A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2012. Március 6.

Sheldan Nidle közvetítése

7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Az új kormányzást felállító eljárás előre halad. A titkos szent társaságok eddig lemondásra késztették a nemzetközi bankügy számos fő vezérét. Olyan megállapodásokat valósítottak meg, amelyek biztosítják az új pénzügyi rendszert. Sok fő kormánynak adtak egy időbeosztást arról, hogyan és mikor kell átadnia a hatalmat az új ideiglenes kormányoknak. Felügyelünk különféle "veszélypontokat" a Közel Keleten. Ezek ott találhatók, ahol a sötét összeesküvésnek szándékában áll megindítani egy olyan tűzvészt, ami könnyen egy új világháborúhoz vezethet! A mi feladatunk az, hogy ennek megtörténését megakadályozzuk. Elhelyeztük diplomatáinkat és összekötő csapatainkat ezeken a térségeken és a különféle velük határos nemzetekben. Kezünkben kívánunk tartani bármilyen lehetséges incidenst. Mindazonáltal nem szándékozunk közvetlen módon beavatkozni, amíg olyan incidens nem történik, ami gyorsan háborúba torkollhat. Értjük ennek a régiónak a dinamikáját, és biztosítjuk, hogy ne legyen olyan nemzet a régióban, mely megtámadja a másikat. Tudatában vagyunk azoknak a rettenetes terveknek, amiket a sötétség kegyeltjei alkalmaznak, hogy háborút szítsanak.

Világotok egy új valóság megnyilvánulásának peremén áll. A Mennyország felhatalmazott minket, hogy őrizzük ezt az átmenetet és garantáljuk, hogy ez a váltás isteni terv szerint történjen. A sötétség miközben rákényszerült elismerni vereségét, mégis eltökélten keresi a módját, hogy kiüsse ezt a jelenlegi időbeosztást. Kifejtettük nekik, hogy azon a ponton, amihez értek, az egyetlen használható időbeosztás csak az, ami a teljes tudatosságotokba való visszatérésetekhez és ennek a jelenlegi valóságnak az átalakulásához vezet. A sötétség kegyeltjeinek hosszadalmas "játéka" a végéhez ért. Itt az idő egy új valóságra, és vele együtt a mi létezésünk teljes felfedésére és arra, hogy mentoraitokként és őrzőitekként vegyünk részt benne. Annak az időszaknak, ami egyre növekvő frusztrációtokhoz vezetett, már mindjárt vége. A Mennyország egyértelműen utasított minket, hogy tegyük meg ami szükséges a nekünk kiadott célok eléréséhez. Rendkívüli józanságunkat alkalmazva juttattuk ezeket a csibészeket ezen új valóság felé. Tudja meg mindenki, hogy szabadságotok, szuverenitásotok, és jólétetek ideje elérkezett.

A Galaktikus Föderáció mélyen elkötelezett a sötétség megbuktatásában és győzedelmes sorsotok elérésében. A sötét kegyeltek hasonlóképp teljesen elkötelezettek a status quo fenntartásában. Ez a makacsság vezetett azokhoz a késleltetésekhez, amiket gyakran említünk ezekben az üzeneteinkben. Elérkezett az idő, hogy örömmel átlépjünk a teljes tudatosságba való visszatérésetek következő fázisába. Ebben a tekintetben szorgalmasan állítjuk fel azt, hogy a jelenlegi fő rezsimek világotokon, hogyan legyenek leváltva egy sor közzétételi kormány által. Ezek a tettek a mi elismerésünkhöz vezetnek, és a világotokon való tömeges földreszállásunk alapját formálják. A Mennyország elmondta nekünk, hogy csak új, legális alapú kormány hívhat meg minket a ti felszíni birodalmatokba. Ezért szorosan együttműködünk azokkal, akik őszintén meg kívánják magukat szabadítani azoktól a különféle törvényes rezsimektől, melyek valóságotokat "vezérlik" évezredek óta. Ez előfeltétele a kapcsolatfelvételnek, és készek vagyunk támogatni bármilyen hivatalos átvételét annak a sok kormánynak, melyek jelenleg a sötét összeesküvés által vannak irányítva.

