A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2016. November 29.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Sok minden történik bolygó szerte. A programok "kifizetéséhez" szükséges összegek számba lettek véve, és ki lesznek osztva, ahol szükségesek. Ezt a műveletet arra szánták, hogy végül a NESARA és a GESARA hivatalos bejelentéséhez vezessen. Ez azt jelenti, hogy Amerika közelebb kerül ennek az új NESARA köztársaságnak a hivatalos kinyilvánításához. Ez az új valóság végül lehetővé teszi az új globális bankrendszer megvalósulását. Minden olyan nemzet, mely jóváhagyta a párizsi egyezményt, elkezdi véghez vinni egymással összeköttetésben álló műveletek összehangolt sorozatát, hogy visszafordítsa az utóbbi két évszázada folyó hatalmas szennyezést. Ezek az események nagy humanitárius projekteket is indítanak, amik vizet juttatnak a sivatagokba, és modern közegészségügyet minden nemzet számára. Továbbá minden egyes nemzet beindít egy olyan elektromos hálózatot, ami eljuttatja az Internetet mindenkihez. Ez csak a kezdete azoknak a  fejlesztési folyamatoknak, melyek feljavítják a globális oktatást, és lehetővé teszik a világ népei számára, hogy megtudják mi is történt annak érdekében, hogy megváltoztassák a régi világ működését. Ezt az új valóságot a béke, a jólét, a szabadság, és a globális együttműködés fogja jellemezni. Ez egy új, és dicsőséges idő lesz a felszíni emberiség számára!

Ez a jóléti bőség csak a kezdete annak ami előttetek áll. Régen azelőtt, amikor ezt az időt a Mennyország elrendelte, megparancsolta, hogy a Felemelkedés előtti periódusnak meg kell kezdődnie, hogy a felszíni emberiség újra összekapcsolódjon galaktikus hittestvéreivel. Ez egy olyan idő is lesz, amikor Agartha népe találkozni fog veletek. Ez az összejövetel ráébreszt benneteket, hogy milyen széles körben szétterjedtek hittestvéreitek ebben a gigantikus galaxisban. Attól a pillanattól, hogy korlátozott tudatosságba kényszerítettek benneteket, elfelejtettétek, hogy nem vagytok egyedül. Még azt sem tudtátok, hogy egy hatalmas emberi Föderáció segít titeket. Ez a bevezető eljárás egyszerűen megmutatja, hogy az emberiség milyen távlatokat utazott be. Ezért félre kell tennetek félelmeiteket, és gyorsan el kell hagynotok növekvő idegengyűlöleteteket. Ennek fényében, azt mondták hagyjunk időt számotokra hozzáidomulni ehhez a galaktikus valóság fogalomhoz. A létezés terjedelmes síkján éltek, ami sok különféle típusú igencsak érző Lényt foglal magába, még a világotokon megszokott lények különféle más verzióit is.

Ezek a bámulatos Lények csak azután fognak találkozni veletek, hogy megtettétek a galaktikus emberré való visszaalakulást. Ebben az új állapotban a kezdeti aggodalmaitok félelemmé alakulnak át. Ismerjük ezt a tényt nagyon jól, és ezért minimálisra csökkentettük a nem-emberi galaktikus lények alkalmazását. Számotokra a leg bizalomkeltőbbek természetesen az Arkturusziak lesznek. Gyógytó csodáikat jól ismerjük, és egy olyan fajt képviselnek, mellyel kapcsolatban mindig jó érzéseitek vannak. Kötelességünk a lehető legjobb fényben bemutatni átmenetetek ezen következő fázisát. Ezért medikus csapataink csak Arkturusziakból és emberekből állnak. Tudjuk, hogy szorosan együtt kell működnünk azokkal, akik a bőségetek végrehajtásán, és az új kormányzás kialakításán dolgoznak. Tanúi és részesei kell legyetek sok rendkívüli eseménynek. Ezek az események új technológiát fognak bemutatni nektek, és kikövezik az utat a mi kezdeti bejelentéseinknek. Különösen fontos nekünk az érkezésünk. A Felemelkedett Mesterek fogják előkészíteni az utat ahhoz, hogy sok létfontosságú leckét adjunk nektek.

Ezeknek a tanításoknak ki kell tölteniük azokat a nagy réseket, melyek jelenlegi történelmetekben vannak. Könnyű manipulálni azt amit nem ismertek. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy mélyrehatóan megismeritek ezeket a réseket, és azt, hogy azok tudattalanul hogyan hatottak rátok. Eljövünk, hogy üdvözöljünk benneteket, és módszereket javasoljunk új csillagnemzetetek megépítéséhez. Létfontosságú, hogy tudatos kollektívaként tegyétek ezt. Fontos, hogy szabadon összefonódjatok az Agarthaiakkal, és részletekbe menően tudjátok, hogyan kell megalapítani új otthonaitokat a Vénuszon, a Marson, és az újonnan rekonstruált Marson túli birodalomban. A csillagnemzet konstrukció egy organikus megközelítést igényel. Szükségetek van ismeretekre arról, hogy miképpen lehet sikeresen navigálni a Fény Galaktikus Föderációjának kongresszusát a Vega rendszerben. Ezekben a dolgokban hamarosan "jártasak" lesztek. Fogtok tanulni sok dolgot mentorotoktól, és több mindent önmagatokról. Szánjatok időt rá, hogy elkezdjétek felismerni milyen megdöbbentő kozmikus tudatossági kaland áll előttetek! Hurrá! Hurrá! Hurrá!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Szent gömbötökön felettébb szent isteni tettek kezdenek kialakulni. Ezek a szent események a Mennyország hivatalos megindulásai annak érdekében, hogy elhozzák a jólétprogramokat, a NESARA-t, és az új Köztársaságot. Ezek az események érvénytelenítik a november 8-i amerikai választás óta folyó tetteket. Mi a Mennyországban és a Földön, mélységesen arra vágyunk, hogy elhozzuk amit régóta ígérünk nektek. A Mennyország kötelessége egy új szent valóságot hozni, mely felszabadít abból az igából, mely közel 13 évezrede bilincsbe zár titeket. Jelenleg mint azt jeleztük korábbi üzeneteinkben, őszintén nagyra értékeljük kollektív vízióitokat és pozitív tetteiteket. Áldunk benneteket, és elhatároztuk, hogy előhozunk egy új prototípust ezen a fenséges kékes-zöld gömbön. Ezért különleges események folynak, melyek rendeltetése a dicsőséges siker elhozatala számotokra!

Mi Mesterek, elrendeltük, hogy szent társaink alakítsák át a világ szűkölködését és hatalmi rendszerét. Ez Gaia, a mi Szent Anyánk megszentelt territóriumán kerül felállításra. Sokan úgy gondolják, hogy ezt az ajándékot el kell napolni: ez merő ostobaság. Az emberiségnek dicső múltja van, ami ennek a valóságnak a gyors átalakulásához vezet. Ez a Mennyország parancsa, melyből örömet és kitartást nyerünk. Ennek a szentségtelen birodalomnak a sorsa az, hogy a történelem hulladékgyűjtőjébe vessék! Az új jólét nem csak a Szív csendes forradalmának a lángra lobbantását jelenti! Hanem, hogy helyreáll az Egyesült Államok eredeti Alkotmánya, és új kormányzást biztosít. Ez az eszköz beindítja az isteni gondolkodás folyamatát, ami felgyorsul mindenütt, és új, jóléti és szabad valóságokat inspirál. Ezek üdvözlik majd hittestvéreiteket, és felszabadítanak benneteket, hogy ismét megízleljétek a teljes tudatosság örömeit!

Ebben az egyre nagyobb örömben, szólunk majd hozzátok. Legyetek bátrak, és ne számítsatok a Mennyország nagylelkű jutalmánál kevesebbre. Ekkor képesek leszünk sok csodát teremteni. A legnagyobb épp előttetek hever. Tudatában vagyunk, hogy akik a sötétség visszaállítását akarják, csodás Lekelteket homályban kívánják tőrbe csalni. Ennek nem szabad megtörténnie. Egy fenséges dicsfény ereszkedett erre a síkra, és nem fog addig megpihenni, míg egy igazi isteni siker a tiétek nem lesz! Használjátok fel ezt az időt arra, hogy átérezzétek szárnyaló belső erőtöket. A Mennyei energia hatalmas áramlása elsöpör mindent, ami nem támogatja ennek az új szent emberi jövőnek a paramétereit. Ennek egy Örömmel, szabadsággal, és végtelen Jóléttel teli fennkölt isteni valóságnak kell lennie. Figyeljétek, ahogy ez a békés szent forradalom kibontakozik.

Ma folytattuk jelentésünket arról, ami bolygó szerte kibontakozik. Olyan események történnek, amik nagy változást ígérnek a világ nemzeteinek működésében. Egy olyan világ a tiétek, ami a kapcsolatfelvétel peremén áll. Készítsétek magatokat fel rá, hogy felettébb rendkívüli események tanúi lesztek! Tudjátok Kedveseink, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Jóléte valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Vissza az előző oldalra


2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.htmlshapeimage_3_link_0
  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló