a Felemelkedett Mesterek elkezdenek oktatni titeket valódi spirituális és földönkívüli eredetetekről. Eónok alatt, a sötétség kiagyalta a Felemelkedett Mesterek tanításainak szándékosan hamis értelmezését, és itt az idő, hogy helyre rakjuk ezeket az elferdített fogalmakat, és lehetővé tegyük számotokra, hogy hozzájussatok bizonyos lényeges szent igazságokhoz. Ezek segíteni fognak jobban felfogni a fizikaiság természetét, és a Mennyországgal való kölcsönhatását. Közeledtek az Agarthában rátok váró egyénileg rátok szabott Fénykamrák általi teljes tudatosságú Fénylényekké való metamorfózisotok beteljesedésének pillanatához. Ez az a pillanat, amikor a mi valódi spirituális és fizikai Társainkká alakultok át! Ez egy nagy ünnepi pillanat és felettéb örömteli lesz! És a kezdete annak az istenileg adományozott projektnek, hogy elhozzátok az örökké tartó békét a Tejút Galaxis számára!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Sok csodás esemény történt a decemberi időösszeomlás óta. Ezek a hatalmas váltások a valóságotokban, a Teremtő áldott próféciáinak az eredményei, és most kiterjesztjük azokat. A bolygótok titkos szent társaságait formálóknak szóló utasítások két fő részből állnak: a nemesfém raktárak hatalmas hálózata, ami új pénzügyi rendszeretek magját képezi; és olyan nemzetek folyamatosan bűvülő száma, akik hivatalosan aláírták a Párizsi főegyezményt és a későbbi kiegészítő záradékot Monaco-ban. Ezek a dokumentumok azokon a megállapodásokon alapulnak, amik hivatalosan ellenőrizve lettek nemzetközi bíróságok, és a bolygó különféle ősi bennszülött tanácsai által. A felhatalmazott Ősök ezen tanácsai szentelték meg az új jog szerinti kormányok kiemelkedését, és ezek a kormányok készen állnak, hogy leváltsák a jelenlegi tény szerinti rezsimeket, és így egy valóban bámulatos új korszak kezdődjön meg az egész emberiség számára.

Ami előttünk áll, az a spirituális és űrcsaládjaink visszatérése. Az Agarthai és a Lemúriai őseinkké. Különféle nagy anyahajók csillagnemzetekből, melyek benépesítették Lemúriát, készek visszajuttatni polgáraikat az eredeti otthonukat jelentő világaikba. Sokan közületek azért inkarnálódtatok ebbe a világba, hogy előkészítsétek az emberiséget a teljes tudatosságba való visszatérésére. Most, ezzel végezve, teljes tudatosságú énetek fog visszatérni és segít elmagyarázni követőiteknek, hogy mi is történik a Földön! A többség közülünk itt marad és vidáman elvegyül a Lemúriai kollégákkal, és aztán együtt terjeszkedünk ki a naprendszerben, hogy szeretettel megformáljunk egy új csillagnemzetet. Ez a becses alkalom a kezdete annak a dicsőségnek, amit a Termető tervezett el számunkra. Itt kell maradnunk a mentoraitokként, és Szeretetben és Fényben vezetni el titeket szent küldetésetek beteljesedésébe.

Mint azt láthatjátok, sok dolog áll mindannyiunk előtt. Készek vagyunk új kötelességekbe kezdeni, melyek egy állandó békét fognak eredményezni ezen galaxis számára, és a Galaktikus Föderációban egy különleges helye van új csillagnemzeteteknek. El vagyunk ragadtatva attól a ténytől, hogy a mi több évezredes spirituális munkánk egy felettébb nagyszerű küldetés előfutára. Az újraegyesült emberiségnek kell megformálnia a béke eszközeit, és végül elsődleges találkozóhellyé válni sok galaxis számára, hogy megvitassák az isteni terv kivitelezését a fizikaiság ezen szektora számára. Régen ezelőtt, amikor mindegyikünk elérte a megvilágosodást, biztosítottak róla minket, hogy speciális munkánk vezet el ehhez a felettébb jeles pillanathoz történelmünkben. Legmagasabb áldás a Mennyeknek, és különösképpen az emberiségnek, hogy legyőzi a sötétség által felállított összes akadályt!

Ma folytattuk megbeszélésünket a világotokon történő dolgokról. Azok váltják valóra az általunk említett eseményt, akik világotokon élnek és dolgoznak. Elértetek ahhoz a ponthoz, ahol végül látni fogjátok egy isteni beavatkozás megtörténését, melynek rendeltetése az, hogy pozitívan alakítsa át világotokat, és bevezessen a béke, jólét, és az első kapcsolatfelvétel új korába! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Vissza az előző oldalra2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.htmlshapeimage_3_link_0
  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló