A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2012. Március 20.

Sheldan Nidle közvetítése

12 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Tovább folytatódik a Földi szövetségeseink és a Föld sok titkos társadalma általi előrehaladás. A status quo dacára, sok európai és más nemzet, szimpatizál az új gazdasági rendszerrel. Közben elvtelen spekulánsok csoportja és azok energia-vállalati összeesküvő társai, további nyomást gyakorolnak a globális olajárakra. Ezen hatalmas csűrés-csavarás ellenére, vannak olyanok, akik készen állnak a fő sötét rezsimek megdöntésére, és jóváhagyják olyan különféle eszközök használatát, melyek gyorsan véget vethetnek bolygótok kőolaj és petróleum függőségének. Ez annak a számos projektnek az egyike, melyek át fogják alakítani globális társadalmatok alapirányultságát. Egy új kormányzással társított új pénzügyi rendszer fog megszabadítani titeket a mesterségesen létrehozott mindennapi terhektől. Itt az idő, hogy egy új korszak kezdődjön, melynek alapja valódi szuverenitásotok, és egy természetes globális bőség, mely null-ponti- és nap-energiára alapul. És ott van a Földanya iránti kötelességetek ügye is. Értékes bolygótokat újra kell éleszteni és támogatni mindannyiótoknak.

Ezek a különféle tevékenységek annak a tervnek a részei, mellyel eltávolítják a sötétséget a hatalomról, és lehetővé teszik az első kapcsolatfelvételi küldetés véghezvitelét veletek. Alig várjuk, hogy elvégezzük ezt a küldetést a megfelelő isteni időben. Mielőtt landolhatunk, mindannyiótoknak tudatosakká kell válnotok az aktuális valóságotok tisztességtelen természetéről, valamint arról, hogy miért van szükség egy teljes és mindent átfogó átalakításra! A jó hír az, hogy a sötét összeesküvés az utolsókat rúgja, és tagjai mélységesen félnek, hogy mi fog történni velük. Figyeljük, hogy a Fénynek dolgozók, hogyan juttatják nagy bátorsággal a rendkívül szükséges új gazdasági rendszert a helyére. Az a bőség, ami ebből a rendszerből fog áramlani, csak a kezdete a változás hatalmas napirendjének. A közelgő változások közül az elsőre, az első kapcsolatfelvétel mókás nekifutásaként gondolhatunk, amikor meg fogjátok tapasztalni a Mennyország nagyszerűségét, és a spirituális gyökereitekhez való visszatérést. Mint azt gyakran mondjuk nektek, a mi részünk, hogy visszavezessünk titeket a természetes teljes tudatossági állapototokba, és ezen a ponton fogtok társainkká válni az isteni terv fizikaiságon keresztüli kibontakoztatásában.

Ezek a változások át fogják alakítani valóságotok alaptermészetét valami teljesen mássá. Ritka dolog, hogy a Mennyország ilyen rövid idő alatt megbocsát egy ilyen hatalmas módosítást. Normál esetben, ilyen mértékű változás csak évszázadok alatt megy végbe, nem egy évtizednél is rövidebb idő alatt. Ez a szankció egyébként egy isteni kompenzáció, mivel a sötét összeesküvés nyíltan ellenszegült azoknak az isteni rendelkezéseknek, melyek ezen valóság átruházását irányítják. Az összeesküvés elképesztő arroganciát vett fel, hogy megkísérelje kizárni a Mennyországot az Ő egyik különlegesen igazgatott fizikai valóságából. Az ilyen fajta ellenszegülés természetesen nevetséges dolog! A Fény Galaktikus Föderációja a Mennyország egyik fizikai összetevőjeként van itt, hogy az isteni tervet kivitelezze a fizikaiságban, és így szabadságotok biztosított. Úgyszintén vannak a Fénynek elkötelezett különböző erőforrások a bolygón, amelyek azért lettek összekapcsolva, hogy irányítsák az összeesküvés és arrogáns követőinek a Mennyország által szponzorált eltávolítását. Ez a stratégia az utolsó fázisban van, és az összeesküvés ereje gyorsan apad.

Ahogy a sötét összeesküvők a lemondásukra készülnek, közelről figyeljük azokat, akiknek utánuk kell következniük. Létfontosságú, hogy kijelölt gondviselő rezsimek egy olyan képviseleti kormányformát vegyenek fel, ami támogatja a jelenlegi és a jövőbeli fejlesztéseket is. A jólétprogramok és a sok jótékonysági projekt az, amit ezeknek az ideiglenes rezsimeknek szinkronba kell hozniuk egymással. Továbbá ezen rezsimek olyan új szabályzásokat igényelnek, melyek lehetővé teszik mindegyikőtök számára, hogy részt vegyetek a kormányzásban, ugyanis ezek lesznek az első, kezdetleges lépések a galaktikus társadalmatok felé. Ez a rövid időszak egy áthidalás lesz a jelenlegi kormányzati mocsár, és a teljes tudatosságba való visszatérésetek között. Mindazonáltal az áthidaló időszak alatti tetteknek számításba kell venniük azt a hatalmas átalakulást, ami előttetek áll, és többet kell képviselnie az őseitek ékesszóló céljaihoz való visszatérésnél. Itt az idő, hogy elismerjétek akikké váltok, és azt a nagy felelősséget, amire vállalkoztok, mely egy csodálatos jövőt fog összehozni az emberiség számára!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Köszönteni jövünk ezen a dicsőséges napon, hogy befogadjunk mindegyikőtöket abba a teljes tudatosságú új birodalomba, ami épp materializálódik, ahogyan beszélünk. Alattatok fekszenek a Belső Föld megszentelt földrészei, ahol az Agarthaiak minden egyes városa megteszi a részét, hogy segítsen nekünk átalakítani azt a sötétséget, mely felszíni társadalmaitokat rostálja. Valójában pozícióba juttatjuk társainkat, hogy sikeresen teljesítsék a végső lépéseket, melyek elsöprik a rossz sötét uralkodók által létrehozott évezredes törmelékeket. Szabadságotok bizonyos felelősségekkel együtt érkezik a Földanya iránt, és az iránt a mágikusan összetett és sokféle életláncolat iránt, amit hibás módon megzavart és pusztított a sötétség. Annál az időpontnál vagyunk, amikorra a Mennyország kikötötte, hogy meg kell jelennünk előttetek, és ki kell fejtenünk annak a szent bölcsességnek sok aspektusát, amit mi évezredek alatt elértünk, mivel ez a tudás segíthet nektek precízebben megérteni, hogy Gaia mit vár el tőletek.

Most léptek be történelmetek egy rövid szakaszába, ami kiterjeszti tudatosságotokat, és átfogó tudást ad valóságotok természetét és működését illetően. Ez úgy fog működni, mint egy ráébresztés a bennetek rejlő bölcsességre, mely szunnyadva hevert bennetek a korlátozott tudatosság közel 13 évezredétől kezdődően. Ezt az állapotot a Mennyország bizonyos szigorú megszorításai rótták rátok, és először ezeket a szabályokat csak babrálgatta a sötétség. Aztán az elmúlt nyolc évezred alatt, az Anunnaki és annak kijelölt kegyeltjei igazságtalanul felülírták ezen szabályokat. Ezek az áthágások vezettek azokhoz a különleges rendelkezésekhez, amik először a mi jelenlétünket (a Felemelkedett Mesterekét) eredményezték, és aztán a Galaktikus Föderációét az első kapcsolatfelvételi küldetésben. Agartha-t a mi földi menedékhelyünkként használva, minden nap kiutaztunk, hogy előkészítsünk és vezessünk titeket a tudatosságban való Nagy Váltáshoz.

A Mennyország isteni kegyessége és könyörülete hozott mindannyiunkat arra a megjósolt pontra, ahol visszatérünk azzá, akik valójában vagyunk. A mi feladatunk ezen a ponton az, hogy egyre inkább az életszerződésetekben lévő teljes potenciál felé vezessünk titeket. Örömmel vállaltuk ami számunkra és ezen csodás élő entitás számára következik, melyen időzünk. Agarthai családunk nagyon is készen áll, hogy megünnepelje a Föld felszíni emberiségével való újraegyesülését, és aztán a mi tetteink fogják kiterjeszteni azt az összes vízvilágot, ami ezt a naprendszert alkotja. Ez az újonnan megformált csillagnemzet egy sor speciális feladatot kap, hogy segítsen a galaxisnak visszatérni a Fénybe, és összekapcsolódjon a közeli galaxisok sokaságával, hogy terjessze a Fényt a fizikaiság ezen szektorán keresztül. Egy kitűnő jövő formálódik, melyben örömmel, és az összes Teremtéssel harmóniában fogunk részt venni.

Ma folytattuk üzenetünket arról, ami világotokban történik. Az egyéniség egy új érzékelése terjed sebesen az emberek között. A Mennyországból és a Galaktikus Föderációból valók segítségével, a Mennyország és AEON által elrendelt tudatosságváltásra készítitek elő magatokat. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Vissza az előző oldalra2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.htmlshapeimage_3_link_0
  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló Skandináv Élő Víz-Rendszerek HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL ? ?