Ezen forgatókönyv végett segítjük ezeket a különféle spirituális és tudatosság vezérelte csoportokat abban, hogy kitaszítsák a sötétséget a hatalomról. Egy önző és kapzsi irányultságú csoport vezeti világotokat már régóta. Ez a csoport először az Anunnaki által szponzorált tiltott hatalomszerzésekkel jutott hatalomra. Az Anunnaki azt kívánta, hogy a hatalmon lévők közvetlen "vér" által köttetett szövetségben legyenek az akkori alávaló földönkívüliek ezen csoportjával, akik napi szinten manipuláltak és hamis információkkal láttak el mindannyiótokat. Aztán egyik csoport a másik után kaparintotta meg a hatalom ilyen szintjét. Ez egyedül a sötét Annunakira hagyta a törvényhozást. Mindez mélységesen megszegte azokat a megállapodásokat, amiket az Anunnaki kötött a Mennyországgal. S ez volt az oka annak, hogy támogassuk azokat a különféle csoportokat, akik teljes tudatukkal szemben állnak azzal, amire ezen sötét "törvényes" rezsimek fel lettek állítva! A Fény győzelme ezért akkor biztosított, amikor hivatalosan elküldik ezeket a sötét törvénytelen rezsimeket. Ez rövidesen megtörténik, és vele együtt egy új szabad és szuverén korszak is a felszíni ember történelmében.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Örvendezni jövünk ezen a napon! Számos esemény igen közel áll a megtörténéshez! Látjuk, ahogyan a sötétség emberi kegyeltjei reagálnak arra a sok ultimátumra amiket adtak nekik. Valójában itt az idő ezen korábbi Anunnaki rajongók számára, hogy távozzanak, és nyugtázzák, hogy a sötétség uralmának vége. Galaktikus testvéreink most végeznek azzal a sok találkozóval, amik lefektetik, hogy ezeknek a sötéteknek meg kell adni magukat a Fény erőinek. Ezek a találkozók valójában csupán ügyrendi dolgok. A hatalom törvényes átadása lényeges dolog mindannyiunk számára. A sötétség csűrés-csavarás által uralkodott évtizedek óta, és igazi törvényes kormányzásra van szükség ahhoz, hogy ez a birodalom megtegye következő lépését a teljes tudatosság útján. Áldással és örömmel várjuk ezen események megkezdését, ami egy új spirituális kor kezdetét jelöli a felszíni emberiség számára!

Társaink törekvései adták meg űrcsaládunknak azokat az alapokat, hogy megtegyék azon cselekedeteiket, amiket most visznek véghez. A sötétség a média közvetlen tulajdonlásán keresztül, egy olyan forgatókönyvet hozott létre, ami hazugságokra és megrendezett eseményekre alapul. Aszerint a történelem szerint, amelyet állandóan fitogtatnak előttetek, ezek a sötét kormányok valamiféle "hősök", és a közjólét védelmezői. Valójában ezek a kormányok csak a sötét összeesküvés azon eszközei, melyek "elrabolják" tőletek gazdagságotokat és az összes jogotokat azzal kapcsolatban, hogy megismerjétek az igazságot. Aktívan harcolunk évszázadokon keresztül ezen irántatok tanúsított erkölcstelenségek és arrogancia ellen. A Fény azt kívánja, hogy meglássátok ennek az összeesküvésnek a végét. A Szellem útja van most előtérben. Itt az ideje a sötétség vajúdásából és annak szentségtelen kormányzásából való megszabadulásotoknak!

A jelenlegi egy átmeneti idő. A Teremtő szent Fénye áramlik előre a Mennyország szentséges szentjeinek nagy energiáiból. Ezek az isteni energiák gyorsan módosítják ennek a fizikai birodalomnak a természetét. Mindegyikünk annak szentelte életenergiáját, hogy megnyilvánulásra juttassa az emberiség ezen nagy korszakát. A ti saját nagy energiáitokkal párhuzamosan, ezek az energiák a tudatosságváltásra összpontosulnak. Ez nagyon nehézkessé teszi a sötétség számára, hogy bármilyen beleszólása is legyen abba, ami jelenleg ezen a földi síkon kiszivárog. Belső Földi családjaink úgyszintén erre az óriási valóságváltásra fokuszálják az összes mérhetetlen energiájukat. Nem csak a ti sikeretek történik meg, hanem valójában mindaz, ami a Teremtő szent isteni tervén belül biztosítja azt. A jövőtök nem az, hogy fizikai rabszolgák legyetek, hanem szabad és tudatos szolgái a Fénynek!

Ma üzenetünket folytattuk. Gyorsan közeledik egy nagy váltás ideje valóságotokban. Ez a váltás nem csak a tömeges első kapcsolatfelvétel. Ez eljuttat titeket a teljes tudatosságba. Így új felelősség adatik nektek. Új tudás mutatkozik meg nektek, és együtt bontakoztatjuk ki a Teremtés isteni csodáit! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Vissza az előző oldalra2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.htmlshapeimage_3_link_0
  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló Skandináv Élő Víz-Rendszerek HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL ? ?