A Földbolygó szerkezete nagyban eltér attól, amit eddig tanítottak róla. Számos legenda és az oldalon közzétett médiumi közvetítések, fotók és ábrázolások szerint, létezik ugyanis egy úgynevezett Belső Föld, mely az Északi és Déli Pólusokon, valamint barlangokon keresztül érhető el. Ezt a a rejtélyes Belső Földet egyesek Homorú Földnek nevezik, mivel pontosan a földkéreg túloldalán helyezkedik el, így ott a horizont nem lefelé, hanem felfelé görbül. Ez a Homorú Föld ad otthont az Agharta (Agartha) civilizáció számára. Az Agharta ennek a felemelkedett kultúrának a legáltalánosabb elnevezése. Ennek a csodás földalatti civilizációnak ugyanúgy vannak városai, folyói, tavai, tengerei, óceánjai, erdői, hegyei, égboltja, stb... és még egy napja is van, melyet Központi Napnak hívnak. Ennek a napnak a tiszta fénye világítja meg a Belső Földet, és ennek a napnak a fénye idézi elő a külső felszín Auróra, vagy más néven Sarki Fény jelenségeit is azáltal, hogy a pólusok nyílásain keresztül kiszivárog a felszínre, melyet már számos felfedező is megpróbált bebizonyítani. Ezt a virágzó civilizációt a szeretet, a bőség, a jólét és az egészség jellemzi. Ez az, ami felé mi is tartunk... Ebben a fejezetben erről a varázslatos helyről tudhatunk meg információkat, valamint médiumi közvetítéseken keresztül megismerhetjük az ott élők szeretetteli üzeneteit. Ez a fejezet a TELOS és a HOMORÚ FÖLD című alfejezetekből épül fel.
 
 
12.000 évvel ezelőtt, Lemúria és Atlantisz kontinense, és szinte teljes lakossága elpusztult. Voltak azonban olyanok is, akik megmenekültek, ugyanis az utolsó pillanatokban sikerült nekik átlépniük egy másik dimenzióba, melyben jelenleg is tartózkodnak. Ez a hely egy párhuzamos valóság, a mai napig a Föld belsejében található, melyet a Föld felszínén élő emberek még nem látnak, de hamarosan eljön az idő, mikor láthatóvá válik mindannyiunk számára. Sokan vannak közöttünk, akik annak idején a katasztrófában lelték halálukat, és most  mint Te is, a Föld felszínén élik mindennapjaikat. Azzal a tudatossággal, mellyel a "túlélő" barátaink, vagy elfelejtett testvéreink már rendelkeznek, sokkal jobban átláthatók a Föld felszínén zajló események. Múltunk, jelenünk és jövőnk, egyaránt látható számukra, mely által segítséget, útmutatást tudnak nyújtani nekünk, hogy a lehető legboldogabb világot építsük fel mindannyiunk számára. Ők már boldogságban és halhatatlanságban élnek és alig várják, hogy mi is eljussunk erre a szintre. Üzeneteik segítségével betekintést kapunk közös múltunkba, valamint megtanulhatjuk, hogy miképpen is érhetjük el ezt az Aranykort, melyben velük találkozva, örök boldogságban teljesíthetjük ki életünket a Földön. És találkozásunk ideje hamarosan, még ebben az évtizedben, vagy legkésőbb 2012-ben eljön. Az, hogy minél előbb megtörténhessen, csak rajtunk múlik. Mindössze az erőszakot kell teljesen kiűznünk a bolygóról, hogy életünk minden pillanatát a Szeretet uralhassa, és akkor kollektíven átléphetünk abba az addig láthatatlannak vélt birodalomba, a Földi Mennyországba.
 
 
A Homorú Föld egy belső világ, mely nagyban kapcsolódik ez előzőekben említett Telos városához. Telos ugyanis a Homorú Föld egyik városa. De a Homorú Föld, már jóval ezen város megépülése előtt létezett. A Homorú Föld lakossága volt az, aki befogadta "túlélő" testvéreinket Lemúria kontinenséről. Ebben a fejezetben megtudhatjuk, miképpen is épül fel ez a varázslatos hely, betekintést kaphatunk az ott élők mindennapjaiba, üzeneteik által fogadhatjuk szeretetenergiájukat és a TELOS üzenetekhez hasonlóan átfogó útmutatást kaphatunk jövőnkkel és lehetőségeinkkel kapcsolatosan.
 
 
A Földbolygó és lakossága egy olyan régen várt esemény előtt áll, melynek lehetősége mindannyiunkban mélyen belül nyugszik. Mélyen belül tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak mi vagyunk egyedül az Univerzumban. A Föld egy olyan folyamaton halad éppen keresztül, mely előkészíti a lehetőséget arra, hogy hamarosan mindez, mindannyiunk számára nyilvánvalóvá váljon. Eljött az idő, hogy lehulljon a lepel eredetünkről, és hogy vendégül láthassuk Földünkön a más bolygókról és Univerzumokból érkező szeretettel teli Csillagtestvéreinket, és az ő segítségükkel egy magas tudatosságú, Új Galaktikus Társadalmat teremthessünk meg itt a Földön. A Galaktikus Föderáció egy olyan Fényszövetség, melyet több mint négymillió évvel ezelőtt, különféle csillagközi civilizációk hoztak létre ebben a galaxisban. Isteni céljuk az, hogy Fizikai Angyalokként segítsenek a Tejút Galaxis régen megjósolt isteni sorsának beteljesítésében. Az első kapcsolatfelvétel előbb, vagy utóbb mindenképpen megtörténik majd, és az erre való felkészüléshez nyújtanak segítséget a Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia üzenetei, melyek részletesen mutatják be azokat az éppen folyamatban lévő eseményeket, melyek a velük való első hivatalos találkozásukhoz vezetnek. Az élet teljesen meg fog változni a Földön. Az Új Világ Szeretettel, Jóléttel és Boldogsággal lesz teli. Ennek felépítésében pedig Csillagtestvéreinktől és a Föld belsejében élő barátainktól is megkapjuk a segítséget.
 
 
Ez a fejezet olyan híreket, információkat, képeket, ajánlásokat és további forrásokat tartalmaz, melyek szoros kapcsolatban állnak az oldalon közzétett üzenetekkel. Megtalálhatók közöttük érdekes történetek, más szerzők írásai és közvetítései, internetről letölthető, vagy onnan nézhető filmek, valamint sok más a témába illő link olyan oldalakra, melyek az oldalon közzétett információk további kiegészítőiként szolgálhatnak.
 
A Földbolygó, melyen élünk, ugyan olyan élőlény mint bármelyikünk. Testtel és lélekkel rendelkezik. A Földanya, mint már tudjuk nagy változásokon megy át együtt az emberiséggel. A Földi Mennyország létrehozásán dolgozunk mindannyian. Ez a folyamat pedig nagyszabású változásokkal jár minden tekintetben. A változások során tapasztalható éghajlat és időjárás változások, váratlan katasztrófák, vulkánkitörések, folyamatos földmozgások, még ha nem is úgy tűnik, de mind a Földi Mennyország megvalósulását szolgálják. Sajnos nagyszabású "tisztogatásra" van szükség az Új létrehozásához. A Föld változásai természetesen az élővilágra is kihatnak és jelentős változásokat okoznak az emberekben mentális, spirituális és fizikai szinten egyaránt. Az emberek DNS felépítése is változóban van a tudatosság emelkedése végett. Egyes események jelentős szemléletváltást idéznek elő az emberiségben, melyekre szükség van az egyetemes béke megvalósulása érdekében.
 
Az oldalon közzétett fejezetek egymásra épülnek, szeretetteljes üzeneteik egymást kiegészítő információkat tartalmaznak a Föld békéjének megvalósítása, valamint a Földi Mennyország, a megjövendölt Aranykor megvalósulása érdekében. Itt a lehetőség, hogy az emberiség szeretetből jött segítőkön keresztül kapjon hiteles információkat csodálatos Isteni tehetségéről, teremtő erejéről, és lehetséges jövőjéről, melynek kibontakozásához csupán szeretetre és elhatározásra van szükség. Napról napra, egyre több ember dönt úgy, hogy végre figyelmen kívül hagyja a számára zavaró és káros behatásokat, és elkezdi megismerni saját magát. Egészséges és boldog életre törekszik, melyben nincs helye a betegségnek, félelemnek, a másoknak való kiszolgáltatottságnak, és a szándék minden.

Már tudósok is bebizonyították, hogy gondolataink útján teremtjük meg valóságunkat. Ha szeretettel teli és pozitív gondolatokat tartunk fenn, akkor azok fognak fizikailag materializálódni körülöttünk. A félelemmel teli gondolatok csak szenvedést és betegségeket szülnek, és hátráltatják a globális és személyes fejlődésünket. Vegyük észre a szépet és hagyjuk el félelmeinket, aggodalmainkat, mert azok nem az Aranykor megvalósulását szolgálják. Amennyiben sikerül kizárnunk életünkből a zavaró és félelmet keltő információkat, helyettük inkább a boldogságra, örömre, a szépre és a jóra összpontosítunk, és minél többen így teszünk, annál kevesebb szenvedést és bonyodalmat kell közvetetten, vagy közvetlenül megtapasztalnunk. Egy napon, a közeli jövőben minden megváltozik. A szeretet és boldogság fogja uralni a bolygót, és soha többé nem kell nélkülöznünk. Mindenkinek minden megadatik majd. A Földi Mennyország hamarosan felépül, csak rajtunk múlik, hogy előbb, vagy utóbb.

A csodák már elkezdődtek, csak észre kell vennünk őket. És a Mennyország az észrevett csodákból épül meg itt a Földön!
 
A Shasta-hegyről

A Shasta egy rendkívül fenséges hegy, mely a Sierra Nevada hegység legészakibb részén helyezkedik el észak-Karolina Siskiyou államában 33 mérföldre az Oregoni határtól. A Shasta-hegy egy kialudt vulkán, melynek csúcsa 14.162 láb magasra nyúlik a tengerszint főlé, és jelenleg ez a legmagasabb vulkanikus csúcs az Egyesült Államok területén. 

Úgy tartják, hogy a Shasta-hegy nagyon különleges hely, mely sokkal több, mint egy egyszerű hegy. A Shasta-hegy a többi szent helyhez hasonlatos a bolygón. Ez a hegy egy rejtélyes erőforrás a bolygó számára; valójában a szent hegy egy földi megtestesítője az Univerzum Nagy Központ Napjának. Ez az angyalok, a spirituális vezetők, a magasabb birodalmak mestereinek és a 12.000 évvel ezelőtt a Csendes óceán hullámai alá süllyedt ókori Lemúria túlélőinek központja a Földön. A látnoki képességgel rendelkezők látják, hogy a Shasta-hegyet átöleli egy gigantikus méretű bíbor éterikus piramis, melynek csúcsköve kiér a bolygón túl az űrbe egészen a távoli bolygókon át és összeköt minket a Tejút Galaxis körzetéhez tartozó Bolygók Intergalaktikus Szövetségével. Ez a félelmetes piramis egy tükörképet is képez le a Föld belsejébe a Föld magjához. Hívhatjuk Shasta-hegynek is a bolygó Fényrácsának bejáratát, ahova a sok energia a galaktikus és univerzális magból elsőként érkezik, mielőtt más hegyláncokba és rácsokba terjedne szét. Sok hegycsúcs, különösen a magas hegyek, melyek a Fény Világítótornyai, táplálják a bolygó Fényrácsát. 

Gyakran furcsa fényeket látnak és különös hangokat hallanak a hegyen. Lencse alakú felhők, árnyak és különleges naplementék színesítik a hegy misztikus auráját. Számos alagút nyúlik ennek a fenséges hegynek a belsejébe. A Shasta-hegy az otthona a jelenlegi Lemúriaiaknak, a 12.000 évvel ezelőtt elsüllyedt kontinens túlélőinek. Igen, a lemúriai fivérek és nővérek valóságosak, jól vannak, fizikailag léteznek és a Szent Shasta-hegy belsejében, "Telos" városában élnek. 

Az ókori lemúriaiak a kontinensük elsüllyedését megelőzően, szeretett kontinensük végzetének teljes tudatosságában, mesteri energiáik, kristályok, hangok és rezgések segítségével kivájtak a földben egy hatalmas földalatti várost kultúrájuk, ókori kincseik és a Föld történelmi feljegyzéseinek megőrzése céljából. Lemúria akkor egy hatalmas kontinens volt. Nagyobb volt észak-Amerikánál és részét képezték a jelenlegi Kalifornia, Oregon és Washington államok. A hatalmas kontinens egy éjszaka folyamán tűnt el a Csendes-óceán hullámai alatt 12.000 évvel ezelőtt egy óriási kataklizma (özönvíz) következtében. A Föld lakossága akkoriban anyaföldjének tekintette Lemúriát és rengetegen siratták a Földön a pusztulása idején. Megközelítőleg 25.000 lemúriai a legfontosabb közigazgatási központokból képes volt rá, hogy az Anyaföld süllyedését megelőzően a hegy belsejébe költözzön. És kedvesem, Te, aki most olvasod ezeket a szavakat, tudd a szívedben, hogy ők nem hagytak el téged. Még mindig itt vannak fizikai, de halhatatlan testben, teljesen korlátlanul élik tiszta életüket a Földi Mennyországban. 

Vannak csodálatos apró emberek, akikre gyakran mondják, hogy "A Shasta-hegy Kisemberei", akik fizikaiak, de nem teljes mértékben, és sokszor láthatóak is a hegy körül. Ők is harmadik dimenziósak, mint az emberek, de a harmadik dimenzióban egy fél szinttel magasabban léteznek és képesek rá, hogy láthatóvá és láthatatlanná tegyék magukat. Azért nem mutatják meg magukat sok embernek, mert kollektíven tartanak az emberektől. Akkor, mikor fizikaiak voltak, mint mi, és nem tudták láthatatlanná tenni magukat, az akkor élő emberek gonosznak titulálták őket. Félelmetesek voltak az emberek számára és együttesen kérelmezték a bolygó spirituális hierarchiáját, hogy adományozzanak nekik magasabb rezgésszintet annak érdekében, hogy láthatatlanná tudják tenni magukat fejlődésük sértetlen, békés és zavartalan folytatása céljából. 

Gyakran jelentik, hogy Nagylábút (Bigfoot, vagy Yeti) és még sok különös jelenséget láttak a Shasta-hegy környékén. Nagylábú emberek élnek a Shasta-hegyen és kis számban világszerte. Átlagos intelligenciával rendelkeznek és békés szívűek. Megkapták a képességet, hogy láthatatlanná tudják tenni magukat, mint a kisemberek, hogy elkerüljék a konfrontálódást az emberekkel, nehogy bántalmazzák, megcsonkítsák, kihasználják és rabszolgasorsba taszítsák őket. 

Nem sokat változtak a dolgok napjainkban a Földön. Mi emberek még mindig nem értettük meg, hogy mint fajok, vendégek vagyunk ezen a bolygón. A mi kegyes Földanyánk vendégei vagyunk, aki önkéntesen felajánlotta, hogy helyet biztosít az élővilág számos csoportjának evolúciós fejlődéséhez. Az Emberiség csak egy a számos csoportból. A kezdetekkor minden élőlénycsoport egyetértett abban, hogy mindannyian becsülik egymást és "egyenlően" osztoznak a bolygón. És ez volt az út a kezdetektől hosszú időn át. De több ezer ezer év múltán, az emberek gőgösen úgy gondolták, hogy ők a felettes faj és joguk van irányítani és manipulálni más fajokat, melyek sebezhetőbbnek látszanak náluk. 

Az állatvilág sok faja is láthatatlanná vált. Ők is itt vannak még mindig, de egy magasabb, az emberek számára láthatatlan frekvencián. Ezekről úgy tartják, hogy "kihalt" fajok. Sokan "kihaltak", mert együttesen úgy döntöttek, hogy nem kívánnak velünk emberekkel kölcsönhatásba lépni. Azok az állatfajok, melyek jelenleg is fizikailag velünk vannak, még mindig nincsenek megfelelően szeretve és tisztelve az emberek által. Menj a szívedbe és vizsgáld meg, miként is csoportosítja a "felettes faj" az állatokat aszerint, hogy melyikük mire használható, vagy esetleg használhatatlan számára. Becsülettel és tisztelettel tekintenek-e az emberek minden állatra úgy, mint egy más fajra, mely "egyenlően" osztozik velünk a bolygón? Gondold el, milyen sok bálna, delfin, tehén, csirke, macska, kutya, ló... volt és van jelenleg is kihasználva, az emberiség által. A lista végtelen és több enciklopédiát lehetne velük megtölteni. (Tudom, hogy ez az utolsó bekezdés sok emberi szemöldököt von össze, de szükséges volt megemlíteni. Most pedig folytassuk a Shasta-heggyel.) 

Manapság számos spirituális csoport tartózkodik a Shasta-hegy közelében. Sok igazságkereső érezte és hallotta szívében "A Hegy hívását" és eljött ide, hogy érezhesse a végső "Hazatérést". A messzi lemúriai származás emléke visszahívja őket származásuk egykori kiindulási pontjára. 

Egy tiszta napon a Shasta-hegy 100 mérföldes távolságból nézve, fehér ékszerként emelkedik a magasba. A közelben élő embereknek figyelemre méltó történeteik vannak erről a 14.162 láb magas Vulkánzuhatagról. A legnevezetesebb történetek legendák különös emberekről, akik a hegy belsejében élnek. Ők valójában egy ókori társadalom leszármazottjai az elveszett Lemúria kontinenséről, akik mélyen a hegy belsejében kerek házakban laknak, korlátlan egészségnek örvendnek, korlátlan vagyonnal rendelkeznek és igaz testvérekként élnek együtt. És megőrizték ókori kultúrájukat. 

A lemúriaiak a föld belsejében laknak a hegy alatt és általában úgy írják le őket, hogy kecsesek és magasak - 7 láb, vagy annál magasabbak -, hosszú leomló hajjal. Díszes fehér ruhákban és szandálakban járnak, de láttak már olyanokat is, akik rendkívül színdús öltözéket viseltek. Úgy mondják, hogy hosszú nyakuk és karcsú testük van; a nyakukat gyönyörű dekoratív, gyönggyel és drágakövekkel feldíszített gallér ékesíti. Fejlett a hatodik érzékük, ami képessé teszi őket arra, hogy különlegesen érzékeny észleléssel tudjanak egymással kommunikálni. Képesek magukat teleportálni (hirtelen áthelyezni máshova) és láthatatlanná is tudják tenni magukat. Az anyanyelvük a Solara Maru, melyet a Nap Nyelvének neveznek. Kitűnően beszélnek angolul, csekély brit hangsúllyal. Második nyelvként azért angolul beszélnek mert a hely, ahol élnek tulajdonképpen Amerikában van, ahol a fő nyelv az angol. Ők egy felemelkedett civilizációban, egy ötödik dimenziós vibráción és tudatosságban élnek. 

Dr. M. Doreal azt állította, hogy pár évvel ezelőtt meglátogatta a hegy alatt élő lemúriaiakat. Azt mondta, hogy a hely, ahova bejutott, körülbelül 2 mérföld magas, 20 mérföld hosszú és 15 mérföld széles volt. Úgy írta le, hogy a fény a hegy belsejében úgy világított, mint a nyári napfény, ugyanis a nagy barlang közepén volt egy óriási függő izzó fénytömeg. Más, arról számolt be, hogy mikor a Shasta-hegyen aludt, felébresztette egy lemúriai, aki elvezette őt a barlangjához, ami arannyal volt lekövezve. A lemúriai azt mondta az embernek, hogy a vulkánkitörések által alagutak sorozata maradt fenn, mint földalatti úthálózat, mely egyik világból a másikba vezet. 

A lemúriaiak állítólag tökéletesen ismerték az atomenergiát, az elektronikát, a telepátiát és a látnoki képességeket már 18.000 évvel ezelőtt. Az ő technológiai tudásukhoz képest mi csak totyogó kisgyerekek vagyunk. Technológiájukat az elméjükkel irányítják. Ők tudták, hogyan lehet kristályokból sugárzott energia által csónakot hajtani. Voltak léghajóik, melyekkel Atlantiszra és más helyekre repültek. Jelenleg rendelkeznek egy egész flotta űrhajóival, melyet "Ezüst Flottának" hívnak, és ezekkel jönnek-mennek a hegy belseje és a világűr között. Képességük segítségével űrhajóikat láthatatlanná és hangtalanná tudják tenni a helyi és nemzetközi katonai szervezetek számára. 

Számos ember észlelt már idegen fényeket a hegyen. Ez is egy bizonyítéka annak, hogy létezhetnek ott űrhajók, melyek a hegy mélyéről az űrbe és vissza közlekednek. A Shasta-hegy nem csupán otthona a lemúriaiaknak, hanem egy interplanetáris és intergalaktikus multidimenzionális portál is egyben. A Fény hatalmas éterikus városa van a hegy alatt, melyet a Hét Sugár Fényének Kristály Városának hívnak. Némely pontnál a közeljövőben, remélhetőleg az elkövetkezendő 12 - 20 évben (a 2000. évtől számítva) ez a csodálatos Fény Városa megjelenik a mi fizikai valóságunkban és a földfelszín első Fényvárosává válik ezen a bolygón. Azért kell még várnunk rá, mert az itt élő emberek tudatosságának előbb még össze kell illeszkedni ezzel a magasabb vibrációval. 

Könnyen meg tudod látogatni a Shasta-hegy környékét anélkül is, hogy hallanál, vagy olvasnál a lemúriaiakról, de ha már van korábbi kapcsolatod velük, áldott meglepetésben lehet részed. A Shasta-hegy évente számos látogatót csalogat az egész világról, akik szellemi felemelkedést remélnek, mások természeti csodákat, szépséget keresnek az "Anyatermészet" e különleges alpesi helyszíne által. 

Mindannyian szeretik a rejtélyt, a Shasta-hegy rejtélyét. Sok elbűvölő mítoszt és legendát írtak már erről az észak-Kaliforniai óriásról, erről a nyugodt, magányos hegyről, melynek titkai érintetlenek. De majd mindig lesz egy másik rejtélyes történet, mely a figyelmet erre a misztikus hegyre fogja összpontosítani. És ez így volt éveken át és így lesz az talán mindig. A Shasta-hegynek feltett szándéka feltárni "Magát" kizárólag azok számára, akik becsülik az életet, becsülik önmaguk igazságát, becsülik a Földet és annak összes birodalmát, melyekkel osztoznak a bolygón. 

Egy másik történet a Shasta-hegyről! 

A következő történet főszereplője az az ember, akit J.C. Brown-nak hívtak, 1904-ben Londonban a Lord Cowdray Bányatársaság alkalmazottja volt Angliában. Őt szerződtették a feladatra, hogy az Arany-tó vidékén értékes fémeket kutasson fel. Feladata során eljutott egy olyan sziklához, melynek nem látszott párja a környezetében a kialakulását illetően. A különleges kő vizsgálgatása során észrevette, hogy az egy barlang bejáratát zárja el. A geológus Brown azt vélte felfedezni, hogy az egész környék valahogy nem természetes és elkezdett a barlang szája felé ásni, mely be volt nőve növényekkel és telis-tele volt törmelékkel. Meglátta, hogy ez nem egy kis barlang és, jó sok ásás után egy alagútban találta magát, mely a hegy belseje felé, lefelé görbült. Felszerelkezett világító és bányászfelszereléssel, hogy felkutassa a helyszínt. 

"Három mérföldre a barlang bejáratától és az után az alagútban arany metszetű ércet találtam, majd beleütköztem egy másik metszetbe is, ami egy ókorban bányászott vörösréz fajta volt." - számolt be később. Hitt benne, hogy más metszetek is felbukkannak a hegy egyéb részein is. Tovább keresgélt, amíg körülbelül 11 mérföldre a hegy belsejében talált egy helyet, amit "Apró Falunak" nevezett el, ahol számos szobát és helységet vélt felfedezni. 

A szobák a szó szoros értelmében különböző szépen elhelyezett tányérokkal voltak teli. A falakat vörösréz vonalak szegélyezték, pajzsok csüngtek rajtuk és egyes falrészek pedig aranyból voltak. Talált néhány arany tányért is, melyek rajzokkal és hieroglifákkal gravírozottak voltak. A szobákból további helységek nyíltak és az egyik, ami feltűnt neki, egy imahely volt. Ráadásul volt ott 13 szobor, amely aranyból és vörösrézből készült és egy nagy napot ábrázolt, amelyből kinyúlt egy lobogó arany fény. A tárgyak elhelyezkedése láttán Brown úgy érezte, mintha a földalatti település lakói éppen abban a pillanatban hagyták volna félbe tevékenységüket. Aztán egy hátborzongató helyszínre ért - egy kamrában 27 csontvázat talált, melyek között a legkisebb 6.6, a legnagyobb pedig több, mint 10 láb hosszú volt. Mindkettő mumifikálva, balzsamozva volt és mindegyikük színdús díszes ruhákba volt öltöztetve. Brown sok időt töltött a kutatással, megtanulta értelmezni a hieroglifákat és mindez kitörölhetetlen emlékeket nyújtott számára. Izgatott volt a hatalmas régészeti felfedezés kapcsán és elhatározta, hogy elhagyja az alagutat és mindazt, amit ott talált. Még visszatér - gondolta. Ügyesen elrejtette az alagút bejáratát és a térképen pontosan megjelölte, hol is van ez a hely. 

A következő három évtizedben, 1904 - 1934-ig Brown tevékenysége kapcsán teljes rejtélybe burkolózott, de előzetes irodalmi és filozófiai képzettsége által tudta, hogy a hely annak idején Mu-hoz (Lemúria) az elveszett kontinenshez és annak civilizációjához tartozott. Előtanulmányai, az alagútban talált hieroglifák és piktogramok összehasonlítása kapcsán megbizonyosodott arról, hogy valóban a lemúriai faj feljegyzéseit találta meg. És 30 év múlva Brown, feleszmélt. Rádöbbent arra, hogy a lemúriaiak dicsősége és az arany műalkotások még mindig a hegy barlangjában érintetlenül hevernek egymás mellett. Brown 79 évesen, 1934-ben megjelent Stocktonban, Kaliforniában. Egy ötlete támadt, hogy szervez egy csoportot, akik szívesen kísérnék és támogatnák őt a Shasta-hegyen lévő alagút feltárásában, melyet 1904-ben talált. 

Nyolcvan buzgó Stocktoni lakó, köztük egy újság szerkesztője, egy múzeumigazgató, egy nyugdíjas nyomdász, több tudós és más együttérző polgár, csoportot formáltak J.C. Brown-al az alagút megvizsgálására. Hat héten át éjjelente találkoztak, hogy elkészítsék az expedíció tervét és, hogy meghallgassák Brown történeteit az elveszett kontinensről, a hieroglifákról és a csábító mesés kincsekről. Voltak, akik feladták az állásukat és eladtak dolgokat személyes tulajdonaikból azok alatt a hetek alatt és bíztak benne, hogy az életük teljesen megváltozik majd a hatalmas felfedezést követően. A szerkesztő és az igazgató a furcsa történet részleteiről kérdezgette Brown-t. Ő pedig közzétette, hogy az elmúlt 30 év kutatása során talált lemúriai feljegyzések és az alagútfalu hieroglifáinak mentális képei meggyőzték őt arról, hogy megtalálta az elveszett civilizáció történetéhez vezető kapcsot. 

És elmondta, hogy hisz abban, hogy az arany régiségek, amelyeket talált, a lemúriaiaké, vagy azok utódaiké voltak. Brown megígérte, hogy egy yacht-ot biztosít a csoport rendelkezésére, hogy a távoli helyszínre szállítsa őket. Június 19-én délután 1 órakor hagyták el a partot. Hajnalban, gyönyörű, tiszta idő volt és 80 Stockoni polgár várta az időt, hogy ismét találkozzanak vezetőjükkel. Előző este azzal a céllal találkoztak, hogy utoljára tökéletesen átbeszéljék a részleteket, miután J.C. Brown isten áldásával búcsúzott tőlük a következő délutánig. Brown-t azonban soha többé nem látták semmilyen csoporttal sem, és nem tudta senki mi történt vele. A csoport tagjai féltették az életüket, ugyanis korábban Brown említette, hogy egyszer elhurcolták emberek, mert vannak akik nem akarják (általában kormányzati ügynökségek), hogy információk napvilágra kerüljenek, de ő megszökött tőlük. Brown teljesen eltűnt. 

Sajnálatos módon, vagy szerencsére J.C. Brown soha nem tárta fel a titkos alagút pontos helyét és valószínű, hogy a történelem előtti kor kincsei soha többet nem gyönyörködtetik más emberek szemeit. Felhőkkel és köddel körülfonva, hóval és jéggel réges-rég borítva a Shasta-hegy megtartja titkait. 

Számos beszámoló szerint, egy magasan fejlett ókori faj tartózkodik a Shasta-hegy belsejében, észak-Kalifornia hegyláncában. William F. Hamilton kutató szerint, aki rábukkant a társadalom ezen képviselőire, a földalatti "Telos Városának" lakóira a Shasta-hegy alatt, azt állítja, hogy általában magas, kék szemű, szőke hajú emberek, akik több mint másfél millióan, 5 nagy szinten található 20 mérföld hosszú földalatti városban élnek. 

A Shasta-hegy évtizedekig UFO kapcsolatok fő helyszíne volt. A vulkanikus csúcs alatt lakó ókori emberekről szóló legendák sok utazót vonzottak a Shasta-hegy vidékére. 

"Kutatásaim során számos elbűvölő emberrel működök együtt - mondta Mr. Hamilton, aki sok szokatlan történetet mesélt. Az UFO Bázishely nyomozása alatt találkoztam egy fiatal, rendkívül szőke hajú, mandulavágású szemű és tökéletes fogsorral rendelkező lánnyal, akit Bonnie-nak hívtak. Bonnie mondott nekem egy hihetetlen történetet és közölt rengeteg érdekes információt. Bonnie őszinte, vidám és értelmes lány. Azt mondta, hogy 1951-ben született egy városban, amit Telos-nak hívnak, mely egy mesterségesen kialakított kupola formájú barlangban, egy mérföld mélyen a Földben, a Shasta-hegy belsejében található. " 

"Bonnie, az édesanyja (Rana Mu), az édesapja (Ra Mu), nővére Judy, unokatestvérei Lorae és Matox, a mi társadalmunkban élnek, és gyakran visszatérnek TELOS-ba pihenni és felfrissülni. Bonnie elmondja, hogy az ő embereik használnak bizonyos talajfúró gépeket, hogy alagutat fúrjanak a Földbe. Ezek a fúrógépek felmelegítik a sziklát teljesen izzáspontig, melyek ennek hatására üveggé olvadnak, és így kiküszöbölhetőek a gerendák az alátámasztáshoz. Egy cső alakú utazócsatorna kapcsolja össze a földalatti városokat, melyek a Föld különböző helyein léteznek a mi féltekénken. A csővonatok elektromágneses impulzusok által vannak hajtva, és egészen 2500 mérföld / óra sebesség élérésére képesek. Az egyik cső összeköttetésben van a városaink egyikével és Brazíla Matto Grossa dzsungelével." 

