A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2013. Május 28.

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Több dolgot jövünk elmondani nektek! A sötét összeesküvés tovább keresi a kiutat kínos helyzeteiből, de minden egyes fordulat kilátástalanságba vezet. Nincs mód a sötétek számára, hogy megoldják egyre mélyülő dilemmájukat. Közben a világ, melyet az őseik építettek, omladozik körülöttük. Mi folyamatosan felhívjuk a figyelmüket arra az új gazdasági és politikai valóságra, ami kezd megnyilvánulni előttük. Igazából egyetlen reményük a lemondás, és hogy a Felemelkedett Mesterek szent titkos társaságainak könyörületére bízzák magukat, akik felügyelete alatt bűnbánatot vallhatnak és belső könyörületért folyamodhatnak, mely megadhatja nekik azt a megkönnyebbülést, ami után annyira sóvárognak. Ez a tett egy igazi könyörület azzal kapcsolatban amit az emberiségen elkövettek. Ha elutasítják a lemondás ajánlatát, és a polgári letartóztatást és a feltehetőleg bosszúszomjas vádeljárást választják, ártalmas tetteik sötét sorsot rónak ki rájuk. Ahogy a hatalmuk hanyatlik, jól meg kell nézniük ezen csoportoknak, hogy hol állnak most, és méltányolniuk kell azt a spirituális támogatást, ami fel lett ajánlva nekik. De az összeesküvés úgy látszik kitart a menetrendje mellett, és nem akar kiegyezni az elkerülhetetlennel.

A Fény szent varázslatát működteti, miközben az összes dominóját a helyére teszi. Hamarosan egy nagy bukás fogja utolérni a sötétséget, egy csomó korábban ismeretlen ténnyel együtt, melyeket közismertté kell tenni. Az emberiséget elkerülhetetlen módon fel fogja háborítani a kezdeti információk hirtelen áradatának tartalma, melynek természete annyira megdöbbentő lesz, hogy ez sikeresen meg fog akadályozni bármilyen kedvet is arra, hogy a sötétség régi, könyörtelen módszerei visszatérjenek, és lehetővé fogja tenni az új valóságok beköszöntését. A kevesek hatalma véget fog érni, és mindenki jóléte fogja elárasztani a bolygót. Továbbá egy hivatalos közzététel lehetővé fogja tenni nekünk, hogy közvetlen kölcsönhatásba lépjünk veletek. Egy valóban döbbenetes híradássorozatban a valóságotok alapja először meg fog rázkódni, aztán törmelékké válik! A mi megjelenésünk már önmagában darabokra zúzza az önmagatokról szóló alaphiedelmeiteket, vagyis azt, hogy egyedül és egyedülállóak vagytok az univerzumban. Az egész történelmetek, eredetetek meséi (vallási és antropológiai), és az ön-észlelésetek örökre meg fog változni. A korlátozott tudatossággal való hosszú románcotok egycsapásra véget ér!

Tárt karokkal várunk rátok, hogy magatokra öltsétek a teljes tudatosságot. A mentoraink szándékoznak ellátni titeket annak átfogó megértésével, hogy az isteni állapot mire is utal. Tanításaik az utazásotok utolsó részét képezik, mely az egyéni Fénykamráitokban és a teljes tudatosságú Fénylényekké való csúcs-transzformációtokban tetőzik. Ez az eljárás eltávolítja az évezredes amnéziát, és újraegyesít benneteket Mennyei Énetekkel, és lehetővé teszi mindenek előtt, hogy felelős gondviselőivé váljatok Gaia-nak, és az ő fenséges Életdiverzitásának. Ez a felelősség ki fog bővülni, mely tartalmazni fogja ennek az egész naprendszernek és olyan életformák sokaságának a gondviselését, melyek az ő világait lakják. Emelkedtek tudatosságban, ami alkalmassá fog tenni titeket arra, hogy részt vegyetek másokkal együtt egy Fénytest megteremtésében azon Lények számára, akiket az Anchara a káosz és a küzdelem terjesztésére használt galaxis szerte. Ugyanakkor ez olyan hírnevet és tiszteletet fog hozni nektek, amit megérdemeltek.

Ahogy keresztülmentek az elkövetkező napokon, tudjátok, hogy épp a korlátozott tudatosságban töltött időtök végső pillanatait tapasztaljátok. Használjátok fel ezeket a pillanatokat arra, hogy átértékeljétek kik vagytok, gondoljátok át, hogy mit vittetek végbe, és mit éreztek mit kell itt tennetek. Fogjátok ezt a személyes látomást, és készüljetek fel mindennek azon információ általi kibővítésére, amit a mentorotok hoz majd el nektek. Ez a két összefonódó információáramlat fogja képezni alapját annak, hogy mivé fogtok hamarosan válni. A mentorotok tudja, hogy a tudatosságotok miként működik, és teljes szándékában áll ezeket a képességeket átjuttatni belétek. Ezzel a tudással karöltve, jobban megértitek, hogy részletes életszerződésetek hogyan lett megbeszélve a mennyei tanács vezetői és ti általatok. Ez a mennyei dokumentum egy élő szerződés, és így finoman változik, ahogy keresztülmentek életeteken a Földön. Ez az egyik olyan téma amit teljesen át fogtok beszélni mentorotokkal, mivel meg kell tudnotok, hogyan lehet átalakítani a szerződéseteket, amint teljes tudatosságúvá váltok. Valójában ha láthatnátok a sok lenyűgöző kilátást, ami megnyílik számotokra a teljes tudatosságba való végső utazásotok során, elakadna a lélegzetetek!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Most üzeneteinken keresztül jelenünk meg nektek, melyek azon áldott témában folytatódnak, ami a legutóbbi jelentésünket jellemezte. Az Istenség továbbra is biztosítja, hogy a sötét összeesküvés és annak titkos követői kegyesen lekerüljenek a hatalomról a Fény mindent elsöprő átalakító ereje által. Közben mi az összes tervünk előmenetelére koncentrálunk. Mindegyikünk ekkor, vagy akkor, rátermettnek bizonyult a teljes spirituális és fizikai potenciálunkba való felemelkedésre, és ez a felemelkedési ceremónia biztosítva lesz számotokra is, amikor elkezditek szent rituálétokat a személyes Fénykamrátokban. Ez az áldott ceremónia megadja nektek azon csodákhoz és képességekhez való hozzáféréseteket, amiket az őseitek Atlantiszban való bukása óta, közel 13 évezrede megtagadtak tőletek. Gondoljatok erre az eljárásra úgy, mint egy szent adományra, melyet a Mennyország adott egyszerre mindannyiótoknak. Ez a bámulatos technológia, melyet részben a Mennyország szerkesztett, egyszerűen egy olyan eszköz, ami arra lett kijelölve, hogy valósággá tegye azt az isteni ígéretet, amit nektek tettek közvetlen a bukásotok előtt.

A Fénykamra felülmúlja a sok generáción át tartó intenzív spirituális összpontosítás szükségességét, melyet nekünk Felemelkedett Mestereknek mindannyiunknak fel kellett vállalnunk, és csak egy felettéb különleges isteni adomány teszi mindezt lehetővé. A három napos rövid időszak alatt, lehetővé válik számotokra, hogy lemondjatok olyan speciális imák és gyakorlatok halmáról, melyek a mi legfelsőbb munkafelügyelőink voltak. Ezen rövid időszak alatt, olyan Fényt fognak belétek önteni, ami kicsomagolja az összes biológiai elemet, amit a sötétség rótt őseitekre, és az elfeledett emlékeiteknek és a hatalmas kreatív képességeiteknek vissza kell térnie. A ti felelősségetek ezen potenciál alkalmazása, hogy reaktiváljátok teljes tollazatú fizikai Angyal státuszotokat. Megkapjátok támogatásunkat a Fénykamra utáni tréning során, és amint ez véget ér, egy csomó információra lesz szükségetek galaktikus társadalmatok felállítása tekintetében. Itt elsődlegesen az Agarthaiak fognak támogatni benneteket, valamint mi mindannyian.

Egy új, teljesen működőképes galaktikus társadalom megalapításának a célja meghaladja egy mindössze csillag-nemzet létrehozását: az első felelősségetek egyike az, hogy összehozzatok egy csoportot, mely egyedülálló képességei azon irányú felhasználására kötelezi el magát, hogy támogasson másokat, és ez által megszilárdítson egy felettébb szükséges galaktikus békét. Ez a különleges csillagnemzet, mely az "otthon" ilyen erőteljes energiáját hordozza magában, olyan konferenciák sorának lesz helyszíne, amik a Fény igazságának kiterjesztésére fókuszálnak azon galaxisok számára, amik oly távol vannak, hogy ismert helyük tőlünk több ezer milliárd parszekben mérhető. Meg leszünk áldva olyan szent feladatokkal, melyek ki fogják bontakoztatni az isteni tervet, és lehetővé teszik nekünk a sok szent tennivalónk végrehajtását. Ezek a tevékenységek lehetővé fogják tenni számunkra, hogy elűzzük a sötétséget, és az eónokkal ezelőtti próféciák szerint hozzuk el a Fényt a fizikaiság ezen szektorának minden egyes részébe. Elérkezett a vége az árnyékföldeken keresztüli odüsszeiátoknak, és most a Fény dicsőségében kell tündökölnötök!

Ma megbeszélésünket azzal folytattuk, hogy mi bontakozik ki körülöttetek. A felszíni birodalmatok, a nehézségek és a legkeményebb túlélés küzdelmének földjéről egy olyan hellyé való átalakulásra van késztetve, ami hamarosan újraegyesül a Belső Föld Fénybirodalmával! Ez az újraegyesülés egy új csillagnemzetet fog kezdeményezni, ami a legüdvözítőbb adaléka lesz a Fény Galaktikus Föderációjának! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Vissza az előző oldalra2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.htmlshapeimage_3_link_0
  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló MOST
21%
KEDVEZMÉNY