"Az élelmiszertermesztés hydrofónikusan, a színskála teljes spektrumával történő megvilágítás alatt, automata gépek gondozása segítségével folyik. Az élelmiszer és Telos forrásai bőségesen vannak elosztva a másfél millió lakos számára, mely egy teljesen pénzmentes gazdaság alatt gyarapszik." 

"Találkoztam Bonnie unokatestvérével Matox-al, aki nagyon szereti őt, szigorúan vegetáriánus és ehhez pedig tartja is magát az Egyesült Államok kormányzatának befolyásolása ellenére. "A kormányotok folyamatosan óv benneteket a szokatlannak tűnő dolgok megtapasztalásától" - mondta. A lemúriaiak előrehaladott tudatossága és technológiája segít minket, hogy éber és észrevehetetlen állapotban tartsuk magunkat." 

"Sci-fi?" "Bonnie egy valódi személy" - mondta Mr. Hamilton. "Sokszor találkozott vele. Ő csak egy beugratás lenne? És mi motiválja? Nem kereste a nyilvánosságot. Bonnie tökéletes műszaki bepillantást nyújtott nekem a kristály-vezérlésű generátor műszaki felépítésébe is, mely a környező energiát termeli. Bonnie édesapja neve Ra Mu, aki 300 éves és Telos uralkodó tanácsának tagja." 

"Sok normál alagút nem biztonságos és le is van zárva. Viszont minden utazócsatorna védelmet biztosít és úgy van kialakítva, hogy kidobja a hívatlan látogatókat. Választ ad Bonnie mindenre, amit keresünk? Nem tudom. Bonnie azt mondja, hogy szeretne eleget tenni szükségleteinknek és megpróbál együttműködni velem kielégítő válaszok adásával a problémáink tekintetében, de közömbös azzal kapcsolatban, hogy az emberek elfogadják-e amit mond, vagy sem. Bonnie humoros, könnyed, néha költői és misztikus is."

Mikor Bill Hamilton megkérdezte "Bonnie"-t az erőforrásokról, melyeket az emberek szóhasználatában "Repülő Csészealjak"-nak neveznek, így válaszolt: "Kristályokkal generált különleges atmoszférikus járművek. Ion-Higany meghajtású planet-to-planet (bolygótól-bolygóig) járművek. A fény sebességét túlszárnyaló űrhajók - be tudnak lépni hyperűr sebességfokozatba -, melyek képesek téged megjeleníteni a negyedik dimenzióban. Ez egy fedélzeti számítógép által van irányítva, mely elvisz téged be, vagy ki a hyperűrbe," - folytatta. " Tudok rá egy egyszerűbb magyarázatot. Mikor te a hajón vagy és belépsz a hyperűrbe, hallani fogod ezt a rezgést és egy hangos visító hangot hallasz a belépés pillanatában, aztán nem hallasz semmit..." 

Bonnie beszélt az otthonáról Telos-ról, a városról, mely egy mérföld mélyen a Shasta-hegyben található Kalifornia államban. "Ez a város még Lemúria kontinensének eltűnése előtt elkészült. Amikor Lemúria tudósai és papjai ráeszméltek arra, hogy kontinensük el fog süllyedni, kérelmet nyújtottak be az Agharta Hálózathoz, mely a földalatti városokat irányítja. Engedélyt kértek, hogy felépíthessék saját városukat a Shasta-hegy alatt. Ott eredetileg is volt egy barlang. Úgy döntöttek, hogy kibővítik ezt a barlangot, hogy lakhatóvá tegyék. Ott jelenleg másfél millióan lakunk." További különleges képek a Shasta-hegyről a http://www.eheart.com/SHASTA/mscards.html címen találhatók.

Vissza az előző oldalrahttp://www.eheart.com/SHASTA/mscards.htmlAGHARTA%20-%20Telos.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
  A Lemúriai Kapcsolat
“ Mindig emlékezzetek, hogy a Szeretet a kulcs kedveseim. A Szeretet tár ki minden ajtót Önmagatokhoz, és a Szeretet megtestesülésén keresztül juthattok a legmagasabb szintre, a határtalan szellemi szabadságba. A Szeretetből jöttél, és most visszatérsz oda. Adama vagyok, a lemúriai fivéred, és a túloldalon várlak téged. ”  Adama, Telos főpapja


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló Skandináv Élő Víz-Rendszerek HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL ? ?